external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากอื่น / พร้อมเพย์

1. จากหน้าหลัก ไปที่เมนู โอนเงิน
2. ในหัวข้อรายการธุรกรรมต่าง ๆ เลือกช่องทางปลายทางที่คุณต้องการโอนเงิน
3. ใส่ข้อมูลบัญชี หรือพร้อมเพย์ ปลายทาง
  1. บัญชีธนาคารอื่น ใส่ข้อมูล ธนาคาร / เลขบัญชี / จำนวนเงิน
  2. พร้อมเพย์ ใส่ข้อมูล เบอร์โทรศัพท์ หรือ เลขบัตรประชาชน หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / จำนวนเงิน
4. ตรวจสอบรายการก่อนโอน จากนั้นกด ยืนยันการโอนเงิน จากนั้นใส่ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ
5. ทำรายการโอนเงินสำเร็จ
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด