external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

เปิดบัญชีที่ 2

1. จากหน้าหลัก ไปที่เมนู บัญชี ในแถบเงินฝาก เลือก +เปิดบัญชีใหม่ ด้านล่าง
2. เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการ
  • บัญชี all free หากต้องการเปิดพร้อมบัตรเดบิตให้เลือกประเภทบัตรเดบิต
  • บัญชี no fixed
  • บัญชี ME Save
3. เลือกบัตรเดบิตที่ต้องการ (กรณีเปิดบัญชี all free)
4. อ่านรายละเอียดเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ จากนั้นกด ยอมรับ
5. ตอบคำถาม FATCA กด ดำเนินการต่อไปยังข้อมูลส่วนตัว
6. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล ที่อยู่ที่ติดต่อได้และข้อมูลส่วนตัวที่เคยให้แก่ธนาคาร จากนั้นกด ไปยังรายละเอียดบัญชี
7. กรอกข้อมูลรายละเอียดบัญชี จากนั้นกด ดำเนินการต่อเพื่อยืนยัน
8. ตรวจสอบรายละเอียด และใส่ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ
9. เปิดบัญชีเงินฝากสำเร็จ พร้อมใช้งานได้ทันที โดยท่านสามารถดูสมุดบัญชีเงินฝากได้จากหน้านี้เช่นกัน