บริการเช็กยอดทันใจ
บริการเช็กยอดทันใจ
  สะดวกมากขึ้น ในการเช็กยอดเงินในบัญชีได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบแอป ttb touch โดยตั้งค่าการใช้งานได้ตามต้องการ
 • 1
  กดปุ่มเมนูซ้ายมือบน  >  กด   “ตั้งค่า” > กด “เช็กยอดเงินทันใจ”
 • 2
  เลือกบัญชีที่ต้องการให้แสดงยอดเงินคงเหลือในหน้าก่อนล็อคอิน
 • 3
  เช็กยอดเงินทันใจได้ง่ายๆ ไปที่หน้าจอเข้าสู่ระบบ >  กด   “เช็กยอดเงินทันใจ”