external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

คู่มือการใช้งาน
แอป ttb touch

วิธีการใช้งานแอป ttb touch
อย่างเต็มประสิทธิภาพ

วิธีแลกของรางวัล

1. จากหน้าหลัก ไปเมนู สิทธิประโยชน์ของฉัน เลื่อนลงมาในแถบเมนู แลกรางวัล แบ่งเป็น รางวัลทั้งหมด รางวัลมาใหม่ และรางวัลที่แลกได้ โดยท่านสามารถเลือกดูของรางวัลทั้งหมดในแต่ละหัวข้อได้โดยการกด ดูทั้งหมด
2. ในหน้าแลกรางวัล ท่านสามารถดูของรางวัลทั้งหมดหรือตามประเภทได้ จากนั้นกดเลือกรางวัลที่ต้องการแลก
3. อ่านรายละเอียดของรางวัลและเงื่อนไข จากนั้นกด แลกรางวัล
4. เลือกประเภทคะแนนที่ต้องการแลก จากนั้นกด ถัดไป
5. อ่านรายละเอียดการแลกของรางวัล จากนั้นกด ยืนยัน
6. แลกของรางวัลสำเร็จ ท่านสามารถนำโค้ด คิวอาร์โค้ดหรือ บาร์โค้ด ไปใช้ได้เลย
7. หากเป็นของรางวัลที่ไม่สามารถใช้ออนไลน์ได้ หลังจากเลือกประเภทคะแนนที่ต้องการแลกแล้ว ระบบจะขึ้นหน้า ตรวจสอบก่อนแลกรางวัล เพื่อให้ท่านตรวจสอบที่อยู่ในการจัดส่ง จากนั้นกด ตกลง
8. อ่านรายละเอียดการแลกของรางวัลอีกครั้ง จากนั้นกด ยืนยัน
9. แลกของรางวัลสำเร็จ และของรางวัลของท่านจะถูกจัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ภายใน 7 วันทำการ