external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

สมัครงาน

ปลดล็อกศักยภาพในตัวเองและได้ทำงานที่มีความหมาย We Can Make REAL Change

ดูตำแหน่งงานและสมัครงาน

เหตุผลที่ควรร่วมงานกับ ttb

Make REAL Change

ที่ ทีทีบี คุณไม่ได้แค่มาทำงานธนาคาร …
แต่คุณมาสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย

Integrity

ได้ทำงานภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเชื่อใจและไว้วางใจซึ่งกันและกัน

Challenge Status Quo

ได้คิด ได้ทดลอง ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ กล้าท้าทายกับสิ่งที่เป็นอยู่
และทำในสิ่งที่แตกต่างเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ทางการเงินที่ดีขึ้น

Agility

ทุกคนที่นี่จะเก่งขึ้นทุก ๆ วัน เพราะทักษะและศักยภาพจะได้รับการฝึกฝน
และพัฒนา เราไม่กลัวความล้มเหลว แต่พร้อมที่จะให้คุณได้เรียนรู้ แก้ไข
และปรับตัว เพื่อก้าวนำการเปลี่ยนแปลง

Respect

เสียงและไอเดียของคุณจะถูกรับฟัง และได้รับความร่วมมือ
เพราะเราเคารพในความหลากหลายและแตกต่าง

Execution

ผลงานที่เยี่ยมยอดของคุณ จะได้รับการยกย่องและชมเชย
เราเชื่อในการส่งมอบผลลัพธ์ที่ดี่ที่สุด เพราะทุก ๆ ผลงานจะผ่านการคิดมาอย่างดี
การวางแผนอย่างเข้าใจ ใส่ใจ และให้ความสำคัญในรายละเอียด
ที่ทำงานแบบเปิด


เสียงจากชาว ttb


เรื่องนอกโต๊ะทำงาน


เราทำงานกันอย่างไร

เพราะเราทุกคนคือสภาพแวดล้อมของกันและกัน ชาว ttb จึงตกลงร่วมกันที่จะใช้
I CARE เป็นแนวทางการทำงานกับลูกค้า คู่ค้าและเพื่อนพนักงานของเรา