external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

กองทุนไหนดี? รวมกองทุน SSF & RMF ที่น่าสนใจ รับโค้งสุดท้ายลดหย่อนภาษีปี 2566

10 พ.ย. 2566

ช่วงโค้งสุดท้ายของปีแบบนี้ ใครยังไม่ได้วางแผนภาษีก็รีบเลย เพราะเหลือเวลาอีกไม่เยอะแล้ว และถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะลงทุนอะไรดีเพื่อช่วยประหยัดภาษีปีนี้ วันนี้เรามีกองทุนลดหย่อนภาษี SSF และ RMF ที่น่าสนใจมาฝากทุกคนแบบจัดเต็มทั้งสายลงทุนเองและสายจัดพอร์ต

กองทุน SSF คืออะไร?

กองทุน SSF คืออะไร?

Super Savings Fund หรือ SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว โดยสามารถนำเงินที่ซื้อกองทุน SSF มาหักลดหย่อนภาษีได้ (ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร) เหมาะกับสายออมเงินระยะยาวเพื่อเป้าหมายต่าง ๆ

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของกองทุน SSF

 • ลงทุนได้ในสินทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
 • ซื้อแล้วต้องถือครองหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ
 • ไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี และไม่กำหนดขั้นต่ำของเงินลงทุน
 • ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และต้องไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับสิทธิลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), กองทุนการออมแห่งชาติ, กองทุนสงเคราะห์ตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และประกันชีวิตแบบบำนาญ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท
 • สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ในปีที่มีการลงทุนระหว่าง 2563-2567


กองทุน RMF คืออะไร?

กองทุน RMF คืออะไร?

Retirement Mutual Fund หรือ RMF คือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวเพื่อวางแผนเกษียณ โดยสามารถนำเงินที่ซื้อกองทุน RMF มาหักลดหย่อนภาษีได้เช่นเดียวกับกองทุน SSF

เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ของกองทุน RMF

 • ลงทุนได้ในสินทรัพย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ
 • ซื้อแล้วต้องถือครองหน่วยลงทุนไม่ต่ำกว่า 5 ปี นับจากวันที่ซื้อครั้งแรก และสามารถขายได้เมื่ออายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เป็นต้นไป
 • ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี หรืออย่างน้อยปีเว้นปี และไม่กำหนดขั้นต่ำของเงินลงทุน
 • ลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี และเมื่อรวมกับสิทธิลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณอื่น ๆ ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund), กองทุน SSF, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนการออมแห่งชาติ, กองทุนสงเคราะห์ตาม พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน และประกันชีวิตแบบบำนาญ จะต้องไม่เกิน 500,000 บาท


โพยกองเด็ด SSF สายลงทุนเอง จากทีทีบี

ใครเป็นสายชอบเลือกลงทุนเอง วันนี้เรามี “โพยกองเด็ด SSF” ที่ทาง ทีทีบี คัดมาให้แล้ว สามารถเลือกลงทุนได้เลยตามนโยบายและความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตัวเอง โดยกองทุนที่ทางทีทีบีคัดมา ล้วนแล้วแต่เป็นกองทุนที่เริ่มลงทุนได้ไม่มีขั้นต่ำ ซึ่งได้แก่ กองทุน UOBSD-SSF, UESG-SSF, UESG-SSF-D, T-ES-CG-SSF, TES-GTECH-SSF และ UEV-SSF ลองมาดูกันว่าแต่ละกองทุนมีนโยบายการลงทุนอย่างไรบ้าง

โพยกองเด็ด SSF สายลงทุนเอง จากทีทีบี

UOBSD-SSF

กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี เพื่อการออม (UOBSD-SSF) มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ไทยระยะสั้นทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก แต่ไม่รวมถึงเงินฝากอิสลาม เหมาะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงและโอกาสขาดทุนได้น้อย

ระดับความเสี่ยง: 1 (เสี่ยงต่ำ)

ลงทุนขั้นต่ำ: 1 บาท


โพยกองเด็ด SSF สายลงทุนเอง จากทีทีบี

UESG-SSF / UESG-SSF-D

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ เพื่อการออม (UESG-SSF) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์ เพื่อการออม และจ่ายเงินปันผล (UESG-SSF-D) มีนโยบายลงทุนในกองทุน Robeco Sustainable Global Stars Equities IL EUR (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจในประเทศพัฒนาแล้วเป็นหลัก เลือกหุ้นลงทุนโดยใช้หลักการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในหุ้นที่มีกระแสเงินสดในระดับสูง มีอัตราผลตอบแทนต่อเงินลงทุนเพื่อการดำเนินงานของบริษัท Return on Invested Capital (ROIC) ที่จูงใจ และมีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสม

ระดับความเสี่ยง: 6 (เสี่ยงสูง)

ลงทุนขั้นต่ำ: 1 บาท


T-ES-GCG-SSF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม (T-ES-GCG-SSF) มีนโยบายลงทุนในกองทุน Amundi Funds Polen Capital Global Growth I2 USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่

ระดับความเสี่ยง: 6 (เสี่ยงสูง)

ลงทุนขั้นต่ำ: 1 บาท


โพยกองเด็ด SSF สายลงทุนเอง จากทีทีบี

T-ES-GTECH-SSF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม (T-ES-GTECH-SSF) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุน POLAR CAPITAL FUNDS PLC-GLOBAL TECHNOLOGY FUND Class I US Dollar โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุนในระยะยาวแก่นักลงทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทั้งหมดในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 51% ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนหลัก

ระดับความเสี่ยง: 7 (เสี่ยงสูง)

ลงทุนขั้นต่ำ: 1 บาท


UEV-SSF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ เพื่อการออม (UEV-SSF) มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ และกองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF) ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งครอบคลุมถึงการทำเหมืองไปจนถึงการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ และการผลิตแบตเตอรี่ บริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งในอนาคต เช่น รถยนต์ ยานพาหนะไฟฟ้า รวมถึงเทคโนโลยีดิจิตอลที่ใช้ในการขนส่ง เช่น การขับขี่อัตโนมัติ เป็นต้น

ระดับความเสี่ยง: 6 (เสี่ยงสูง)

ลงทุนขั้นต่ำ: 1 บาท


โพยกองเด็ด RMF สายลงทุนเอง จากทีทีบี

นอกจากกองทุน SSF แล้วทางทีทีบี ก็มี “โพยกองเด็ด RMF” มาให้เลือกลงทุนเช่นกัน ได้แก่ กองทุน TMBGRMF, TMBGINCOMERMF, TMBGQGRMF, T-ES-GCG-RMF และ TMB-ES-VIETNAM-RMF ลองมาดูกันว่าแต่ละกองทุนมีนโยบายการลงทุนอย่างไรบ้าง


โพยกองเด็ด RMF สายลงทุนเอง จากทีทีบี

TMBGRMF

กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGRMF) มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ สำหรับส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.

ระดับความเสี่ยง: 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)

ลงทุนขั้นต่ำ: 1 บาท


TMBGINCOMERMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGINCOMERMF) มีนโยบายกระจายลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน บริหารจัดการโดย PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ระดับความเสี่ยง: 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง)

ลงทุนขั้นต่ำ: 1 บาท


โพยกองเด็ด RMF สายลงทุนเอง จากทีทีบี

TMBGQGRMF

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMBGQGRMF) มีนโยบายลงทุนในกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกแบบ Active

ระดับความเสี่ยง: 6 (เสี่ยงสูง)

ลงทุนขั้นต่ำ: 1 บาท


T-ES-GCG-RMF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-ES-GCG-RMF) มีนโยบายลงทุนในกองทุน Amundi Funds Polen Capital Global Growth I2 USD (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ขนาดใหญ่

ระดับความเสี่ยง: 6 (เสี่ยงสูง)

ลงทุนขั้นต่ำ: 1 บาท


โพยกองเด็ด RMF สายลงทุนเอง จากทีทีบี

TMB-ES-VIETNAM-RMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Vietnam Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ (TMB-ES-VIETNAM-RMF) มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่อยู่ในประเทศเวียดนามหรือบริษัทเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้นตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ระดับความเสี่ยง: 6 (เสี่ยงสูง)

ลงทุนขั้นต่ำ: 1 บาท

และนี่ก็เป็นโพยกองทุนลดหย่อนภาษี SSF และ RMF ที่ทาง ทีทีบี คัดมาให้นักลงทุนได้เลือกลงทุนกัน แม้ว่าจะเป็นสายลงทุนเองก็อย่าลืมจัดพอร์ตกองทุนกันด้วย เพราะแต่ละกองทุนมีระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ควรกระจายลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลาย เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาด ซึ่งหากใครไม่อยากนั่งจัดพอร์ตกองทุนลดหย่อนภาษีเองให้ยุ่งยาก วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับกองทุน “ttb smartport SSF” ที่มีกองทุนให้เลือกถึง 5 รูปแบบ จัดพอร์ตมาให้แล้วตามเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่รับได้ คัด จัด ปรับสัดส่วนการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนระดับโลกอย่าง Amundi และ Eastspring ให้อัตโนมัติทุกเดือน ตอบโจทย์นักลงทุนทุกประเภท พร้อมรับโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในทุกสภาวะตลาด โดยแต่ละกองทุนมีรายละเอียดดังนี้


ลงทุนง่ายสบายใจแถมได้ลดหย่อนภาษี กับกองทุน ttb smartport SSF

1. tsp1-preserver-SSF (ระดับความเสี่ยง 4)

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver เพื่อการออม (ttb smart port 1 preserver Super Savings Fund) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนนี้กระจายลงทุนในตราสารหนี้ทั้งไทยและต่างประเทศ เหมาะกับคนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ต่ำ ต้องการควบคุมความเสี่ยงเป็นหลัก แบ่งสัดส่วนการลงทุนเป็นตราสารหนี้ต่างประเทศ 30% และตราสารหนี้ในประเทศ 70%


2. tsp2-nurtuner-SSF (ระดับความเสี่ยง 5)

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer เพื่อการออม (ttb smart port 2 nurturer Super Savings Fund) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนนี้เหมาะกับคนที่สามารถรับความผันผวนได้ค่อนข้างน้อยและต้องการลงทุนเพื่อเอาชนะเงินเฟ้อ แบ่งสัดส่วนการลงทุนเป็นตราสารหนี้ในประเทศ 35% ตราสารหนี้ต่างประเทศ 45% และหุ้นต่างประเทศ 20%


3. tsp3-balancer-SSF (ระดับความเสี่ยง 5)

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer เพื่อการออม (ttb smart port 3 balancer Super Savings Fund) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนนี้กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อรักษาสมดุลพอร์ตการลงทุน ด้วยระดับความเสี่ยงสายกลาง ไม่เสี่ยงมากหรือน้อยไป เหมาะกับคนที่มีเป้าหมายให้เงินทำงานแทนในระยะยาว แบ่งสัดส่วนการลงทุนเป็นตราสารหนี้ในประเทศ 15% ตราสารหนี้ต่างประเทศ 35% หุ้นในประเทศ 10% และหุ้นต่างประเทศ 40%


4. tsp4-explorer-SSF (ระดับความเสี่ยง 5)

กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer เพื่อการออม (ttb smart port 4 explorer Super Savings Fund) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์ลงทุนเพื่อเป้าหมายให้เงินเติบโต และสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น เหมาะกับคนที่สามารถรับความผันผวนได้ค่อนข้างสูง แบ่งสัดส่วนการลงทุนเป็นตราสารหนี้ในประเทศ 10% ตราสารหนี้ต่างประเทศ 20% หุ้นในประเทศ 15% และหุ้นต่างประเทศ 55%


5. tsp5-gogetter-SSF (ระดับความเสี่ยง 6)

กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter เพื่อการออม (ttb smart port 5 go-getter Super Savings Fund) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนนี้ลงทุนในหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เหมาะกับคนที่สามารถรับความผันผวนได้สูงและต้องการสร้างโอกาสทำกำไรจากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก แบ่งสัดส่วนการลงทุนเป็นหุ้นต่างประเทศ 80% และหุ้นในประเทศ 20%

พิเศษ ! เมื่อซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุน RMF/SSF ที่เข้าร่วมโปรโมชัน หรือโอนกองทุน LTF จาก บลจ. อื่นเข้ากองทุน LTF ของ บลจ. 5 แห่งที่เข้าร่วมโปรโมชัน ทุก ๆ 50,000 บาท ของการลงทุนในแต่ละ บลจ. รับเงินลงทุนเพิ่ม ในกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) ของบลจ.ที่ธนาคารกำหนด จำนวน 100 บาท (ตาม บลจ.ที่ได้ลงทุน) ตั้งแต่วันนี้ - 28 ธ.ค. 66 ศึกษารายละเอียดเพิ่มติมได้ที่ https://www.ttbbank.com/th/promotion/detail/rmf-ssf-2023

ลงทุนง่ายๆ ด้วย แอป ttb touch www.ttbbank.com/ttbtouch/tsp

ปรึกษาเรื่องการลงทุน ผ่าน ttb investment line หรือ โทร. 1428 กด #4 ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9:00 น. – 17:30 น. (ยกเว้นวันหยุดธนาคาร) หรือ ที่ ทีทีบี ทุกสาขา

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF หรือ RMF ก่อนตัดสินใจลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษีจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการลงทุนและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต สนใจลงทุนและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ทีทีบี ทุกสาขา


ขั้นตอนการตั้งรายการลงทุนรายเดือนอัตโนมัติผ่านแอป ttb touch

การตั้งรายการลงทุนรายเดือนอัตโนมัติผ่านแอป ttb touch


รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. รายการส่งเสริมการขายแบบตั้งแผนการลงทุนอัตโนมัติรายเดือน (DCA) พิจารณาจากเงินลงทุนครั้งแรก ที่เกิดจากการตั้งแผนการลงทุนอัตโนมัติรายเดือน โดยยอดเงินลงทุนครั้งแรกต้องเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 - วันที่ 29 ธันวาคม 2566 และต้องเป็นการลงทุนต่อเนื่องทุกเดือนจำนวน 12 เดือน นับตั้งแต่วันซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยต้องลงทุนในกองทุน ttb smart port ซึ่งประกอบด้วยกองทุน 1) tsp1-preserver 2) tsp2-nurturer 3) tsp3-balancer 4) tsp4-explorer 5) tsp5-gogetter
 2. รายการส่งเสริมการขายตั้งแผนการลงทุนอัตโนมัติรายเดือนต้องมีการตั้งแผนการลงทุน (โดยไม่รวมการซื้อเป็นครั้งๆ) และลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อเดือนในกองทุนเดียวกันของชุดกองทุนใน ttb smart port ทั้งนี้จะคำนวณตามเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน (CIS) และคำนวณเป็นรายกองทุน โดยนับเฉพาะยอดซื้อในกองทุน ttb smart port ที่ตั้งแผนการลงทุนอัตโนมัติรายเดือน
 3. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด จะสรุปยอดเงินลงทุนที่เข้าเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายแบบตั้งแผนการลงทุนอัตโนมัติรายเดือน และจ่ายหน่วยลงทุนของกองทุน ttb smart port ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถืออยู่ ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว เมื่อลงทุนครบจำนวน 12 เดือน ตามเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน (CIS) โดยจะเริ่มดำเนินการจ่าย 4 รอบ ได้แก่
  รอบที่ 1 ผู้ที่ตั้งแผนการลงทุนอัตโนมัติรายเดือน ครั้งแรกภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - มีนาคม 2566 จะได้รับหน่วยลงทุนในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
  รอบที่ 2 ผู้ที่ตั้งแผนการลงทุนอัตโนมัติรายเดือน ครั้งแรกภายในเดือนเมษายน 2566 - มิถุนายน 2566 จะได้รับหน่วยลงทุนในวันที่ 31 สิงหาคม 2567
  รอบที่ 3 ผู้ที่ตั้งแผนการลงทุนอัตโนมัติรายเดือน ครั้งแรกภายในเดือนกรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566 จะได้รับหน่วยลงทุนในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
  รอบที่ 4 ผู้ที่ตั้งแผนการลงทุนอัตโนมัติรายเดือน ครั้งแรกภายในเดือนตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2566 จะได้รับหน่วยลงทุนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568
  (หากวันที่ทำการจ่ายหน่วยลงทุนตรงกับ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะดำเนินการจ่ายในวันทำการถัดไป)
 4. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข วันทำรายการโอนหน่วยลงทุนพิเศษเพื่อซื้อกองทุนเพิ่ม และกำหนดระยะเวลาดำเนินการ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด และธนาคาร คำตัดสินของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ว่ากรณี ใดๆ ให้ถือเป็นที่สุด
 5. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ หากผู้ลงทุนได้รับโปรโมชันจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิในการพิจารณารายการส่งเสริมการขายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน
 6. กรณีมีภาระภาษีเกิดขึ้นจากโปรโมชันที่ผู้ลงทุนได้รับ ผู้ลงทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบในภาษีที่เกิดขึ้นทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด


คำเตือน

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน
 • กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน จึงอาจทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 • การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือ น้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • สนใจลงทุน ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวน ได้ที่ ทีทีบี ทุกสาขา หรือ ttb investment line โทร. 1428 กด #4 ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09:00 – 17:30 น. ยกเว้น วันหยุดธนาคาร

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 ก.พ. 66 - 28 ธ.ค. 66

 

ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด