external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ ทีทีบี

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ ทีทีบี (ttb outward remittance)

บริการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้า บริการ และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ผ่านระบบ SWIFT เหมาะสำหรับผู้นำเข้าที่จะชำระเงินค่าสินค้าให้คู่ค้าที่ต่างประเทศ หรือผู้ที่ต้องการโอนเงินไปต่างประเทศในกรณีต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ค่าสินค้า เช่น เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้จากต่างประเทศ หรือเพื่อชำระค่าเล่าเรียนให้กับบุตรหลานที่ต่างประเทศ เป็นต้น


รวดเร็วกว่า

โอนเงินไปต่างประเทศ
ผ่านช่องทางทีทีบี บิสสิเนสคลิก
สามารถทำธุรกรรมโอนเงิน
ไปต่างประเทศ
ได้ทุกที่ ทุกเวลา
24 ชั่วโมง

มั่นใจกว่า

ด้วยบริการแจ้งสถานะ
การทำธุรกรรมโอนเงิน
เมื่อรายการสำเร็จ
ผ่านช่องทางอีเมล
และอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง
ทีทีบี บิสสิเนสคลิก
ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 • 1. สามารถชำระเงินค่าสินค้าให้กับคู่ค้าในต่างประเทศ (ผู้ขาย) หรือผู้รับเงินปลายทางได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ด้วยบริการโอนเงินไปต่างประเทศของธนาคาร
 • 2. มั่นใจได้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการโอนเงินไปยังธนาคารในต่างประเทศด้วยระบบ SWIFT ซึ่งได้มาตรฐานระดับโลก รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรของธนาคารที่มีกระจายอยู่ทั่วโลก
 • 3. รองรับอัตราแลกเปลี่ยน 14 สกุลเงิน (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, SGD, HKD, CNY, CAD, NZD, CHF, DKK, NOK, SEK)
 • 4. สามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากสกุลบาท บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) และบัญชีสำหรับบริหารหลายสกุลเงิน Multi-currency account (MCA) ไปต่างประเทศได้
 • 5. มีบริการอีเมล (Email Notification) แจ้งรายการและสถานะโอนเงินต่างประเทศ รวมถึงบริการ Debit Advice และ Copy SWIFT
ช่องทางการให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศ
อัตราค่าธรรมเนียมบริการโอนเงินไปต่างประเทศ

เลื่อนเพื่อดูรายละเอียด

ผู้รับภาระค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการโอนเงินไปต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ

ผู้รับเงินปลายทางเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ (Charge BEN)

 • 300 บาท ต่อรายการ ผ่านช่องทางดิจิทัล หรือ
 • 450 บาท ต่อรายการ ผ่านสาขาหรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ทีทีบี
-

ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ (Charge OUR)

 • 300 บาท ต่อรายการ ผ่านช่องทางดิจิทัล หรือ
 • 450 บาท ต่อรายการ ผ่านสาขาหรือศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ทีทีบี
 • คิดเพิ่ม 750 บาท (สกุล USD และสกุลอื่นๆ)
 • คิดเพิ่ม 1,000 บาท (สกุล GBP)
 • คิดเพิ่ม 0.05% ของเงินโอน ขั้นต่ำ 5,000 (สกุล JPY)
คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากสกุลบาท บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ หรือบัญชีสำหรับบริหารหลายสกุลเงินกับธนาคาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


เพื่อให้เราแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่เหมาะสมสำหรับ
คุณมากที่สุด
เราขอรู้จักคุณเพิ่ม ผ่านคำถาม 3 ข้อ

ดูคำตอบที่เหมาะกับคุณ เริ่มเลย

เพราะคุณเป็น พนักงานบริษัท รายได้ 15,000-100,000 บาท

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคุณในแต่ละด้าน


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

การฉลาดออม ฉลาดใช้

เริ่มต้นออมเงินให้ถูกที่อย่างต่อเนื่อง ได้ดอกเบี้ย
ที่เหมาะสม และจัดการธุรกรรม ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวัน อย่างสะดวกคุ้มค่า

ชุดฉลาดออม ฉลาดใช้ (บัญชีเพื่อ ออมและเพื่อใช้ และบัตรเครดิต)

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

บัญชีเงินฝาก TTB BASIC

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

การกู้ยืมอย่างรอบคอบ

กู้ยืมในสินเชื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์
และมีความสามารถในการจ่ายคืน ภายใน
ระยะเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติม

สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านใหม่ บ้านมือสอง

ได้ข้อเสนอที่ดีกว่า
ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.70% ต่อปี

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

การลงทุนเพื่ออนาคต

เริ่มต้นแบ่งเงินการจากออม มาเพื่อการลงทุน
ระยะยาว อย่างต่อเนื่องและมีวินัย ตามความเสี่ยง
เพื่อโอกาสการเติบโตที่เร็วมากยิ่งขึ้น

Asset Allocation ลงทุนแบบพอร์ต

กระจายการลงทุน กระจายความเสี่ยง

การออมเพื่อลงทุนด้วย DCA

การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน หรือ
การทยอยแบ่งเงิน มาลงทุนเป็นงวดๆ

บัญชีเงินฝาก TTB BASIC

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ความคุ้มครองที่อุ่นใจ

มีความคุ้มครองพื้นฐานในชีวิต และสุขภาพ
สำหรับตัวเองและครอบครัว หากเกิดเหตุการณ์
ไม่คาดฝันยังสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้

HAPPY RETIRE 90

วางแผนชีวิตวัยเกษียณในแบบที่คุณต้องการ

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

แฮปปี้ เซฟเวอร์ 11/6 (มีเงินปันผล)

เก็บเงินก้อนอย่างแฮปปี้ขึ้น เพราะมีตัวช่วย
ช่วยให้คุณมีความสุขกับการเก็บเงินก้อน

เพราะคุณเป็น พนักงานบริษัท
รายได้ 15,000-100,000 บาท

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสำหรับคุณ
ในแต่ละด้าน

เพราะคุณเป็น พนักงานบริษัท รายได้ 15,000-100,000 บาท

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคุณในแต่ละด้าน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
สำหรับคุณ เพื่อการ
ฉลาดใช้ ฉลาดออม

ผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับคุณ เพื่อการฉลาดออม ฉลาดใช้

บัญชีเพื่อใช้

บัญชีเพื่อใช้

ME SAVE บัญชีเงินออมดิจิทัล

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

บัญชีเงินฝาก TTB BASIC

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บัตรเครดิต

บัตรเครดิต TMB ABSOLUTE

บัตรเดียวที่ฟรีค่าธรรมเนียม การแปลงสกุลเงิน
ต่างประเทศ 2.5%

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

บัตร ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

บริการแบ่งจ่ายยอดรูดตั้งแต่ 1,000 บาท
หรือเลือกแบ่งจ่ายได้นานถึง 10 เดือน

บัญชีเพื่อออม

บัญชี ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ
จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว ในการบริหารบัญชี

คำแนะนำทางการเงินเพื่อการออมและใช้อย่างชาญฉลาด

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ลงทุนให้เหมาะกับอายุวัย

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ
5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน)
เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ลงทุนให้เหมาะกับอายุวัยเกษียณ

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ
5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน)
เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท