ขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากทีทีบี
ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้
ปิด

ทีทีบี แอปโซลูท
ใช้ชีวิตได้เหนือกว่า

บัตรเครดิต ทีทีบี แอปโซลูท

เหมาะสำหรับนักเดินทาง ให้ใช้ชีวิตได้เหนือกว่า
รับคะแนนสะสมเร็วทุกการใช้จ่าย เร็วขึ้น X2 เมื่อใช้จ่ายออนไลน์ และยังช้อปเว็บนอกได้เรทถูกเพราะไม่มีชาร์จ FX Rate 2.5% พร้อมสิทธิพิเศษเหนือระดับ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

รับคะแนนเร็ว ทุกการใช้จ่าย 10 บาท รับ 1 คะแนน

ดูรายละเอียด

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม

จำกัดคะแนนสะสมสูงสุด 200,000 คะแนน / บัญชีบัตร / รอบบัญชี และรายการใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ยกเว้น การได้รับคะแนนสะสม

 • ประกันชีวิตที่พ่วง Unit Link
 • กองทุนรวมทุกประเภท
 • รายการใช้บัตรเบิกเงินสดล่วงหน้า cash advance
 • รายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิก
 • รายการชำระค่าดอกเบี้ย
 • รายการชำระค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • รายการยอดใช้จ่ายปกติเป็นรายการแบ่งจ่าย so goood
 • รายการใช้บัตรชำระตามแผนการผ่อนชำระ ณ ร้านค้า pay plan
 • รายการเงินสดผ่อนชิลล์ๆ cash chill chill
 • รายการโอนเงิน cash transfer
 • รายการแลกเงินตราต่างประเทศ
 • ยอดใช้จ่ายเชิงธุรกิจ
 • รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร้านค้าในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) รวม 31 ประเทศ

รับคะแนนพิเศษ X2 เมื่อใช้จ่ายออนไลน์

ดูรายละเอียด

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสมพิเศษ X2
รับคะแนน x2 หมวดออนไลน์ ยกเว้น สำหรับการใช้จ่าย หรือเติมเงิน ผ่านทาง e-wallet, Direct Debit, Bill Payment ,รายการซื้อประกันทางช่องทาง online  และการใช้จ่ายออนไลน์ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) รวม 31 ประเทศ รับ 1 คะแนน

ฟรี FX Rate 2.5%

ช้อปออนไลน์เว็บนอก หรือ รูดต่างประเทศก็ได้เรทถูกทุกสกุลเงินทั่วโลก เพียงเลือกชำระด้วยสกุลเงินท้องถิ่น

บริการห้องรับรอง Airport Lounge (Lounge Key)

ฟรี 1 ครั้ง / ปีปฏิทิน

ดูรายละเอียด

เงื่อนไขการใช้บริการห้องรับรอง Lounge Key

 • สงวนสิทธิสำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb absolute บัตรหลักและบัตรเสริมสามารถใช้สิทธิ์ร่วมกันได้โดยนับสิทธิ์รวมกัน โดยสิทธิ์การขอรับบริการมีอายุ 1 ปีปฏิทิน
 • ในกรณีมีผู้ติดตาม ผู้ถือบัตรจะต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการนั้น ๆ กำหนด  
 • ผู้ใช้บริการต้องแสดง บัตรเครดิต ttb absolute และ Boarding Pass ที่มีชื่อตรงกันที่ห้องรับรองพิเศษเพื่อขอใช้บริการ โดยท่านสามารถเข้ารับบริการจากห้องรับรองที่มีการกล่าวถึง Lounge Key ณ จุดบริการ
 • หากมีการใช้บริการที่เกินกว่าจำนวนสิทธิ์ที่กำหนด หรือกรณีมีผู้ติดตามเดินทางพร้อมกับผู้ถือบัตร ผู้ถือบัตรจะต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่ห้องบริการกำหนด โดยธนาคาร/Lounge Key จะเรียกเก็บพร้อมใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต
 • ระบบจะทำการสำรองวงเงินโดยยังไม่คิดค่าบริการในกรณีผู้ถือบัตรใช้สิทธิ์เข้าใช้บริการห้องพักรับรองพิเศษ จำนวน 1 สิทธิ์ต่อปีปฏิทินตามที่กำหนด และจะทำการยกเลิกการสำรองวงเงินดังกล่าวเป็นเวลา 14 วันทำการ เมื่อมีการตรวจสอบสิทธิ์ว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ในกรณีใช้สิทธิ์เกินกว่ากำหนดผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าบริการตามอัตราที่ห้องพักรับรองกำหนด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆในการใช้บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าบริการเสริมอื่น ๆภายในห้องพักรับรอง เช่น ห้องอาบน้ำ เป็นต้น กรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายก่อนใช้บริการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการต่ออายุสิทธิ์การรับบริการ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิประโยชน์นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ฟรี ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง

วงเงินคุ้มครองสูงสุด 16 ล้านบาท

ดูรายละเอียด

รายละเอียดความคุ้มครองประกัน

 • เมื่อชําระค่าโดยสารยานพาหนะสาธารณะผ่านบัตรเครดิต
 • กรณีเรียกร้องสินไหมทดแทน กรุณาติดต่อ บมจ. คุ้มภัยโตเกียวมารีน ประกันภัย (ประเทศไทย) ภายใน 30 วัน นับจากวันเกิดเหตุ โทร. 02-257-8000 ต่อ 8053, 8058 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.45 น.
 • กรณีสอบถามเงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครอง โทร. 02-257-8000 ต่อ 5752 วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.45 น.
 • กรณีฉุกเฉิน โทร. 02-696-3646 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 • เงื่อนไขข้อตกลงคุ้มครอง ข้อยกเว้น ให้ถือตามกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ ผู้รับประกันภัย

เลือกผ่อนได้ 0% 3 เดือน ทุกรายการใช้จ่าย

ที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

ดูรายละเอียด

เงื่อนไขการแบ่งจ่าย ttb so goood

 1. ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน so goood คือ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวมและยูนิต ลิงค์ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือมีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเงินตราต่างประเทศ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 2. ยอดใช้จ่ายที่เปลี่ยนมาเป็นบริการแบ่งจ่ายรายเดือน so goood ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม ttb rewards plus สำหรับ บัตร รีเซิร์ฟ อินฟินิท / บัตร รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์ / บัตร แอปโซลูท / บัตร โซ ฟาสต์ และ เงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง สำหรับบัตร บัตร โซ สมาร์ท

สิทธิประโยชน์ด้านอื่นๆ

เลือกแบ่งจ่ายได้ 0% 3 เดือน
หรือเลือกผ่อนนาน 6,10 เดือน ดอกเบี้ยเพียง 0.69%/เดือน
ได้ทุกร้าน ทุกรายการที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

เปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเป็นเงินโอนเข้าบัญชีผ่าน แอป touch หรือ
กดเงินสดผ่านตู้ ATM ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบัตร

เมื่อสั่งสินค้าแล้วผิดสเปก ของหาย เสียหายจากการขนส่ง
ชดเชยให้สูงสุด 5,000 บาท/ครั้ง รวมสูงสุด 10,000 บาท/ปี
คุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ มูลค่าสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป ต่อครั้ง
เคลมประกัน หรือ สอบถามสถานะการเคลม โทร. 1259
รับประกันโดย บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

 

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้ถือบัตร

บัตรหลัก

กรณีผู้ถือบัตรถือสัญชาติไทย

 • อายุ 20 - 70 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ 100,000 บาท/เดือน
 • สำหรับพนักงานประจำต้องมีอายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการต้องประกอบกิจการ 2 ปี ขึ้นไป


กรณีผู้ถือบัตรถือสัญชาติต่างชาติ

 • อายุ 20 - 70 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ 200,000 บาท/เดือน
 • อายุงาน 4 เดือน ขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ
 • มี Work Permit ในประเทศไทย
 • ทำงานอยู่ในบริษัทที่เป็น ttb Corporate Banking หรือ Multi Banking
  หรือ ING และ บริษัทในเครือที่อยู่ในประเทศไทย

 


บัตรเสริม

 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้มีรายได้ประจำ ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนา หรือ ต้นฉบับ สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)
 • กรณีที่มีรายได้อื่น ๆ จะต้องแนบ
  • ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือนย้อนหลัง และ / หรือ ต้นฉบับ / สำเนา หนังสือรับรองรายได้ ที่แสดงรายได้อื่น ๆ โดยจะต้องชี้แจง รายละเอียดรายได้อื่น ๆ ในแต่ละเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และ
  • สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีบริษัท
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีร้านค้า
  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
รายละเอียดผลิตภัณฑ์

สมัคร บัตร ทีทีบี แอปโซลูท


fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

7 นาที

ชีวิตการเงินดีขึ้นก่อนสิ้นปี แค่ “เริ่ม” ปรับรายจ่าย

โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี ได้เวลาทบทวนและวางแผนการรายจ่าย เตรียมพร้อมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพการเงินที่ดีในปีหน้า และอนาคต

6-8 นาที

5 เรื่องต้องรู้ไว้ก่อนเที่ยวปีใหม่ในสถานการณ์โควิด ปลอดภัย สบายกระเป๋า

รวมเรื่องที่ต้องรู้ก่อนออกท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ภายในประเทศ เพื่อการวางแผนการการเดินทางในเทศกาลแห่งความสุขที่ปลอดภัย ราบรื่น ไร้ความกังวล

6-8 นาที

มาเปลี่ยนเงินให้กลายเป็น 2 เท่า ด้วยกฎ 72 ...โดยอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

หลาย ๆ คนคงจะมีความฝันที่อยากจะเห็นเงินในบัญชีงอกเงยขึ้นมา บ้างก็ฝากประจำ บ้างก็หาบัญชีที่ดอกเบี้ยสูงๆ เวลาเห็นดอกเบี้ยที่ได้ก็ใจชื้น เคยสงสัยกันไหมว่า ถ้าเราฝากเงิน หรือกู้เงิน เงินต้นของเราจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 2 เท่า ในระยะเวลากี่ปี? วันนี้เราพาตัวช่วยอย่าง “กฎ 72 ” มาไขข้อข้องใจให้คุณได้รู้ และคลายข้อสงสัยได้พร้อม ๆ กัน