external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

แอปพลิเคชันจัดการร้านค้า ทีทีบี สมาร์ทช็อป (ttb smart shop)

ตัวช่วยสำหรับเจ้าของธุรกิจในการจัดการร้านค้า และรับชำระรับเงินได้ง่าย ๆ ผ่าน QR Code จากทุกธนาคาร เงินเข้าบัญชีทันที พร้อมการแจ้งเตือนเมื่อเงินเข้า หมดกังวลเรื่องการถือหรือเก็บเงินสด อีกทั้งสามารถจัดการสิทธิ์การใช้งานและดูแลร้านค้าให้แก่พนักงานได้

ttb smart shop qr


รู้ยอดได้ทันที

ด้วยระบบแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชี

ในแอปทันทีที่มีการชำระเงิน

ผ่าน QR CODE ทำให้เจ้าของธุรกิจ

มั่นใจได้ว่าได้รับเงินเรียบร้อย

รู้ทุกยอดขาย

จัดการง่ายกว่า ไม่ต้องอยู่หน้าร้าน

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว

ของยอดขายผ่านมือถือ

ดูได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ไม่อยู่หน้าร้าน

รู้ลึกและต่อยอดได้มากกว่า

เรียกดูรายงานสรุปการขาย

และส่งรายงานเข้าอีเมล

ผ่านมือถือ เพื่อนำไปวิเคราะห์

ต่อยอดธุรกิจ
สมัครใช้ฟรี! แอปพลิเคชัน

1.

เปิดบัญชีธนาคาร

บัญชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์


สําหรับลูกค้านิติบุคคล


บัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี


สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา


2.

ดาวน์โหลดใบสมัคร
แอปพลิเคชัน
จัดการร้านค้า
ทีทีบี สมาร์ทช็อป

ดาวน์โหลดเลย !

3.

ลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ทันที

วิธีการใช้งาน

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ


 • 1. สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของร้านค้า รู้ทุกยอดขายผ่านมือถือทันทีที่มีการชำระเงินผ่าน QR Code ด้วยระบบแจ้งเตือน แบบเรียลไทม์ ในแอปพลิเคชัน ช่วยลดความเสี่ยง ไม่ต้องจับเงินสด ไม่ต้องทอนเงิน และไม่ต้องเก็บเงินสดช่วยตอบโจทย์ธุรกิจที่มีหลายสาขา สามารถเพิ่ม ลดสาขา หรือพนักงานในแต่ละสาขาได้เอง
 • 2. มีรายงานสรุปยอดขายและข้อมูลเชิงลึก พร้อมดาวน์โหลด และนำไปวิเคราะห์ต่อยอดธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการหน้าร้าน ให้ดียิ่งขึ้น


คุณสมบัติของลูกค้า


 • 1. ลูกค้านิติบุคคลที่มีบัญชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์ หรือลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี
 • 2. มีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท๊บเล็ต ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 9.3 ขึ้นไป หรือ Android เวอร์ชัน 7.0 ขึ้นไป สำหรับ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจัดการร้านค้า
  ทีทีบี สมาร์ทช็อป จาก App Store หรือ Play Store


เอกสารประกอบการสมัคร


 • 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท จากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 90 วัน)
 • 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ตามหน้าหนังสือรับรอง
 • 3. กรณีมอบอำนาจ เอกสารเพิ่มเติมคือ
  • 3.1 หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง
  • 3.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • 3.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา
เพื่อให้เราแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่เหมาะสมสำหรับ
คุณมากที่สุด
เราขอรู้จักคุณเพิ่ม ผ่านคำถาม 3 ข้อ

ดูคำตอบที่เหมาะกับคุณ เริ่มเลย

เพราะคุณเป็น พนักงานบริษัท รายได้ 15,000-100,000 บาท

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคุณในแต่ละด้าน


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

การฉลาดออม ฉลาดใช้

เริ่มต้นออมเงินให้ถูกที่อย่างต่อเนื่อง ได้ดอกเบี้ย
ที่เหมาะสม และจัดการธุรกรรม ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวัน อย่างสะดวกคุ้มค่า

ชุดฉลาดออม ฉลาดใช้ (บัญชีเพื่อ ออมและเพื่อใช้ และบัตรเครดิต)

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

บัญชีเงินฝาก TTB BASIC

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

การกู้ยืมอย่างรอบคอบ

กู้ยืมในสินเชื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์
และมีความสามารถในการจ่ายคืน ภายใน
ระยะเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติม

สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านใหม่ บ้านมือสอง

ได้ข้อเสนอที่ดีกว่า
ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.70% ต่อปี

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

การลงทุนเพื่ออนาคต

เริ่มต้นแบ่งเงินการจากออม มาเพื่อการลงทุน
ระยะยาว อย่างต่อเนื่องและมีวินัย ตามความเสี่ยง
เพื่อโอกาสการเติบโตที่เร็วมากยิ่งขึ้น

Asset Allocation ลงทุนแบบพอร์ต

กระจายการลงทุน กระจายความเสี่ยง

การออมเพื่อลงทุนด้วย DCA

การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน หรือ
การทยอยแบ่งเงิน มาลงทุนเป็นงวดๆ

บัญชีเงินฝาก TTB BASIC

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ความคุ้มครองที่อุ่นใจ

มีความคุ้มครองพื้นฐานในชีวิต และสุขภาพ
สำหรับตัวเองและครอบครัว หากเกิดเหตุการณ์
ไม่คาดฝันยังสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้

HAPPY RETIRE 90

วางแผนชีวิตวัยเกษียณในแบบที่คุณต้องการ

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

แฮปปี้ เซฟเวอร์ 11/6 (มีเงินปันผล)

เก็บเงินก้อนอย่างแฮปปี้ขึ้น เพราะมีตัวช่วย
ช่วยให้คุณมีความสุขกับการเก็บเงินก้อน

เพราะคุณเป็น พนักงานบริษัท
รายได้ 15,000-100,000 บาท

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสำหรับคุณ
ในแต่ละด้าน

เพราะคุณเป็น พนักงานบริษัท รายได้ 15,000-100,000 บาท

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคุณในแต่ละด้าน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
สำหรับคุณ เพื่อการ
ฉลาดใช้ ฉลาดออม

ผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับคุณ เพื่อการฉลาดออม ฉลาดใช้

บัญชีเพื่อใช้

บัญชีเพื่อใช้

ME SAVE บัญชีเงินออมดิจิทัล

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

บัญชีเงินฝาก TTB BASIC

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บัตรเครดิต

บัตรเครดิต TMB ABSOLUTE

บัตรเดียวที่ฟรีค่าธรรมเนียม การแปลงสกุลเงิน
ต่างประเทศ 2.5%

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

บัตร ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

บริการแบ่งจ่ายยอดรูดตั้งแต่ 1,000 บาท
หรือเลือกแบ่งจ่ายได้นานถึง 10 เดือน

บัญชีเพื่อออม

บัญชี ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ
จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว ในการบริหารบัญชี

คำแนะนำทางการเงินเพื่อการออมและใช้อย่างชาญฉลาด

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ลงทุนให้เหมาะกับอายุวัย

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ
5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน)
เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ลงทุนให้เหมาะกับอายุวัยเกษียณ

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ
5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน)
เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท