external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

เปิดการใช้งานบัตรเดบิต

1. จากหน้าหลัก ไปที่เมนู บัญชี ในแถบเงินฝาก เลือกบัญชีที่ต้องการเปิดใช้งานบัตรเดบิต
2. ในแถบข้อมูลบัญชี เลือกเมนู บัตรเดบิต
3. เลือกบัตรที่ต้องการเปิดใช้งาน
4. กด เปิดใช้งานบัตร
5. กรอกตัวเลขตำแหน่งที่ 7-12 ของบัตรเดบิตที่ได้รับ ลงไปในช่องว่าง
6. กด ตั้งรหัส PIN ของ ATM
7. ตั้งรหัส PIN ของ ATM 6 หลัก และยืนยันรหัส PIN
8. ใส่ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ
9. ทำรายการเปิดใช้งานบัตรเดบิตสำเร็จ
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด