external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ดูภาพรวมจากพอร์ตกองทุนรวม

1. จากหน้าหลัก ไปที่ปุ่ม บัญชี ที่แถบเมนูด้านล่าง ในแถบเมนูลงทุน เลือกกองทุนที่ต้องการดูรายละเอียด
2. หน้าการลงทุน แบ่งการแสดงผลการลงทุนออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกคือกองทุนรวม สามารถเลือกการแสดงผลเป็น 2 แบบสามารถได้ดังนี้
  • เรียงตาม ประเภทสินทรัพย์
  • เรียงตาม บัญชีลงทุน
3. เมื่อหน้าการลงทุนสามารถเลื่อนไปดู ttb smart port ได้เช่นกัน
4. เลือกกองทุนรวมที่ต้องการดูรายละเอียด
5. ในหน้ารายละเอียดเงินลงทุน สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการลงทุน ซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยน ได้เลยจากหน้านี้
6. หากเลือก ดูสัดส่วนแนะนำ ระบบจะแสดงหน้าสัดส่วนการแนะนำตามระดับความเสี่ยง และสามารถดูรายละเอียดและซื้อต่อได้เลยทันที
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด