บริการด้านกองทุน

สำหรับลูกค้าธนาคารที่ใช้บริการ ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ที่มีพอร์ตกองทุนรวมกับ ทีเอ็มบีธนชาต หรือมีบัญชีกองทุนรวม จะสามารถซื้อ/ขาย กองทุนรวมภายในพอร์ตผ่าน แอป ttb touch และยังสามารถดูยอดคงเหลือในบัญชีกองทุนรวม ข้อมูลกำไร/ขาดทุน และยังสามารถตรวจสอบรายการที่รอดำเนินการรอบ 7 วันได้ทันที และรายการที่ดำเนินการไปแล้วล่าสุดในรอบ 6 เดือนได้ทันที พร้อมเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ถือหน่วยโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการยื่นภาษีได้ด้วยตนเองอย่างง่าย ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง (ภายใต้เงื่อนไขและช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด)


หมายเหตุ: ลูกค้าจะสามารถซื้อ/ขาย กองทุนรวมผ่าน ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง เมื่อลูกค้ามีบัญชีกองทุนรวมกับ ทีเอ็มบีธนชาต โดยสามารถซื้อกองทุนใหม่ กับบลจ.เดิมที่ลูกค้ามีอยู่ในพอร์ตการลงทุน โดยจะสามารถ ซื้อ/ขาย ได้สำหรับกองทุนรวมที่ลงทุนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศได้ สำหรับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จะสามารถซื้อเพิ่มได้ แต่ไม่สามารถขายได้

วิธีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวพอร์ตการลงทุนกองทุนรวม

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

1. หลังจากล็อกอินเข้าสู่ ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ท่านจะพบกับหน้า "สรุปบัญชีของฉัน" เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อกดไปที่ "กองทุนของฉัน"

2. ที่หน้า "กองทุนของฉัน" จะแสดงรายชื่อกองทุนรวมที่ท่านได้ซื้อผ่านทางธนาคาร พร้อมบอกข้อมูลมูลค่าเงินลงทุน และ กำไร/ขาดทุนในแต่ละกองทุน โดยสามารถกดที่กองทุน เพื่อเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติม

3. ระบบจะทำการแสดงข้อมูลรายละเอียดข้อมูลกองทุนให้ทราบ โดยท่านสามารถตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวของกองทุนได้ถึง 6 เดือนย้อนหลัง โดยกดที่เมนู "รายการเคลื่อนไหว" ท่านสามารถเลือกทำการ เลือกบันทึกรายการเคลื่อนไหวที่ต้องงการ เป็นไฟล์  pdf ได้ทันที หรือ สามารถเรียกดูคำสั่งที่รอดำเนินการ ภายในวันที่มีการซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนกองทุน โดยกดที่เมนู "คำสั่งที่รอดำเนินการ"

4. ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 30 เมษายนของทุกปี ระบบจะปรากฏ เมนู "หนังสือรับรองการซื้อ ปุ่ม LTF/RMF" ให้ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91