external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะช่วย
ให้ลูกค้ามีชีวิต
ทางการเงินที่ดีขึ้น

วิสัยทัศน์
เราจะเป็นธนาคาร
ที่ลูกค้าเลือกใช้
และชื่นชอบ
จนต้องบอกต่อ


ทีเอ็มบีธนชาต
ชื่อที่แสดงถึง
การประสาน
จุดแข็งของ
สองธนาคาร


“ทีเอ็มบี” และ “ธนชาต” เป็นคำที่สะท้อนถึงสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง และอยู่เคียงข้างคนไทยมาอย่างยาวนาน เต็มไปด้วยเรื่องราวและความผูกพัน รวมไปถึงความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้

วันนี้ เรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ชื่อ ทีเอ็มบีธนชาต (TMBThanachart) ที่เกิดจากความตั้งใจในการหลอมรวมจุดแข็งของทั้งสองธนาคาร นำความโดดเด่นแต่ละด้านมาส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยมีโลโก้คือ ttb (ทีทีบี) ภายใต้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TMBThanachart Bank Public Company Limited

ผู้คนจดจําเราในฐานะ
ผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่
โดดเด่นด้านนวัตกรรมเงินฝากและดิจิทัล

ผู้คนจดจําเราในฐานะ
ผู้นำด้านสินเชื่อรถยนต์ที่บริการลูกค้า
ด้วยความใส่ใจเราอยากให้ผู้คนจดจำเราในฐานะ
ผู้ที่ทำให้คนไทยมีชีวิต
ทางการเงินดีขึ้น
อย่างแท้จริง

คลิกดู VDOเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น…อย่างแท้จริง

การทำสิ่งเดิมด้วยวิธีการเดิม ย่อมได้ผลลัพธ์แบบเดิม เมื่อเป้าหมายของเราคือ
การสร้างชีวิตทางการเงิน (Financial Well-being) ที่ดีขึ้นให้กับคนไทย เพราะมันคือรากฐานที่จะทำให้ทุกคนมีอิสระในการใช้ชีวิตตามที่ต้องการ
เรา…ในฐานะธนาคาร จึงต้องเปลี่ยนแปลง

แต่คำว่า “เปลี่ยน” ของ ttb ไม่ได้หมายถึงแค่การเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนโลโก้ หรือ เปลี่ยนสีเพื่อไม่ให้เหมือนใคร แต่การเปลี่ยนแปลงของเราจะต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ และทำให้ชีวิตผู้คนดีขึ้นอย่างแท้จริง
เราจึงให้ความสำคัญกับ คำว่า REAL ที่เน้นอย่างชัดเจนเหมือนกับสิ่งที่เราจะทำ

นับจากนี้ไป เราจะเปลี่ยน...

วิธีการคิด (Think)

เราจะหยุดคิดว่าลูกค้าทุกคนเหมือนกัน แต่เราต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อสามารถคิดโซลูชันและบริการทางการเงิน ที่ตอบรับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละคน ในแต่ละช่วงชีวิต


วิธีการทำงาน (Work)

เราจะเปลี่ยนวิธีการทำงาน โดยเราจะไม่หยุดมองหาแนวคิดหรือวิธีการทำงานใหม่ ๆ
เพื่อพัฒนาโซลูชันและบริการที่สอดรับกับสถานการณ์ พฤติกรรม และความต้องการของลูกค้า ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว


วิธีการส่งมอบ (Deliver)

เราจะเปลี่ยนจากการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบเดี่ยว ไปเป็นการให้คำปรึกษา และแนะนำโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละคน ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก เพื่อประสบการณ์ทางการเงินที่ดีที่สุดt ที่เป็นตัวพิมพ์เล็ก...
ก้าวแรกที่กล้าเปลี่ยน

ทีเอ็มบี
(TMB)
ธนชาต
(Thanachart)
ธนาคาร
(Bank)
ทีเอ็มบี
(TMB)
ธนชาต
(Thanachart)
ธนาคาร
(Bank)

โลโก้ ttb มาจาก t สองตัว
หนึ่งตัวจากทีเอ็มบี (TMB)

และ
หนึ่งตัวจากธนชาต (Thanachart) (Bank)
ตัว b มาจากคำว่า ธนาคาร (Bank)

ตัวอักษรทั้ง 3 ตัว เชื่อมต่อกันเพื่อมุ่งไปข้างหน้า เหมือนกับการที่ทีเอ็มบี
และธนชาตรวมกันเพื่อที่จะเติบโตและก้าวไปข้างหน้า พร้อม ๆ กับลูกค้า
ไปตลอดทุกช่วงชีวิต


ความโค้งมนของตัว t และ b สะท้อน ถึงการทำงานของเรา ที่พร้อมรับ ทุกความเปลี่ยนแปลง และสามารถ หมุนเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว

โดยไม่มีมุมเหลี่ยมมาขวางกั้นหรือฉุดรั้งความมุ่งมั่นของเราในการสร้างผลิตภัณฑ์ บริการ และประสบการณ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทย

ttb ที่เป็นตัวพิมพ์เล็ก...ก้าวแรกที่กล้าเปลี่ยน
เป็นความตั้งใจของเราที่เลือกใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็กในโลโก้ เพื่อย้ำเตือนตนเอง และเป็นเหมือนคำมั่นที่จะบอกกับทุกคนว่า

แม้เราในวันนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้น แต่เราจะก้าวข้ามไปยืนอยู่ฝั่งเดียวกับผู้คน เราจะอยู่เคียงข้าง คอยดูแล และทำให้ชีวิตทางการเงินของคนไทยดีขึ้นทั้งวันนี้ และอนาคต

การเปลี่ยนมาใช้โลโก้เป็นตัวพิมพ์เล็กแบบนี้ เป็นหนึ่งในอีกหลายสิ่งที่เราตั้งใจจะเปลี่ยนแปลง ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำและไม่เคยมีมาก่อนในวงการธนาคาร เพื่อให้ชีวิตของคนไทยดีขึ้นอย่างแท้จริง

Confident Blue และ Refreshing Orange… ความหมายที่มีมากกว่าการเป็น “สีใหม่ที่มีชื่อ”

Confident
Blue
Refreshing
Orange
Trusted
Navy
Honest
White

เรามี “สีฟ้าและสีส้ม” ที่เป็นของ ttb ซึ่งเป็นสีของ
ทีเอ็มบี และ
ธนชาต เพราะเราตั้งใจที่จะสืบต่อเรื่องราวการเดินทางในวงการธนาคารที่มีมาอย่างยาวนานของทั้งสองธนาคารเอาไว้ แต่เราได้ปรับโทนสีเพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่า การเป็นธนาคาร ไม่ใช่เรื่องยากและไกลตัว แต่เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้ ภายใต้เฉดสีใหม่

สีฟ้า Confident Blue ที่เปี่ยมไปด้วยพลัง ความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนให้คนไทยมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

สีส้ม Refreshing Orange ที่สดใส มีชีวิตชีวา สะท้อนถึงความก้าวหน้า ความอบอุ่นและความกระตือรือร้นที่จะดูแลลูกค้า

สีน้ำเงิน Trusted Navy ที่สื่อถึงความเป็นธนาคารที่มั่นคง น่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพที่น่าไว้วางใจ สามารถเป็นที่พึ่งพิงให้กับทุกคนได้เหมือนที่เราเป็นตลอดมา

สีขาว Honest White ตัวแทนของความโปร่งใส เปิดเผยและซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นหลักการที่เราในฐานะธนาคารยึดมั่นอยู่เสมอ

เปลี่ยน..เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น


เพื่อให้เราแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่เหมาะสมสำหรับ
คุณมากที่สุด
เราขอรู้จักคุณเพิ่ม ผ่านคำถาม 3 ข้อ

ดูคำตอบที่เหมาะกับคุณ เริ่มเลย

เพราะคุณเป็น พนักงานบริษัท รายได้ 15,000-100,000 บาท

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคุณในแต่ละด้าน


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

การฉลาดออม ฉลาดใช้

เริ่มต้นออมเงินให้ถูกที่อย่างต่อเนื่อง ได้ดอกเบี้ย
ที่เหมาะสม และจัดการธุรกรรม ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวัน อย่างสะดวกคุ้มค่า

ชุดฉลาดออม ฉลาดใช้ (บัญชีเพื่อ ออมและเพื่อใช้ และบัตรเครดิต)

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

บัญชีเงินฝาก TTB BASIC

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

การกู้ยืมอย่างรอบคอบ

กู้ยืมในสินเชื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์
และมีความสามารถในการจ่ายคืน ภายใน
ระยะเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติม

สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านใหม่ บ้านมือสอง

ได้ข้อเสนอที่ดีกว่า
ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.70% ต่อปี

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

การลงทุนเพื่ออนาคต

เริ่มต้นแบ่งเงินการจากออม มาเพื่อการลงทุน
ระยะยาว อย่างต่อเนื่องและมีวินัย ตามความเสี่ยง
เพื่อโอกาสการเติบโตที่เร็วมากยิ่งขึ้น

Asset Allocation ลงทุนแบบพอร์ต

กระจายการลงทุน กระจายความเสี่ยง

การออมเพื่อลงทุนด้วย DCA

การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน หรือ
การทยอยแบ่งเงิน มาลงทุนเป็นงวดๆ

บัญชีเงินฝาก TTB BASIC

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ความคุ้มครองที่อุ่นใจ

มีความคุ้มครองพื้นฐานในชีวิต และสุขภาพ
สำหรับตัวเองและครอบครัว หากเกิดเหตุการณ์
ไม่คาดฝันยังสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้

HAPPY RETIRE 90

วางแผนชีวิตวัยเกษียณในแบบที่คุณต้องการ

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

แฮปปี้ เซฟเวอร์ 11/6 (มีเงินปันผล)

เก็บเงินก้อนอย่างแฮปปี้ขึ้น เพราะมีตัวช่วย
ช่วยให้คุณมีความสุขกับการเก็บเงินก้อน

เพราะคุณเป็น พนักงานบริษัท
รายได้ 15,000-100,000 บาท

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสำหรับคุณ
ในแต่ละด้าน

เพราะคุณเป็น พนักงานบริษัท รายได้ 15,000-100,000 บาท

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคุณในแต่ละด้าน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
สำหรับคุณ เพื่อการ
ฉลาดใช้ ฉลาดออม

ผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับคุณ เพื่อการฉลาดออม ฉลาดใช้

บัญชีเพื่อใช้

บัญชีเพื่อใช้

ME SAVE บัญชีเงินออมดิจิทัล

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

บัญชีเงินฝาก TTB BASIC

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บัตรเครดิต

บัตรเครดิต TMB ABSOLUTE

บัตรเดียวที่ฟรีค่าธรรมเนียม การแปลงสกุลเงิน
ต่างประเทศ 2.5%

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

บัตร ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

บริการแบ่งจ่ายยอดรูดตั้งแต่ 1,000 บาท
หรือเลือกแบ่งจ่ายได้นานถึง 10 เดือน

บัญชีเพื่อออม

บัญชี ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ
จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว ในการบริหารบัญชี

คำแนะนำทางการเงินเพื่อการออมและใช้อย่างชาญฉลาด

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ลงทุนให้เหมาะกับอายุวัย

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ
5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน)
เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ลงทุนให้เหมาะกับอายุวัยเกษียณ

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ
5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน)
เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท