external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

จัดการ Widget ของฉัน

1. จากหน้าหลักเลื่อนไปด้านล่างสุด คลิกปรับแต่งหน้าหลัก
2. หน้าจอแสดงวิดเจ็ตปัจจุบัน คุณสามารถกดค้างที่เครื่องหมาย ? เพื่อจัดลำดับหรือเปลี่ยนตำแหน่งการแสดงผล
3. หากคุณต้องการเพิ่มรายการวิดเจ็ต เลือก + เพิ่มวิดเจ็ต
4. เลือกวิดเจ็ตที่ต้องการในหน้าคลังวิดเจ็ต และกดปุ่ม +เพิ่มไปยังหน้าหลัก
5. เลือก ค้นหาวิดเจ็ตอื่น ๆ เพิ่มเติม หรือกลับสู่หน้าหลัก
6. ทำรายการจัดการวิดเจ็ตสำเร็จ