external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

คู่มือการใช้งาน
แอป ttb touch

วิธีการใช้งานแอป ttb touch
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จัดการวงเงินธุรกรรมต่อวัน

1. จากหน้าหลักไปที่ปุ่ม อื่น ๆ ที่แถบเมนูด้านล่าง
2. เลือกเมนู ตั้งค่า
3. ในหัวข้อบัญชีและบัตร เลือก วงเงินธุรกรรมต่อวัน
4. ปรับวงเงินการทำธุรกรรมได้ทั้งในและต่างประเทศ จากนั้นกด บันทึก
5. ทำรายการปรับวงเงินการใช้งานบัญชีสำเร็จ