บัญชีธุรกิจ
ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์

บัญชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์ (ttb sme one bank)

บัญชีธุรกิจที่ให้ลูกค้าเอสเอ็มอี ประหยัดต้นทุน สามารถทำรายการ โอน รับ จ่าย ข้ามธนาคาร ข้ามเขตได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดจำนวนเงิน เมื่อทำธุรกรรมผ่าน แอป ทีทีบี บิส ทัช หรืออินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ทีทีบี บิสสิเนสวัน โดยทำธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยลดเวลาในการเดินทางไปยังสาขา

บัญชีธุรกิจที่ทำให้
การทำธุรกรรมการเงิน
เป็นเรื่องง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา

ผ่าน แอป ทีทีบี บิส ทัช หรือผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ทีทีบี บิสสิเนสวัน

ประหยัดต้นทุน
ฟรี! ค่าธรรมเนียม

 • ทำธุรกรรมโอนเงิน หรือถอนเงิน
  ผ่านเครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ของทุกธนาคาร
  ได้ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • สามารถชำระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
  และการจ่ายเงินเดือนพนักงาน
  สามารถจ่ายผ่านทุกธนาคารได้ฟรี
  ไม่เสียค่าธรรมเนียม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • การเรียกเก็บเช็คข้ามเขต ข้ามธนาคาร
  ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
 • ได้รับสิทธิ์ในการสั่งซื้อสมุดเช็ค 1 เล่ม
  แถมฟรี 1 เล่ม ได้ไม่จำกัดจำนวน
ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

 • 1. ประหยัดเวลาในการทำธุรกรรม สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแอป ทีทีบี บิส ทัช หรืออินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ทีทีบี บิสสิเนสวัน
 • 2. ประหยัดต้นทุน ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อทำธุรกรรมผ่านบัญชีธุรกิจแบบกระแสรายวัน เอสเอ็มอีวันแบงก์ ผ่าน แอป ทีทีบี บิส ทัช โดยไม่มีกำหนดจำนวนยอดคงเหลือในบัญชี
  • 2.1 ฝาก ถอน โอน หรือจ่ายเงินข้ามจังหวัด ข้ามธนาคาร ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • 2.2 จ่ายเงินเดือนพนักงานได้ทุกธนาคาร
  • 2.3 ได้รับสิทธิ์ในการสั่งซื้อสมุดเช็ค 1 เล่มแถมฟรี 1 เล่ม ได้ไม่จำกัดจำนวน
  • 2.4 เรียกเก็บเช็คข้ามเขต ข้ามจังหวัด ข้ามธนาคาร
 • 3. ค่าธรรมเนียมรายปี เพียง 500 บาทต่อบัญชี

คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคล เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,500 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบริษัทจำกัด

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป และผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
 • 2. ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ (หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์)/ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 • 3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 • 4. รายงานการประชุมกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับธนาคาร/หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี/หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ระบุผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชีและเบิกถอนเงินไว้ในรายงานการประชุม/หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี)

สำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัด และ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และกิจการร่วมค้าที่เป็นนิติบุคคล

 • 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป และผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
 • 2. หนังสือรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล/ห้างหุ้นส่วนจำกัด) หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (สำหรับกิจการร่วมค้านิติบุคคล) ไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่หน่วยงานรับรอง
 • 3. หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือข้อบังคับ
 • 4. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี/หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่ได้ระบุผู้มีอำนาจลงนามเปิดบัญชี) และเบิกถอนเงินไว้ในรายงานการประชุม/หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชี

ขั้นตอนการสมัคร

1.
เตรียมเอกสาร

เปิดบัญชี ทีทีบี กระแสรายวันทั่วไป ขั้นต่ำ 2,500 บาท โดยคิด ค่าธรรมเนียมรายปี 500 บาท ต่อบัญชี ทีทีบี กระแสรายวันทั่วไป

2.
ยื่นเอกสาร

เปิดบัญชีได้ที่สาขาของธนาคาร ทั่วประเทศ

3.
สมัครใช้แอป ทีทีบี บิส ทัช

หรืออินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง ทีทีบี บิสสิเนสวัน พร้อมกับการเปิดบัญชีธนาคาร

ข้อตกลงและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์

ดาวน์โหลด PDF, 262 KB

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ทีทีบี เอสเอ็มอีวันแบงก์

ดาวน์โหลด PDF, 262 KB

เพื่อให้เราแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่เหมาะสมสำหรับ
คุณมากที่สุด
เราขอรู้จักคุณเพิ่ม ผ่านคำถาม 3 ข้อ

ดูคำตอบที่เหมาะกับคุณ เริ่มเลย

เพราะคุณเป็น พนักงานบริษัท รายได้ 15,000-100,000 บาท

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคุณในแต่ละด้าน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

การฉลาดออม ฉลาดใช้

เริ่มต้นออมเงินให้ถูกที่อย่างต่อเนื่อง ได้ดอกเบี้ย
ที่เหมาะสม และจัดการธุรกรรม ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวัน อย่างสะดวกคุ้มค่า

ชุดฉลาดออม ฉลาดใช้ (บัญชีเพื่อ ออมและเพื่อใช้ และบัตรเครดิต)

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

บัญชีเงินฝาก TTB BASIC

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

การกู้ยืมอย่างรอบคอบ

กู้ยืมในสินเชื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์
และมีความสามารถในการจ่ายคืน ภายใน
ระยะเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติม

สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านใหม่ บ้านมือสอง

ได้ข้อเสนอที่ดีกว่า
ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.70% ต่อปี

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

การลงทุนเพื่ออนาคต

เริ่มต้นแบ่งเงินการจากออม มาเพื่อการลงทุน
ระยะยาว อย่างต่อเนื่องและมีวินัย ตามความเสี่ยง
เพื่อโอกาสการเติบโตที่เร็วมากยิ่งขึ้น

Asset Allocation ลงทุนแบบพอร์ต

กระจายการลงทุน กระจายความเสี่ยง

การออมเพื่อลงทุนด้วย DCA

การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน หรือ
การทยอยแบ่งเงิน มาลงทุนเป็นงวดๆ

บัญชีเงินฝาก TTB BASIC

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ความคุ้มครองที่อุ่นใจ

มีความคุ้มครองพื้นฐานในชีวิต และสุขภาพ
สำหรับตัวเองและครอบครัว หากเกิดเหตุการณ์
ไม่คาดฝันยังสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้

HAPPY RETIRE 90

วางแผนชีวิตวัยเกษียณในแบบที่คุณต้องการ

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

แฮปปี้ เซฟเวอร์ 11/6 (มีเงินปันผล)

เก็บเงินก้อนอย่างแฮปปี้ขึ้น เพราะมีตัวช่วย
ช่วยให้คุณมีความสุขกับการเก็บเงินก้อน

เพราะคุณเป็น พนักงานบริษัท
รายได้ 15,000-100,000 บาท

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสำหรับคุณ
ในแต่ละด้าน

เพราะคุณเป็น พนักงานบริษัท รายได้ 15,000-100,000 บาท

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคุณในแต่ละด้าน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
สำหรับคุณ เพื่อการ
ฉลาดใช้ ฉลาดออม

ผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับคุณ เพื่อการฉลาดออม ฉลาดใช้

บัญชีเพื่อใช้

บัญชีเพื่อใช้

ME SAVE บัญชีเงินออมดิจิทัล

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

บัญชีเงินฝาก TTB BASIC

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บัตรเครดิต

บัตรเครดิต TMB ABSOLUTE

บัตรเดียวที่ฟรีค่าธรรมเนียม การแปลงสกุลเงิน
ต่างประเทศ 2.5%

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

บัตร ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

บริการแบ่งจ่ายยอดรูดตั้งแต่ 1,000 บาท
หรือเลือกแบ่งจ่ายได้นานถึง 10 เดือน

บัญชีเพื่อออม

บัญชี ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ
จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว ในการบริหารบัญชี

คำแนะนำทางการเงินเพื่อการออมและใช้อย่างชาญฉลาด

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ลงทุนให้เหมาะกับอายุวัย

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ
5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน)
เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ลงทุนให้เหมาะกับอายุวัยเกษียณ

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ
5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน)
เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

สนใจสมัคร คลิก