บัตรเครดิตแห่งเกียรติยศ

บัตรเครดิต ทีทีบี รอยัล ท็อป บราส

บัตรเครดิตแห่งเกียรติยศที่สะท้อนภาพลักษณ์แห่งความเป็นผู้นำของข้าราชการทหารชั้นผู้ใหญ่ ใช้จ่ายง่าย สะสมคะแนนได้เร็วกว่า แบ่งจ่าย 0% ไม่ต้องรอโปรโมชั่น

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

รับคะแนนเร็ว ทุกการใช้จ่าย ทุก 10 บาท รับ 1 คะแนน

Sub Head

ดูรายละเอียด

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม

จำกัดคะแนนสะสมสูงสุด 20,000 คะแนน / บัญชีบัตร / รอบบัญชี
และรายการใช้จ่ายดังต่อไปนี้ยกเว้นการได้รับคะแนนสะสม

 • ประกันชีวิตที่พ่วง Unit Link
 • กองทุนรวมทุกประเภท
 • รายการใช้บัตรเบิกเงินสดล่วงหน้า cash advance
 • รายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิก
 • รายการชำระค่าดอกเบี้ย
 • รายการชำระค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ยอดซื้อหรือชำระค่าประกันทุกประเภท
 • รายการยอดใช้จ่ายปกติเป็นรายการแบ่งจ่าย so goood
 • รายการใช้บัตรชำระตามแผนการผ่อนชำระ ณ ร้านค้า pay plan
 • รายการเงินสดผ่อนชิลล์ๆ cash chill chill
 • รายการโอนเงิน cash transfer
 • รายการแลกเงินตราต่างประเทศ
 • ยอดใช้จ่ายเชิงธุรกิจ

รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสูงสุด 6 ล้านบาท

รับส่วนลด 50% กรณีใช้บริการเช่าตู้นิรภัย

รับอัตราพิเศษ

สำหรับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และค่าธรรมเนียมในการโอนเงินขาออก (Outward Remittance)

ไม่มี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

สิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ

เลือกแบ่งจ่ายได้ 0% 3 เดือน หรือ เลือกผ่อนนาน 6,10 เดือน ดอกเบี้ยเพียง 0.69%/เดือน ได้ทุกร้าน ทุกรายการที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

เร็วกว่า แค่แตะบัตร ไม่ต้องรูด ไม่ต้องเซ็นด้วย VISA Tap to Pay (สำหรับยอดใช้จ่าย 1,500 บาทต่อเซลล์สลิป หรือน้อยกว่า)

เปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเป็นเงินโอนเข้าบัญชีผ่าน แอป ทีทีบี ทัช หรือ กดเงินสดผ่านตู้ ATM ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตร

รับส่วนลดพิเศษจากค่าเช่าปกติ กรณีขอใช้บริการเช่าตู้นิรภัยที่สาขาทีทีบี ที่ให้บริการตู้นิรภัย

รับอัตราพิเศษค่าธรรมเนียมในการโอนเงินขาออก (Outward Remittance) ที่ ทีทีบี ทุกสาขา

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้ถือบัตร
 • ผู้สมัครจะต้องเป็นข้าราชการทหารในสังกัดกระทรวงกลาโหม ที่มีชั้นยศตั้งแต่ พันโท / นาวาโท / นาวาอากาศโท ขึ้นไป
 • ผู้สมัครมีรายได้จากการดำรงตำแหน่งทางราชการ หรือรายได้จากการประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ใช่จากเงินบำนาญ (กรณีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวจะต้องดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
เอกสารการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนา Passport และ สำเนา Work Permit (เฉพาะกรณีชาวต่างชาติที่สมัครบัตรเครดิต ทีทีบี)
 • สำเนาบัตรข้าราชการทหาร (กรณีสมัครบัตรเครดิต ทีทีบี รอยัล ท็อป บราส)
  (ใช้แนบเพิ่มเติม เฉพาะกรณีสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ไม่ระบุยศของข้าราชการทหารเท่านั้น)
 • สำเนา หรือ ต้นฉบับ สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว ให้ใช้ หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)
  กรณีที่มีรายได้อื่น ๆ จากค่า Commission, Incentive, Service Charge, OT, ค่าเวร, ค่ากะ, ค่าเบี้ยขยัน, Flight Pay, Flight Per diem ฯลฯ จะต้องแนบ
 • ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือนย้อนหลัง และ / หรือ ต้นฉบับ / สำเนา หนังสือรับรองรายได้ ที่แสดงรายได้ อื่นๆโดยจะต้องชี้แจง รายละเอียดรายได้อื่น ๆ ในแต่ละเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และ
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน


ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีห้างหุ้นส่วนจากัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ สำเนา ภพ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน และใบเสร็จ

สมัคร บัตรเครดิต ทีทีบี รอยัล ท็อป บราส