external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

คู่มือการใช้งาน
แอป ttb touch

วิธีการใช้งานแอป ttb touch
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ชำระค่างวด

1. จากหน้าหลักไปที่ปุ่ม บัญชี ที่แถบเมนูด้านล่างเลือกเมนูสินเชื่อรถยนต์ จากนั้นเลือกเมนูชำระค่างวด หรือ กดจ่ายบิล
2. ตรวจสอบรายละเอียดการชำระค่างวด และเลือกวิธีการชำระเงิน สำหรับท่านที่เลือกชำระด้วยบัญชีทีทีบี
3. ใส่ข้อมูลเพื่อทำการชำระ และกด ถัดไป
4. ตรวจสอบอีกครั้ง จากนั้นกด ยืนยันการจ่ายบิล
5. ทำรายการชำระค่างวดสำเร็จ
6. หรือเลือกจ่ายด้วย QR/บาร์โค้ด
7. ใส่ข้อมูลที่ต้องการชำระ และกด ถัดไป
8. บันทึก QR/บาร์โค้ด หรือแชร์ไฟล์ไปที่ช่องทางอื่น ๆ