external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ขายรถผ่านลานประมูล

1. จากหน้าแรกของ My Car คลิกเลือกรถยนต์ที่ต้องการขาย
2. ในหน้ารายละเอียดรถยนต์ เลือกแถบ ขายรถ จากนั้นกด เพิ่มเติม ในกล่องขายผ่านลานประมูล
3. เมื่อศึกษารายละเอียด ขั้นตอนและวิธีการขาย รวมถึงคำถามที่พบบ่อยเรียบร้อยแล้ว กด เริ่มต้นใช้งาน เพื่อเข้าขั้นตอนสมัครบริการได้เลย
4. สมัครบริการโดยเริ่มจากการยืนยันข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ข้อมูลที่อยู่
5. เลื่อนหน้าจอลงมา เพื่อเลือกชื่อเจ้าของรถ และสถานะปัจจุบันของรถ จากนั้นกด ถัดไป
6. ระบบจะแสดงข้อมูลลานประมูลที่อยู่ในพื้นที่ของคุณ จากนั้นกด ถัดไป
7. ตรวจสอบรายละเอียดและกรอกข้อมูลเพิ่มเติมต่าง ๆ ได้แก่ กรอกเลขไมล์
8. เลื่อนหน้าจอลงมา เพื่อเลือกสถานที่นัดหมายเพื่อตรวจสภาพรถ เลือกช่องทางการรับเงิน จากนั้นกด ถัดไป
9. อ่านรายละเอียด ข้อตกลงและเงื่อนไข ทำเครื่องหมายเพื่อยืนยัน จากนั้นกด ถัดไป
10. การสมัครเพื่อขายรถผ่านลานประมูลเสร็จสิ้น
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด