external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

เปลี่ยนความคุ้มครองที่แนะนำให้เหมาะกับตัวเอง

1. จากหน้าหลัก คลิกเมนู ประกัน และเข้าสู่ความคุ้มครองของคุณ
2. ในแถบสรุปความคุ้มครอง หากต้องการให้ธนาคารช่วยวางแผนความคุ้มครองให้คุณเพิ่มเติม กด อัปเดตข้อมูล
3. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวตามประเภทความคุ้มครองทั้งหมดของคุณ
4. หากต้องการอัปเดตข้อมูลส่วนตัวในส่วนไหน กด แก้ไขข้อมูลนี้
5. ตอบคำถามให้ครบทุกข้อ เพื่อเป็นการอัปเดตข้อมูล
6. ทำการอัปเดตข้อมูลเสร็จสิ้น ระบบจะอัปเดตเลขความคุ้มครองที่แนะนำใหม่ให้สำหรับแกนนั้น