external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ขอออกบัตรเดบิต all free


1. จากหน้าหลักไปที่ปุ่ม บัญชี ที่แถบเมนูด้านล่าง
2. เลือกเมนูเงินฝากที่ต้องการทำรายการ
3. เลือกประเภทบัตรเดบิตที่ต้องการขอออก
4. อ่านรายละเอียดและเงื่อนไข หากเข้าใจแล้วกด ถัดไป
5. เลือกประเภทบัตรเดบิตที่ต้องการขอออก
6. อ่านรายละเอียดและเงื่อนไข หากเข้าใจแล้วกด ถัดไป
7. ตรวจสอบรายละเอียดบัตรที่จะออกใหม่อีกครั้ง รวมถึงที่อยู่ในการจัดส่ง จากนั้นกด ถัดไป
8. ใส่ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ
9. ทำรายการออกบัตรเดบิตสำเร็จ และบัตรจะจัดส่งถึงที่อยู่ที่ให้ไว้ภายใน 5 วันทำการ
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด