external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

แอปพลิเคชันจัดการร้านค้า ทีทีบี สมาร์ทช็อป (ttb smart shop)

ตัวช่วยสำหรับเจ้าของธุรกิจในการจัดการระบบร้านค้า สามารถรับชำระเงินได้ง่าย ๆ ผ่าน QR Code จากทุกธนาคาร เงินเข้าบัญชีทันที พร้อมการแจ้งเตือนเมื่อเงินเข้าบัญชีร้านค้า หมดกังวลเรื่องการถือหรือเก็บเงินสด อีกทั้งสามารถจัดการสิทธิ์การใช้งานและดูแลร้านค้าให้แก่พนักงานได้ ผ่านแอปพลิเคชัน

ttb smart shop qr


รู้ยอดได้ทันที

ด้วยระบบแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชี

ในแอปทันทีที่มีการชำระเงิน

ผ่าน QR CODE ทำให้เจ้าของธุรกิจ

มั่นใจได้ว่าได้รับเงินเรียบร้อย

รู้ทุกยอดขาย

จัดการง่ายกว่า ไม่ต้องอยู่หน้าร้าน

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว

ของยอดขายผ่านมือถือ

ดูได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ไม่อยู่หน้าร้าน

รู้ลึกและต่อยอดได้มากกว่า

เรียกดูรายงานสรุปการขาย

และส่งรายงานเข้าอีเมล

ผ่านมือถือ เพื่อนำไปวิเคราะห์

ต่อยอดธุรกิจ
สมัครใช้ฟรี! แอปพลิเคชัน

1.

เปิดบัญชีธนาคาร

บัญชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์


สําหรับลูกค้านิติบุคคล


บัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี


สําหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา


2.

ดาวน์โหลดใบสมัคร
แอปพลิเคชัน
จัดการร้านค้า
ทีทีบี สมาร์ทช็อป

3.

ลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ทันที


วิธีการใช้งาน

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ


 • 1. สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของร้านค้า รู้ทุกยอดขายผ่านมือถือทันทีที่มีการชำระเงินผ่าน QR Code ด้วยระบบแจ้งเตือน แบบเรียลไทม์ ในแอปพลิเคชัน ช่วยลดความเสี่ยง ไม่ต้องจับเงินสด ไม่ต้องทอนเงิน และไม่ต้องเก็บเงินสดช่วยตอบโจทย์ธุรกิจที่มีหลายสาขา สามารถเพิ่ม ลดสาขา หรือพนักงานในแต่ละสาขาได้เอง
 • 2. มีรายงานสรุปยอดขายและข้อมูลเชิงลึก พร้อมดาวน์โหลด และนำไปวิเคราะห์ต่อยอดธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการหน้าร้าน ให้ดียิ่งขึ้น


คุณสมบัติของลูกค้า


 • 1. ลูกค้านิติบุคคลที่มีบัญชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์ หรือลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี
 • 2. มีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท๊บเล็ต ที่มีระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 9.3 ขึ้นไป หรือ Android เวอร์ชัน 7.0 ขึ้นไป สำหรับ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจัดการร้านค้า
  ทีทีบี สมาร์ทช็อป จาก App Store หรือ Play Store


เอกสารประกอบการสมัคร


 • 1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท จากสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ (อายุไม่เกิน 90 วัน)
 • 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ตามหน้าหนังสือรับรอง
 • 3. กรณีมอบอำนาจ เอกสารเพิ่มเติมคือ
  • 3.1 หนังสือมอบอำนาจฉบับจริง
  • 3.2 สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • 3.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา