external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ตอบคําถามที่พบบ่อย การบริการลูกค้า

ถาม
เมนูสมุดบัญชีแสดง บัญชีประเภทใด และสถานะอะไรบ้าง ?
ตอบ

แสดงทุกประเภทบัญชี ที่เป็นบัญชีเดี่ยว (IND) ที่มีสถานะ Active, Inactive, Dormant, Unredeemed, Frozen

บัญชีกองทุนจะแสดง ทุกกองทุนยกเว้น PTES และมีมูลค่าคงเหลือในบัญชี มากกว่า 0 บาท สามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีที่ Web3270 หรือระบบ TAB ได้

(*PTES คือกองทุนที่ลูกค้าซื้อผ่าน TMBAM Eastspring, Port ptes จะไม่สามารถทำรายการได้)

ถาม
ทำไมลูกค้าขอ NCB ไม่ได้ ทั้งที่อายุครบ 20 ปี สีสัญชาติไทย และมีข้อมูล ที่อยู่ อีเมล์ ครบถ้วน และมีเงินในบัญชีที่สามารถหักเงินได้ เกิน 150 บาท ?
ตอบ

เพื่อป้องกันลูกค้าขอรายงานเครดิตซ้ำ ๆ และป้องกันการขอคืนเงินภายหลัง ระบบมีกันป้องกันให้ลูกค้าสามารถขอรายงานเครดิตได้ 1 ครั้ง/วัน สามารถแนะนำลูกค้าตรวจสอบที่เมนูบริการ > ติดตามสถานะ>คำขอ/คำร้อง ว่ามีการขอรายงาน รายงานเครดิต ในวันนั้นแล้วหรือไม่

ถาม
สามารถตรวจสอบสถานะใบสมัครสินเชื่อประเภทใดได้บ้าง ?
ตอบ

สามารถตรวจสอบสภานะสินเชื่อลูกค้าบุคคลดังต่อไปนี้ สถานการณะสมัครบัตรดิต, สินเชื่อบุคคล, บัตรแฟลช, สินเชื่อบ้านใหม่, สินเชื่อบ้านแลกเงิน, สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สินเชื่อรถยนต์ใหม่, รถยนต์ใช้แล้ว, สินเชื่อรถแลกเงิน CYC, CYB

ถาม
จะสมัคร NDID ได้อย่างไร ?
ตอบ

ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝาก และมีอายุครบ 12 ปีบริบูรณ์สามารถสมัครบริการ NDID ที่สาขาธนคารได้ทุกสาขา โดยจะต้องมีการถ่ายรูปหน้าเพื่อเปรียบเทียบและ รับทราบความยินยอมการสมัครบริการ โดยไม่มีค่าสมัครขอใช้บริการ

ถาม
ต้องการจะยกเลิกบริการ NDID ต้องไปสาขาหรือไม่ ?
ตอบ

ลูกค้าสามารถยกเลิกการสมัครขอใช้บริการด้วยตัวเองผ่าน ttb touch ได้ โดยเข้าไปที่เมนูบริการ > บริการอื่น ๆ > พิสูจน์และยืนยันตัวตน(NDID) >รายละเอียด >ยกเลิกบริการ และโดยทำรายการตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอ

ถาม
ทำรายการร้องขอจากช่องทางอื่นมาแต่ บน ทีทีบี ทัช ไม่มีรายการแจ้งเตือน ?
ตอบ

ลูกค้าสามารถเข้าเมนู พิสูจน์และยืนยันตัวตน(NDID) เพื่อทำรายการอนุมัติได้ โดยทำรายการตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอได้ เมื่อทำรายการเสร็จแล้ว สามารถตรวจว่าได้เปิดการรับข้อความแจ้งเตือน Push notification แล้วหรือไม่

ถาม
ทำการอนุมัติแล้วแต่ถ่ายรูปไม่ผ่าน ?
ตอบ

แนะนำให้ลูกค้าอยู่ที่แสงเพียงพอ ไม่มีดวงไฟสะท้อนบนหน้าจอ ไม่ใส่แว่นตา หรือ หมวก ขยับหน้าเข้าอยู่ในวงกลมที่แสดงบนหน้าจอ ทำรายการตามคำแนะนำที่แสดงที่ด้านล่างของหน้าจอเช่น ขยับหน้าไปมา หันซ้าย หันขวา อ้าปาก หรือกระพริบตา โดยใช้ความเร็วตามปกติ ที่ลูกค้าทำ

ถาม
ทำรายการถูกต้องแต่ ทีทีบี ทัช บอกว่าหมดเวลาต้องทำอย่างไร ?
ตอบ

แนะนำให้ลูกค้าทำรายการร้องขอจากธนคารต้นทางอีกครั้ง

ถาม
เป็นลูกค้า Wealth เหมือนกันแต่ทำไมไม่มีรูปที่ปรึกษาแนะนำการลงทุนส่วนตัว ?
ตอบ

บน ทีทีบี ทัช จะแสดงรูปและความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษาแนะนำการลงทุนส่วนตัว กรณีที่ลูกค้ามีที่ปรึกษาส่วนตัวเท่านั้น กรณีที่มีผู้ดูแลเป็น BRC จะมีการแสดงรูปต่อไปในอนาคต

ถาม
ทำไมลูกค้าถือบัตรเครดิตแอปโซลูท ถึงแสดงเบอร์เป็น 1428 ?
ตอบ

เนื่องจาก ทีทีบี ทัช จะแสดงผลเบอร์โทรศัพท์ตาม Segment ของลูกค้าเท่านั้น