external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

บริการรับชำระเงินออนไลน์ ทีทีบี ควิกเพย์ (ttb quick pay)

บริการที่ช่วยร้านค้าในการรับชำระค่าสินค้าและบริการ ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต (VISA/MasterCard) โดยที่ไม่ต้องให้ลูกค้าเดินทางมาชำระค่าสินค้าที่ร้าน

ด้วยตัวเอง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 1. เพิ่มโอกาสการขายให้ร้านค้าได้มากขึ้น ด้วยบริการสร้างลิงก์เพื่อรับชำระด้วยบัตรเครดิต/บัตรเดบิต (VISA/MasterCard) ให้ลูกค้าช้อปออนไลน์ได้
  24 ชั่วโมง โดยร้านค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าและบริการหลังจากทำการสรุปยอดขายส่งให้แก่ธนาคารในวันทำการถัดไปทันที และสามารถดาวน์โหลดรายงานในระบบ Payment Gateway ได้
 2. ปลอดภัยด้วยการใช้รหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) โดยระบบของธนาคารจะส่งรหัสผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของลูกค้าผู้ชำระเงินที่ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร
คุณสมบัติของลูกค้า
 1. ร้านค้าผู้สมัครจะต้องมีบัญชีกระแสรายวัน หรือบัญชีออมทรัพย์กับธนาคาร
 2. ร้านค้ามีสถานะเป็น บริษัท/ ห้างหุ้นส่วน/ คณะบุคคล/ มูลนิธิ/ สมาคม ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายและจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบกิจการ/ ธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องมีเงินหลักประกัน 300,000 บาท
 3. ร้านค้าประกอบธุรกิจการขายสินค้า/ บริการ ที่ไม่ผิดกฏหมายและศีลธรรม (ตัวอย่างประเภทธุรกิจที่ผิดกฏหมายและศีลธรรม เช่น ธุรกิจขายบุหรี่ ยาสูบ ยาเส้น และสารเสพติดทุกชนิด ธุรกิจขายยาทุกประเภท ธุรกิจขายสินค้าอบายมุข สื่อลามก อนาจาร ธุรกิจการจัดหาคู่ ธุรกิจการพนัน ธุรกิจการค้าอาวุธ หรือส่วนประกอบของอาวุธทุกชนิด และธุรกิจ Time Sharing Business เป็นต้น)
 4. ร้านค้ามีสำนักงานตลอดจนสาขาที่แน่นอนและน่าเชื่อถือตั้งอยู่ในประเทศไทย และต้องสามารถติดต่อได้
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (ต้องจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ปี อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  1. กรณีนิติบุคคล: หนังสือรับรองจดทะเบียน
  2. กรณีคณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/โรงเรียน/องค์กร: หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล/สมาคม/มูลนิธิ/โรงเรียน/องค์กร และหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการ
 2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20/บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
 3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนา
  กรณีชาวต่างชาติ: ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตให้ทำงานภายในประเทศ (Work Permit) ที่ยังไม่หมดอายุ
 4. เอกสารแสดงงบกำไร/ขาดทุนและงบดุลย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี พร้อมหมายเหตุประกอบ หรือ รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) อย่างน้อย 6 เดือน
 5. เอกสารประกอบสำหรับธุรกิจเฉพาะ เช่น ใบอนุญาตเปิดโรงแรม ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เป็นต้น
วิธีการใช้งานเบื้องต้น


1. สร้างลิ้งก์
ลงชื่อเข้าใช้งานบน Payment Gateway และเลือกเมนู Operation จากนั้นเลือก Direct Payment Link กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของท่านที่ต้องการรับชำระเงินจากลูกค้า ระบบก็จะทำการสร้างลิงก์รับชำระเงิน


2.แชร์ลิ้งก์
คัดลอกและส่งลิงก์ให้กับผู้ซื้อเพื่อรับชำระเงิน สามารถแชร์ลิงก์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อีเมล ข้อความสั้น (SMS) หรือทางแชตไลน์


3.รับเงินและเช็กยอดเงินทันที
ลูกค้าที่ได้รับลิงก์สามารถคลิกเพื่อชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตได้ทันที โดยจะแสดงผลการจ่ายเงินสำเร็จที่ Payment Gateway โดยหลังจากที่ผู้ซื้อชำระเงินสำเร็จทาง Payment Gateway จะขึ้น Page แจ้งชำระเงินสำเร็จ

ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด