วิธีการใช้งาน ttb business click

 

คู่มือการใช้งาน

 

วิดีโอแนะนำการใช้งาน

การเข้าใช้งานครั้งแรกและตัวอย่างการ Login
การใช้งานเบื้องต้น

การเข้าใช้งานครั้งแรกและตัวอย่างการ Login

ศึกษาเพิ่มเติม
การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล
การใช้งานเบื้องต้น

การเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล

ศึกษาเพิ่มเติม
ภาพรวมเมนูและการใช้ business click
การใช้งานเบื้องต้น

ภาพรวมเมนูและการใช้ business click

ศึกษาเพิ่มเติม

 

สรุปรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีและรายงานต่าง ๆ
ธุรกรรมภายในประเทศ

สรุปรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีและรายงานต่าง ๆ

ศึกษาเพิ่มเติม
รายละเอียดบริการเมนูธุรกรรมภายในประเทศ
ธุรกรรมภายในประเทศ

รายละเอียดบริการเมนูธุรกรรมภายในประเทศ

ศึกษาเพิ่มเติม
การสร้างรายการโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่นในธนาคาร (direct credit)
ธุรกรรมภายในประเทศ

การสร้างรายการโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่นในธนาคาร (direct credit)

ศึกษาเพิ่มเติม

 

การสร้างรายการโอนเงินจ่ายเงินเดือนพนักงาน (Payroll)
ธุรกรรมภายในประเทศ

การสร้างรายการโอนเงินจ่ายเงินเดือนพนักงาน (Payroll)

ศึกษาเพิ่มเติม
การสร้างรายการโอนเงินผ่านระบบสมาร์ท (SMART)
ธุรกรรมภายในประเทศ

การสร้างรายการโอนเงินผ่านระบบสมาร์ท (SMART)

ศึกษาเพิ่มเติม
การสร้างรายการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
ธุรกรรมภายในประเทศ

การสร้างรายการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)

ศึกษาเพิ่มเติม

 

การสร้างรายการโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่นแบบมีผลทันที (PromptPay)
ธุรกรรมภายในประเทศ

การสร้างรายการโอนเงินไปบัญชีบุคคลอื่นแบบมีผลทันที (PromptPay)

ศึกษาเพิ่มเติม
การนำเข้าข้อมูลเพื่อโอนเงินหลายๆรายการพร้อมกัน
ธุรกรรมภายในประเทศ

การนำเข้าข้อมูลเพื่อโอนเงินหลายๆรายการพร้อมกัน

ศึกษาเพิ่มเติม
การตรวจสอบสถานะรายการและอนุมัติรายการ
ธุรกรรมภายในประเทศ

การตรวจสอบสถานะรายการและอนุมัติรายการ

ศึกษาเพิ่มเติม

 

การยกเลิกและแก้ไขรายการ
ธุรกรรมภายในประเทศ

การยกเลิกและแก้ไขรายการ

ศึกษาเพิ่มเติม
การสร้างรายการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Remittance)
ธุรกรรมระหว่างประเทศ

การสร้างรายการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Remittance)

ศึกษาเพิ่มเติม
การยกเลิกและแก้ไขรายการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Remittance)
ธุรกรรมระหว่างประเทศ

การยกเลิกและแก้ไขรายการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Remittance)

ศึกษาเพิ่มเติม

 

การอนุมัติรายการ (Approve)
ธุรกรรมระหว่างประเทศ

การอนุมัติรายการ (Approve)

ศึกษาเพิ่มเติม
การสร้างรายการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Remittance)
Create Payment File การสร้างไฟล์โอนเงิน ชำระเงิน

เปลี่ยน format ไฟล์รายการโอนเงินที่คุณมี หรือสร้างไฟล์โอนเงินใหม่ได้ง่ายๆ เพื่อทำรายการโอนเงินแบบอัพโหลดบน ttb business click ด้วยโปรแกรมแปลงไฟล์
(ศึกษาวิธีเข้าใช้โปรแกรมจากไฟล์คู่มือการใช้งาน)

ศึกษาเพิ่มเติม