external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

คู่มือการใช้งาน
แอป ttb touch

วิธีการใช้งานแอป ttb touch
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

โอนเงินไปยังต่างประเทศ

1. จากหน้าหลัก ไปที่เมนู โอนเงิน
2. ในหัวข้อรายการธุรกรรมต่าง ๆ เลือกโอนเงินต่างประเทศ
3. กดเริ่มทำรายการ
4. อ่านรายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนด ทำเครื่องหมายเพื่อยืนยัน จากนั้นกดยอมรับ
5. กรอกรายละเอียดผู้โอนเงินเป็นภาษาอังกฤษ
6. เลือกผู้รับเงินปลายทาง และใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน และเลือกสกุลเงิน
7. เลือกผู้ที่จะชำระค่าบริการโอนเงินต่างประเทศ
8. ตรวจสอบรายการอีกครั้งก่อนกดยืนยัน
9. ใส่ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ
10. ทำรายการโอนเงินต่างประเทศสำเร็จ และเมื่อธนาคารทำรายการโอนสำเร็จ จะมีอีเมลแจ้งยืนยันอีกครั้ง