external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

สมัครสินเชื่อ ttb ผ่าน dStatement


จากหน้าหลัก เลือก สมัคร หรือ ไปที่แถบเมนูบริการ ด้านล่าง หรือ My service
1. จากหน้าหลัก เลือก สมัคร หรือ ไปที่แถบเมนูบริการ ด้านล่าง หรือ My service
เลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ต้องการสมัคร อ่านรายละเอียดผลิตภัณฑ์ จากนั้นคลิกสมัครผลิตภัณฑ์
2. เลือกผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ต้องการสมัคร อ่านรายละเอียดผลิตภัณฑ์ จากนั้นคลิกสมัครผลิตภัณฑ์
กรอกรายละเอียดรายได้ เลือกวิธีการชำระเงิน จำนวนเงินที่จะชำระรายเดือน รวมถึงเลือกบัญชีที่จะรับเงินสินเชื่อ
3. กรอกรายละเอียดรายได้ เลือกวิธีการชำระเงิน จำนวนเงินที่จะชำระรายเดือน รวมถึงเลือกบัญชีที่จะรับเงินสินเชื่อ
หมายเหตุ* เปิดให้บริการกับผู้สนใจสมัคร ผลิตภัณฑ์ บัตรเครดิต ทีทีบี (เว้น reserve), บัตรกดเงินสดแฟลช, สินเชื่อแคชทูโก
กรอกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลส่วนตัว , ข้อมูลการทำงาน , ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร , การสมัคร eStatement เมื่อกรอกครบแล้วกดบันทึก
4. กรอกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลส่วนตัว , ข้อมูลการทำงาน , ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร , การสมัคร eStatement เมื่อกรอกครบแล้วกดบันทึก
แสดงตัวเลือกในการเลือกรูปแบบการอัปโหลดเอกสาร* หากต้องการสมัครผ่านบริการ dStatmenet  เลือกตามนั้น<
5. แสดงตัวเลือกในการเลือกรูปแบบการอัปโหลดเอกสาร* หากต้องการสมัครผ่านบริการ dStatmenet เลือกตามนั้น
อัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้นกด ถัดไป
6. อัปโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากนั้นกด ถัดไป
เลือกธนาคารที่จะทำการขอ dStatement (สูงสุด 3 บัญชี และมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 75 บาท/บัญชี สำหรับการขอ dStatement ต่างธนาคาร)
7. เลือกธนาคารที่จะทำการขอ dStatement (สูงสุด 3 บัญชี และมีค่าใช้จ่ายไม่เกิน 75 บาท/บัญชี สำหรับการขอ dStatement ต่างธนาคาร)
ยืนยัน บัญชีทีทีบี และธนาคารที่จะทำการขอ dStatement
8. ยืนยัน บัญชีทีทีบี และธนาคารที่จะทำการขอ dStatement
หมายเหตุ*: การให้บริการสมัคร dStatement มีเงื่อนไขขั้นต้นคือ
  1. เปิดให้บริการแฉพาะลูกค้าที่มีสถานภาพการทำงานเป็น “เจ้าของกิจการ” [SE] เท่านั้น เมื่อสมัครสินเชื่อแบบยื่นเอกสารรายได้ผ่าน ttb touch
  2. ลูกค้าเคยทำการยืนยันตัวตน และทำ facial recognition ที่สาขา ทีทีบี
  3. เคยทำการ enroll บริการ NDID กับทีทีบี มาก่อน
    เมื่อครบข้อกำหนดเบื้องตันจึงจะสามารถเห็นและสมัครบริการขอ dStatement เพื่อสมัครสินเชื่อทีทีบีได้
  4. ลูกค้าจะต้องมี application ของ ธนาคารที่ทำการขอ dStatement มาประกอบการสมัครสินเชื่อ
ทำเครื่องหมายเพื่อแสดงความยินยอมเงื่อนไขและ ข้อตกลงผลิตภัณฑ์ จากนั้นกด ถัดไป
9. ทำเครื่องหมายเพื่อแสดงความยินยอมเงื่อนไขและ ข้อตกลงผลิตภัณฑ์ จากนั้นกด ถัดไป
อ่านรายละเอียดการแสดงความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (NCB) กดยินยอม และใส่ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ
10. อ่านรายละเอียดการแสดงความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (NCB) กดยินยอม และใส่ PIN เพื่อยืนยันการทำรายการ
อ่านรายละเอียดขอความยินยอมในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และใส่ PIN อีกครั้งเพื่อยอมรับเงื่อนไข
11. อ่านรายละเอียดขอความยินยอมในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และใส่ PIN อีกครั้งเพื่อยอมรับเงื่อนไข
กดยืนยันคำขอยืนยันตัวตนใส่ PIN เพื่อยืนยันตัวตน
12. กดยืนยันคำขอยืนยันตัวตนใส่ PIN เพื่อยืนยันตัวตน
แสดงผลการยืนยันตัวตนผ่านทีทีบี
13. แสดงผลการยืนยันตัวตนผ่านทีทีบี
แสดง waiting screen เพื่อรอผลการขอ dStatement จากธนาคารที่เลือก โดยสามารถเช็ค status ได้ [การยืนยันการทำรายการต้องทำผ่าน แอปพลิเคชันธนาคารที่ขอdStatement เท่านั้น]*
14. แสดง waiting screen เพื่อรอผลการขอ dStatement จากธนาคารที่เลือก โดยสามารถเช็ค status ได้ [การยืนยันการทำรายการต้องทำผ่าน แอปพลิเคชันธนาคารที่ขอdStatement เท่านั้น]*
ตรวจสอบรายละเอียด E-Application การทำรายการขอสินเชื่อทั้งหมดอีกครั้ง และกดยืนยันคำขอสินเชื่อ
15. ตรวจสอบรายละเอียด E-Application การทำรายการขอสินเชื่อทั้งหมดอีกครั้ง และกดยืนยันคำขอสินเชื่อ
อ่านเงื่อนไข และยืนยันคำขอสินเชื่อ พร้อมใส่ PIN เพื่อยืนยัน
16. อ่านเงื่อนไข และยืนยันคำขอสินเชื่อ พร้อมใส่ PIN เพื่อยืนยัน
ทำรายการสมัครสมัครบัตรสำเร็จ
17. ทำรายการสมัครสมัครบัตรสำเร็จ
หมายเหตุ*:
  1. การยืนยันทำรายการ dStatemet ต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา 1 ชั่วโมงเท่านั้น
  2. ลูกค้าสามารถมี ตัวเลือกดำเนินการต่อด้วย dStatement เพียง 1 รายการที่ได้รับหรือ สามารถเปลี่ยนเป็นการ upload เอกสารเพิ่มเติมได้