external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง
สินเชื่อบ้านแลกเงิน

สินเชื่อบ้านแลกเงิน

มองหาเงินก้อน ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย ช่วยลดภาระ เพิ่มสภาพคล่อง-รวบหนี้ บ้าน-คอนโดผ่อนอยู่ กู้เพิ่มได้

ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก เริ่ม 6.18% ต่อปี

ให้วงเงินสูงสุด 15 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี

ฟรี! ค่าประเมินหลักทรัพย์ – ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

ไม่ต้องมีคนค้ำ รับเงินก้อน บ้านยังอยู่เหมือนเดิม

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว ดอกเบี้ยทั้งสัญญา 6.57% - 10.23% ต่อปี