รวบหนี้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย
ด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงิน

รวบหนี้ เพื่อลดภาระดอกเบี้ย ด้วยสินเชื่อบ้านแลกเงิน


สินเชื่อบ้านแลกเงิน

 

ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 3 เดือน เฉลี่ย 3 ปีแรก 5.15%ต่อปี

เปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนใหญ่ ช่วยรวบหนี้ดอกเบี้ยสูง ลดภาระดอกเบี้ย ลดภาระรายจ่าย ผ่อนต่อเดือนน้อยลง และมีเงินส่วนต่างใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็น ช่วยเสริมสภาพคล่องในชีวิตหรือธุรกิจได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สินเชื่อบ้านแลกเงินมีหลากหลายแบบ

ดูรายละเอียด
 • ลูกค้าที่มีบ้านหรือคอนโดปลอดภาระ
 • ลูกค้าที่ผ่อนสินเชื่อบ้านแลกเงินอยู่กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น สามารถรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินได้
 • ลูกค้าที่ผ่อนสินเชื่อบ้านกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น สามารถรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน และขอวงเงินกู้เพิ่มสินเชื่อบ้านแลกเงินได้
 • ลูกค้าเดิมของสินเชื่อบ้าน / สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี สามารถขอวงเงินกู้เพิ่มได้ (Cash Your Home Top Up )

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

(มูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท)

ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง

(มูลค่า 1% ของเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท)

ดูรายละเอียด

เมื่อสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี พร้อมผลิตภัณฑ์เสริม MRTA โดยธนาคารรับภาระค่าจดทะเบียนจำนอง ตามที่ลูกค้าได้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 1% ของวงเงินกู้ หรือ 200,000 บาท ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องสำรองจ่ายไปก่อน ณ วันจดทะเบียนจำนอง และธนาคารจะโอนเงินจำนวนดังกล่าว เข้าบัญชีออมทรัพย์ ทีทีบี ให้ภายใน 7 วันทำการ แต่หากมีการไถ่ถอนจำนองภายใน 5 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญา ธนาคารจะเรียกเก็บค่าจดทะเบียนจำนองจำนวนนี้คืน


ทั้งนี้ กรณีเลือกประเภทดอกเบี้ยที่ไม่มีค่าฟรีจดทะเบียนจำนอง ลูกค้าจะต้องชำระค่าจดทะเบียนจำนองให้แก่กรมที่ดินตามปกติ

ผ่อนสบายนานสูงสุด 30 ปี

ดูรายละเอียด

ระยะเวลาการผ่อนชำระขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร และคุณสมบัติของผู้กู้แต่ละราย และเมื่อรวมกับอายุผู้สมัครแล้ว ต้องไม่เกิน 65 ปี โดยระยะเวลาผ่อนชำระ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับรายละเอียดวงเงิน และค่างวดที่ต้องชำระจริง เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว


ทั้งนี้ เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางของธนาคาร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารทุกสาขา หรือโทร. ttb contact center 1428

วงเงินอนุมัติสูงสุด 10 ล้านบาท

 

รายละเอียดการสมัคร

ข้อมูลทั่วไป

วงเงินอนุมัติ :
วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท และไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคาร

 • กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงิน วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาประเมินธนาคาร
 • กรณีสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินใหม่ วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคาร
 • กรณีรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากที่อื่นมาที่ ทีทีบี วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินธนาคาร

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ :
นานสูงสุดถึง 30 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี
(ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด)

 

อนุมัติง่ายและรวดเร็ว :
ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลภายใน 5 - 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี
อัตราดอกเบี้ย สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี
สินเชื่อบ้านแลกเงิน รีไฟแนนซ์ / สินเชื่อบ้านแลกเงิน Top Up
เงื่อนไข ทางเลือก ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
รับสิทธิ์เพิ่มเติม
เดือนที่ 1-3 เดือนที่ 4-12 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
สมัครพร้อม
ผลิตภัณฑ์เสริม
3 ประเภท
1 0% 5.55% MRR-0.63% MRR-0.63% 5.15% 5.47%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

2 MRR-0.88% MRR-0.63% 5.40% 5.57%
3
(ฟรีค่าจดจำนอง)
MRR-0.63% MRR-0.63% 5.65% 5.65%
สมัคร
ผลิตภัณฑ์เสริม
ไม่ครบทั้ง 3 ประเภท
4 MRR+0.12% MRR+0.37% 6.40% 6.57%

 

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี

 

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี
อัตราดอกเบี้ย - สำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี ทีทีบี (Payroll)

สินเชื่อบ้านแลกเงิน ทีทีบี / สินเชื่อบ้านแลกเงิน รีไฟแนนซ์ ทีทีบี
สำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี ทีทีบี (Payroll)
เงื่อนไข ทางเลือก อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) อัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ย 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
ตลอดอายุสัญญา*
รับสิทธิ์เพิ่มเติม
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 หลังจากนั้น
สมัครพร้อม
ผลิตภัณฑ์เสริม
3 ประเภท
1 MRR-1.65% 4.63% 4.63%

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

2
(ฟรีค่าจดจำนอง)
MRR-1.40% 4.88% 4.88%
สมัคร
ผลิตภัณฑ์เสริม
ไม่ครบทั้ง
3 ประเภท
3 MRR-0.65% 5.63% 5.63%

 

อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี ทีทีบี (Payroll)

คุณสมบัติผู้สมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รับเงินเดือนผ่านการโอนเข้าบัญชี
โดยมีฐานเงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
ประมาณการรายได้ต่อเดือน 50,000 บาท ขึ้นไป
อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี อายุอยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี
ทำงานที่ปัจจุบันเกิน 4 เดือนขึ้นไป ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
(นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)
เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารสำหรับผู้กู้หลัก / ผู้กู้ร่วม
พนักงานประจำ/ ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสากิจ/ พนักงานธนาคาร/ พนักงานเงินทุนหลักทรัพย์

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนใช้หนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด


ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่
  1. กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  2. กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  3. กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์/ ทะเบียนการค้า
 • บัญชีรับ - จ่าย (ถ้ามี) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด/ งบการเงิน/ กรณีเป็นนิติบุคคล ใบเสร็จภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด

 

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า หรือสำเนา นส. 3 ก ทุกหน้า หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 ทุกหน้า
 • สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง หรือสำเนาใบอนุญาตปลูกสร้างบ้านหรือสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน ทด.13 หรือสำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุด อ.ช.23

 

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคาร

ธนาคาร


 

เอกสารประกอบการสมัคร

ขออภัย
ข้อมูลของคุณไม่ครบถ้วนกรุณาทำรายการใหม่อีกครั้ง
ปิด
ขออภัย
ข้อมูลของคุณไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จึงไม่สามารถสมัครสินเชื่อนี้ได้
ปิด
20 จังหวัดที่เข้าเงื่อนไข
1.กรุงเทพฯ
2.นนทบุรี
3.ปทุมธานี
4.นครปฐม
5.สมุทรสาคร
6.สมุทรปราการ
7.ชลบุรี
8.ระยอง
9.อยุธยา
10.สระบุรี
11.นครสวรรค์
12.พิษณุโลก
13.เชียงใหม่
14.นครราชสีมา
15.อุบลราชธานี
16.ขอนแก่น
17.อุดรธานี
18.ราชบุรี
19.สุราษฎร์ธานี
20.นครศรีธรรมราช
ปิด

สมัคร สินเชื่อบ้านแลกเงิน

  (อาคารพาณิชย์ รับเฉพาะ 20 จังหวัดที่เข้าเงื่อนไขเท่านั้น)


fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

3 นาที

จ่ายหนี้ตรงเวลาไม่ใช่เรื่องยาก รู้จัก 5 ตัวช่วย ให้ชีวิตง่ายขึ้น

เชื่อว่าหลายคนที่เลือกใช้ “สินเชื่อ” เป็นเครื่องมือทางการเงิน ต่างก็มีความจำเป็นในชีวิตด้วยกันทั้งนั้น แม้จะมีประโยชน์ในบางสถานการณ์ แต่ขึ้นชื่อว่าหนี้สินแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหนี้ประเภทไหนก็ถือเป็นภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นกับเรา

3 นาที

สมัครสินเชื่อออนไลน์ กู้ให้ปลอดภัย ต้องไม่ลืม 3 ข้อนี้

การสมัครสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้เราได้เยอะ แต่สิ่งที่เราควรมั่นใจคือความปลอดภัย เช็กได้ง่าย ๆ จากหลัก 3 ข้อนี้

3 นาที

ถ้าอยากเลือกสินเชื่อบ้านให้ถูกใจ ต้องดูอะไรบ้าง

สำหรับคนที่วางแผนกู้เงินซื้อบ้าน มักจะมีคำถามว่าควรเลือกสินเชื่อแบบไหนดี เลือกดอกเบี้ยอย่างไร มีอะไรที่ต้องดูบ้าง? ลองมาดู 3 เทคนิคดี ๆ ในการเลือกดอกเบี้ยบ้านให้โดนใจ