external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ตอบคําถามที่พบบ่อย การเปิดบัญชีเงินฝากออนไลน์

ถาม
การเปิดบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี ผ่าน แอป ทีทีบี ทัช จะใช้บัญชีได้ทันทีหรือไม่ ?
ตอบ

บัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี ที่ทำการเปิดผ่าน แอป ทีทีบี ทัช จะใช้งานได้ทันทีนับจากวันสมัคร

ถาม
การเปิดบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี ออนไลน์ผ่าน แอป ทีทีบี ทัช ต้องมีเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และค่าธรรมเนียมแรกเข้าเท่าใด ?
ตอบ

ไม่มีเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี (สามารถเปิดบัญชีด้วยเงิน 0 บาท) และไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ถาม
เมื่อเปิดบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี ออนไลน์ผ่าน แอป ทีทีบี ทัช เรียบร้อยแล้ว สามารถไปรับสมุดบัญชีได้ที่ไหน ?
ตอบ

สามารถไปรับสมุดบัญชีได้ที่ธนาคาร ทีทีบี ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน (หรือ Passport ในกรณีเป็นลูกค้าบุคคลต่างชาติ) และ สมุดบัญชีเงินฝากที่มีกับธนาคาร สาขาใดก็ได้ เป็นหลักฐานการในรับสมุด ทั้งนี้ท่านสามารถเรียกดู e-Passbook หรือ หน้าสมุดบัญชีออนไลน์ ได้จากเมนู ?สมุดบัญชีออนไลน์? ภายใต้เมนูข้อมูลบัญชี

ถาม
กรณีขอออกบัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ฟรี จะได้รับบัตรเมื่อไหร่ ?
ตอบ

ธนาคารจะดำเนินการจัดส่งบัตรเดบิตทาง EMS ไปให้ลูกค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ตอนสมัคร โดยใช้เวลา 4-7 วันทำการ นับจากวันสมัคร

ถาม
กรณีขอออกบัตรเดบิต ทีทีบี ออลล์ฟรี มีค่าธรรมเนียมอย่างไร ?
ตอบ

ค่าธรรมเนียมออกบัตร 200 บาท ค่าธรรมเนียมบัตร รายปี 250 บาท (คิดในปีถัดไป) และจะคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะในกรณีที่ลูกค้าออกบัตรเดบิตเท่านั้น