โอนเงินต่างประเทศ
ผ่านแอป ttb touch

แอป ttb touch อีกหนึ่งช่องทางรับส่งคำสั่งโอนเงินไปต่างประเทศ

ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายการโอนต่างประเทศ
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565

ฟรี! ค่าธรรมเนียมรายการโอนต่างประเทศ
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565

ถูกขึ้น

ด้วยค่าธรรมเนียมบริการเพียง 300 บาทต่อรายการ สำหรับการส่งคำสั่งโอนเงินผ่านแอป touch เท่านั้น

รวดเร็วขึ้น

ส่งคำสั่งโอนไปยังต่างประเทศได้ 24 ชม. ทุกวัน
(รายการหลัง 16.00น. หรือรายการในวันหยุดธนาคาร จะถูกดำเนินการในวันทำการถัดไปของธนาคาร)

สะดวกขึ้น

ด้วยบริการแจ้งสถานะการโอนให้
ผ่านช่องทางอีเมล (Email)

อัตราค่าธรรมเนียมปลายทาง ดังต่อไปนี้

ผู้รับภาระค่าธรรมเนียม
ผู้รับเงินปลายทางเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียม
ของธนาคารต่างประเทศ
ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ
ค่าธรรมเนียมการรับสั่งโอน
ผ่าน แอป touch
ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างประเทศ
300 บาท
-
300 บาท
 • USD และสกุลเงินอื่น ๆ คิดเพิ่ม 750 บาท
 • GBP คิดเพิ่ม 1000 บาท
 • JPY คิดเพิ่ม 0.05% ของเงินโอนขั้นต่ำ 5000 JPY

ขั้นตอนโอนเงินต่างประเทศ

 1. เข้าเมนู "โอนเงิน"
 2. เลือก "บัญชีต่างประเทศ"
 3. อ่านเงื่อนไขและข้อตกลง แล้วกด "ตกลง"
 1. เลือกสกุลเงินที่ต้องการโอนโดยที่อัตราแลกเปลี่ยนบนแอป ttb touch จะเป็นอัตราพิเศษ ซึ่งถูกกว่าอัตราที่อยู่หน้าเคาน์เตอร์ กดปุ่ม “ถัดไป”
 2. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน เป็นสกุลเงินต่างประเทศ กดปุ่ม “ถัดไป”
 3. เลือกบัญชีธนาคาร กดปุ่ม “ถัดไป”

กรณียังไม่เคยเพิ่มชื่อผู้รับ กดปุ่ม “เพิ่มผู้รับ”

 1. กรอกชื่อ ที่อยู่ ประเทศ และเลขที่บัญชี หรือเลข IBAN สำหรับประเทศปลายทางที่อยู่ในยุโรป
  • หากมี SWIFT Code ให้กรอกรหัสดังกล่าว แล้วระบบจะดึงข้อมูลมาให้อัตโนมัติ
  • หากไม่มี SWIFT Code ให้กรอกชื่อ ที่อยู่ และประเทศของธนาคารปลายทาง เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กดปุ่ม “ถัดไป”
 2. ระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบอีกครั้ง และกดปุ่ม “ถัดไป”
 1. กดเลือกผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าธรรมเนียมของธนาคารต่างประเทศ และกด “ถัดไป”
 2. กดเลือกวัตถุประสงค์การโอน และกด “ถัดไป”
 3. ระบบจะขึ้นข้อมูลให้ตรวจสอบอีกครั้งกด “ยืนยัน”
 4. ใส่รหัส PIN 6 หลัก เพื่อยืนยันตัวตน

ระบบจะขึ้นการทำรายการสำเร็จ
(ผู้โอนสามารถตรวจสอบสถานะการโอนได้ที่ เมนูปฏิทินธุรกรรม)

ระบบจะขึ้นการทำรายการสำเร็จ
(ผู้โอนสามารถตรวจสอบสถานะการโอนได้ที่ เมนูปฏิทินธุรกรรม)

เงื่อนไขการให้บริการ

 • บัญชีที่ใช้ในการโอนออกต้องเป็นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน (ยกเว้นบัญชีประเภท no fixed, dream saving และฝากประจำ)
 • สั่งโอนได้ไม่จำกัดจำนวนรายการ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อวัน (วงเงินการทำธุรกรรมต่างประเทศ แยกออกจากวงเงินการทำธุรกรรมในประเทศ)
 • รองรับ 14 สกุลเงินด้วยอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, SGD, HKD, CNY, CAD, NZD, CHF, DKK, NOK, SEK)
 • รองรับรายการสั่งโอนเงินไปต่างประเทศทุกวันตลอด 24 ชม. โดยรายการที่ทำจะดำเนินการให้ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ในเวลาทำการของธนาคาร (รายการที่ทำหลัง 16.00 น. หรือในวันหยุด ธนาคารจะดำเนินการโอนให้ในวันทำการถัดไปของธนาคาร)
 • มีบริการอีเมล (Email) แจ้งรายการและสถานะโอนเงินต่างประเทศ รวมถึงบริการ Debit Advice และ Copy SWIFT บนแอป touch