external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ตั้งและลบรายการล่วงหน้า

1. จากหน้าหลัก ไปที่เมนู โอนเงิน
2. เลือกรายการโอนเงินที่ต้องการตั้งรายการ
3. เลือกเปิดตั้งโอนล่วงหน้า จากนั้นกรอกข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ชื่อรายการ วันที่ของรายการ และจำนวนความถี่ของรายการ เมื่อกรอกเสร็จแล้วกด เพิ่มรายการล่วงหน้า
4. ตรวจสอบรายละเอียดก่อนตั้งรายการ จากนั้นกด ยืนยันการตั้งรายการ
5. ใส่ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ
6. ทำรายการตั้งรายการล่วงหน้าสำเร็จ
7. หากต้องการลบรายการล่วงหน้า สามารถเข้าไปที่เมนู โอนเงิน และเลือกแถบ รายการล่วงหน้า และสามารถกด ลบ ด้านล่างรายการได้เลย
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด