external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ขอหนังสือรับรองทางการเงิน

1. จากหน้าหลักไปที่ปุ่ม บริการ ที่แถบเมนูด้านล่าง
2. ในแถบ เอกสาร เลือก หนังสือรับรองทางการเงิน
3. อ่านรายละเอียดการบริการหนังสือรับรองทางการเงิน จากนั้นกด ถัดไป
4. เลือกรายละเอียดเอกสารตามขั้นตอน และกด ถัดไป
5. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว
6. เลือกประเภทยอดเงินที่ต้องการรับรอง (เงินฝาก/กองทุน)
7. เลือกบัญชีเงินฝาก/กองทุนที่ต้องการขอหนังสือรับรอง
8. ตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกด ยืนยัน
9. คุณสามารถบันทึกไฟล์และแชร์ไฟล์หนังสือรับรองทางการเงินได้ทันที
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด