external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

โอนเงินไปยังต่างประเทศ

1. จากหน้าหลัก ไปที่เมนู โอนเงิน
2. ในหัวข้อรายการธุรกรรมต่าง ๆ เลือกโอนเงินต่างประเทศ
3. กดเริ่มทำรายการ
4. อ่านรายละเอียด เงื่อนไขและข้อกำหนด ทำเครื่องหมายเพื่อยืนยัน จากนั้นกดยอมรับ
5. กรอกรายละเอียดผู้โอนเงินเป็นภาษาอังกฤษ
6. เลือกผู้รับเงินปลายทาง และใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอน และเลือกสกุลเงิน
7. เลือกผู้ที่จะชำระค่าบริการโอนเงินต่างประเทศ
8. ตรวจสอบรายการอีกครั้งก่อนกดยืนยัน
9. ใส่ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ
10. ทำรายการโอนเงินต่างประเทศสำเร็จ และเมื่อธนาคารทำรายการโอนสำเร็จ จะมีอีเมลแจ้งยืนยันอีกครั้ง
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด