external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

เราทำงานกันอย่างไร (Way We Work)


I CARE เราใส่ใจชีวิตทางการเงินลูกค้ามากพอ จนเรากล้าทำในสิ่งที่แตกต่าง เรายึดถือลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญในทุกสิ่งที่เราทำ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตลูกค้าดีขึ้นอย่างแท้จริง


I-Integrity

เราปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ และสร้างความเชื่อใจในการทำงานร่วมกัน

C-Challenge Status Quo

เรากล้าทำสิ่งที่แตกต่าง และท้าทายสิ่งที่เป็นอยู่เสมอ

A-Agility

เรามองไปข้างหน้า เปิดรับการเปลี่ยนแปลง และพร้อมริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ

R-Respect

เราร่วมมือกัน ให้ความสำคัญกับความเห็นที่แตกต่าง และปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ

E-Execution

เรามุ่งหวังผลลัพธ์ที่ดีที่สุด มีวินัยในทุกสิ่งที่เราทำ และติดตามงานจนบรรลุผลสำเร็จ

ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด