ดาวน์โหลดหนังสือรับรองสำหรับลดหย่อนภาษี
ดาวน์โหลดหนังสือรับรองสำหรับลดหย่อนภาษี
 • 1
  เข้ามาหน้ากองทุนของฉัน เลือกกองทุนภาษีที่ต้องการ
 • 2
  หน้าจอรายละเอียดกองทุน เลือก “หนังสือรับรองสำหรับลดหย่อนภาษี”
 • 3
  ระบบปฏิบัติการ iOS จะเปิดหน้าจอใหม่แสดงหนังสือรับรอง
  - ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) จะบันทึกลง Storage ของเครื่อง
 • วิธีเปิดไฟล์หนังสือรับรองสำหรับลดหย่อนภาษีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)
 • 1
  เปิด My Files
 • 2
  เลือก storage หรือ SD card ตามที่ตั้งค่าไว้
 • 3
  เลือก แอป touch
 • 4
  คลิกเปิดหนังสือรับรองสำหรับลดหย่อนภาษี
 • 5
  หนังสือรับรองสำหรับลดหย่อนภาษี จะแสดงผลเป็นไฟล์ .pdf