external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง
ขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากทีทีบี
ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้
ปิด

บัตรเครดิต
ทีทีบี โกลบอลเฮ้าส์

บัตรเครดิต ttb Global House

บัตรที่คนรักบ้านต้องมี ซื้อของแต่งบ้านลดทันที 3% และรับส่วนลด 5% สำหรับค่าบริการ ตั้งแต่บาทแรก พร้อมให้คุณวางแผนการเงินได้ง่าย ด้วยบริการผ่อน 0% ที่โกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา ฟรีค่าธรรมเนียมบัตรแรกเข้าและรายปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ลด 3% ทันที ตั้งแต่บาทแรก

เมื่อใช้บัตรเครดิต ttb Global House
ช้อปที่โกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา
ยกเว้นสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้าง

ลด 5% ทันที

ค่าบริการที่โกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา

แบ่งจ่าย 0% 3 เดือน ได้ทุกร้านค้า

ทุกรายการใช้จ่ายที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป กับบริการ ttb so goood ทำรายการแบ่งจ่ายได้ด้วยตัวเองผ่านแอป ttb touch

ดูรายละเอียด

เงื่อนไขการแบ่งจ่าย ttb so goood

 1. ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน so goood คือ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวมและยูนิต ลิงค์ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกหรือมีการคืนสินค้าในภายหลัง ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเงินตราต่างประเทศ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
 2. ยอดใช้จ่ายที่เปลี่ยนมาเป็นบริการแบ่งจ่ายรายเดือน so goood ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม ttb rewards plus สำหรับ บัตร รีเซิร์ฟ อินฟินิท / บัตร รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์ / บัตร แอปโซลูท / บัตร โซ ฟาสต์ / บัตร ทีทีบี โกลบอลเฮ้าส์ และ เงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ ทีเอ็มบี ดอกเบี้ยสูง สำหรับบัตร โซ สมาร์ท

แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน

ที่โกลบอลเฮ้าส์ และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ กับบริการ ttb pay plan

รับคะแนนสะสม แลกของรางวัล

ทุกการใช้จ่าย 25 บาท รับคะแนนสะสม 1 คะแนน

ดูรายละเอียด

เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม

จำกัดคะแนนสะสมสูงสุด 20,000 คะแนน / บัญชีบัตร / รอบบัญชี และรายการใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ยกเว้น การได้รับคะแนนสะสม

 • ประกันชีวิตที่พ่วง Unit Linked
 • รายการซื้อกองทุนรวมทุกประเภท
 • รายการเบิกเงินสดล่วงหน้า (cash advance)
 • รายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิก
 • รายการชำระค่าดอกเบี้ย
 • รายการชำระค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • รายการแบ่งจ่าย ttb so goood
 • รายการผ่อนชำระ pay plan ณ ร้านค้า
 • รายการเบิกเงินสดผ่อนชิลล์ๆ (cash chill chill)
 • รายการโอนเงิน (cash transfer)
 • รายการแลกเงินตราต่างประเทศ
 • รายการใช้จ่ายเชิงธุรกิจ
 • รายการชำระค่าภาษี
 • รายการซื้อและชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท
 • รายการใช้จ่าย ณ ร้านค้าที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมเขตปกครองพิเศษ เช่น ฮ่องกง มาเก๊า) และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) 31 ประเทศรวมสหราชอาณาจักร ทุกสกุลเงิน
 • รายการใช้จ่ายที่ 7-Eleven
 • รายการใช้จ่ายกับร้านค้าจดทะเบียนในต่างประเทศ แต่ทำรายการเป็นสกุลเงินบาท
 • รายการใช้จ่ายในสถานีบริการน้ำมันทุกประเภท
 • รายการใช้จ่ายที่เกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท

หมายเหตุ: คะแนนสะสมสำหรับการใช้แลกของรางวัลที่ธนาคารกำหนดมีอายุ 4 ปีนับจากวันที่ได้รับคะแนน หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าคะแนนหมดอายุและจะไม่สามารถนำมาใช้สิทธิแลกรับของรางวัลได้อีกต่อไป

ฟรีค่าธรรมเนียมบัตร

ทั้งแรกเข้าและรายปี

 

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้ถือบัตร

บัตรหลัก

พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

 • มีฐานเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี
 • อายุระหว่าง 20 – 70 ปี
 • ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป

ประกอบธุรกิจส่วนตัว / ผู้รับเหมา

 • รายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 20 – 70 ปี
 • ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย 2 ปีขึ้นไป
  (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

บัตรเสริม

 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร
ผู้มีรายได้ประจำ ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ / ผู้รับเหมา
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนา สำเนาทะเบียนบ้าน  หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟฟ้า หรือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หน้าแรก) เพื่อใช้ยืนยันตัวตนคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะกรณีสมัครกับเจ้าหน้าที่ให้บริการทางโทรศัพท์และบูธให้บริการบัตรเครดิตเท่านั้น)
 • สำเนา หรือ ต้นฉบับ สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)
 • กรณีที่มีรายได้อื่น ๆ จะต้องแนบ
  • ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือนย้อนหลัง และ / หรือ ต้นฉบับ / สำเนา หนังสือรับรองรายได้ ที่แสดงรายได้อื่น ๆ โดยจะต้องชี้แจง รายละเอียดรายได้อื่น ๆ ในแต่ละเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และ
  • สำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนา สำเนาทะเบียนบ้าน  หรือ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง หรือ ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จค่าน้ำค่าไฟฟ้า หรือ แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (หน้าแรก) เพื่อใช้ยืนยันตัวตนคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะกรณีสมัครกับเจ้าหน้าที่ให้บริการทางโทรศัพท์และบูธให้บริการบัตรเครดิตเท่านั้น)
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีบริษัท
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีร้านค้า
  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
 • กรณีผู้รับเหมา
  สัญญาว่าจ้างการทำธุรกิจ ที่แสดงอายุการดำเนินการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป เช่น รับสร้างบ้าน/อาคาร ตกแต่งสถานที่ ออกแบบหรือปรับปรุงสถานที่ ตกแต่งสวน  โดยต้องมีคู่สัญญาเป็น นิติบุคคลที่เชื่อถือได้ หรือ เป็นหน่วยงานรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจหรือกรณีเป็นสัญญาว่าจ้างระหว่างบุคคลต้องแสดงเอกสารการเป็นสมาชิก Global House ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปพร้อมสัญญาว่าจ้างกับบุคคลนั้น

สมัคร บัตรเครดิต ทีทีบี โกลบอลเฮ้าส์


ttb touch การเงินรอบด้านของชีวิต ดีขึ้นได้

จัดการบัตรเครดิตง่าย ผ่านแอป ttb touch

ทำได้ด้วยตัวเองสะดวกทุกบริการ ไม่ต้องไปสาขา

 • สมัครบัตรเครดิต
 • เปิดใช้งานบัตร
 • เปลี่ยนรหัสบัตร
 • ขอรหัสกดเงิน
 • อายัดบัตรและออกบัตรใหม่
 • เปลี่ยนวงเงินบัตรเป็นเงินโอนเข้าบัญชี
 • สมัคร e-statement
 • เพิ่ม/ลด วงเงินการใช้งาน
 • ทำรายการแบ่งจ่าย so goood
 • ดูโปรโมชันใช้จ่าย
 • ดูรายการใช้จ่าย
 • เช็กและแลกคะแนน ttb rewards

เปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้น
ด้วยแอป ttb touch

จัดการบัตรเครดิตง่าย ผ่านแอป ttb touch

ทำได้ด้วยตัวเองสะดวกทุกบริการ ไม่ต้องไปสาขา

 • สมัครบัตรเครดิต
 • เปิดใช้งานบัตร
 • เปลี่ยนรหัสบัตร
 • ขอรหัสกดเงิน
 • อายัดบัตรและออกบัตรใหม่
 • เปลี่ยนวงเงินบัตรเป็นเงินโอนเข้าบัญชี
 • สมัคร e-statement
 • เพิ่ม/ลด วงเงินการใช้งาน
 • ทำรายการแบ่งจ่าย so goood
 • ดูโปรโมชันใช้จ่าย
 • ดูรายการใช้จ่าย
 • เช็กและแลกคะแนน ttb rewards

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

7-8 นาที

ในสนามการเงิน… นักกีฬา “ทางการเงิน” แบบไหนที่ใช่คุณ

เคยไหม ตั้งเป้าหมาย ตั้งความฝันอะไร แต่ไม่รู้จะเริ่มสานฝันอย่างไร ไปไม่ถึงเส้นชัยสักที? วันนี้ ทีทีบี ขอแนะนำ fintools ตอนนักกีฬาทางการเงิน ตัวช่วยพาคุณพิชิตเป้าหมาย เพียงเริ่มจากรู้จัก “ตัวตนทางการเงินของตัวเอง”

3 นาที

5 ทริคฉลาดใช้ของนักช้อปตัวจริง ที่คนมีบัตรเครดิตต้องรู้

ใช้บัตรเครดิตอย่างคนฉลาดที่ไม่ยอมพลั้งพลาดให้กับดักทางการเงิน ด้วยเทคนิคจัดสรรรายจ่ายผ่านบัตรเครดิตอย่างไรไม่สร้างดอกเบี้ยจนเป็นภาระสะสม

3 นาที

รู้ก่อนใช้ กดเงินสดจากบัตรเครดิต ต่างจากบัตรกดเงินอย่างไร

บัตรเครดิตใช้กดเงินสดออกมาได้ไหม เมื่อไหร่ควรกด ต้องเสียดอกเบี้ยเยอะแค่ไหน รู้ได้อย่างไรว่าควรกดเท่าไหร่ไม่สั่นคลอนความมั่นคงทางการเงิน
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด