ค้นหากองทุน

กองทุนรวม

เลื่อนเพื่อดูรายละเอียด

เลื่อนเพื่อดูรายละเอียด

ชื่อกองทุนรวมระดับความเสี่ยงราคา NAVNAV ณ วันที่1 วัน1 สัปดาห์1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี5 ปีตั้งแต่จัดตั้ง
1AM-DAILY-RA

กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

212.34372021-09-23-0.00240.01300.04050.09490.15010.63940.80641.5290
70/30-D LTF

กองทุนเปิด 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว

617.90032021-09-230.56350.23572.30381.58101.547017.9944-2.18741.26766.8467
ABAGS

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท - สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์

619.13412021-09-220.21370.54022.331810.493816.318857.108614.361112.692711.6685
ABAPAC-RMF

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

619.01792021-09-210.9212-0.24082.86171.41645.090427.564111.95448.93396.8013
ABCC

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น

217.97352021-09-230.0033--0.0033-0.0312-0.0778-0.10230.52450.69182.5294
ABIG

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์

623.89722021-09-22-0.18341.08376.028817.894424.673759.546513.46548.75548.6245
ABLTF

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว

642.39342021-09-230.72870.36102.41411.96021.048517.4095-6.6434-0.16388.9211
ABLTF 70/30

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30

610.26422021-09-230.49940.16001.52321.35081.774912.9573-3.2084-0.5431
ABSC-RMF

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท แคปปิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ

682.09052021-09-230.72430.35292.34932.04311.238617.3145-6.0879-0.099311.8073
ABSI-RMF

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ

412.60782021-09-230.0008-0.0087-0.0278-0.0333-0.0682-0.10140.45460.55661.2362
ABSM

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ

651.64692021-09-23-0.25090.03513.06994.706910.745435.3661-0.28562.917810.5880
ADR-D

กองทุนเปิด เอเชี่ยน เดบท์ รีจินอล บอนด์ ปันผล

48.40922021-09-22-0.0856-0.97040.4828-1.0403-0.8957-0.12181.8201-0.44790.8516
ASIA-B

กองทุนเปิด ตราสารหนี้เอเชีย

424.18002021-09-22-0.0467-0.24670.01321.60772.41642.46854.15161.92314.6677
ASIA-E

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อีควิตี้

611.99882021-09-21-1.0270-1.46266.63236.66264.625824.05718.47526.07371.2006
BIG CAP-D LTF

กองทุนเปิด Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว

618.47292021-09-231.69841.40814.79063.88712.101426.2675-6.32730.64007.0713
BRIC

กองทุนเปิด บริค

68.74082021-09-223.03900.58692.2687-11.1789-13.4403-0.20783.24574.3409-0.9704
CG-LTF

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว

657.21912021-09-230.80100.35963.41722.64642.916127.9958-1.97462.776410.8686
CG-RMF

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

611.18272021-09-230.79680.35633.41522.59552.787827.7395-2.0971-2.3927
CPRMF1

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 1

516.78282021-09-23-0.0095-0.0334-0.0881-0.2330-0.51921.29950.38670.74672.7984
CPRMF2

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 2

515.49632021-09-230.0258-0.0639-0.0909-0.0284-0.10251.74521.18231.43632.4965
CPRMF3

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 3

515.80332021-09-230.0374-0.2254-0.4936-0.14280.40021.4053-0.06760.75002.7693
CPRMF4

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 4

515.78392021-09-230.0330-0.0519-0.0608-0.0709-0.21431.42400.28480.58002.9380
CPRMF5

กองทุนเปิด คุ้มครองเงินต้นเพื่อการเลี้ยงชีพ 5

515.66602021-09-23-0.0006-0.0211-0.0785-0.2172-0.50811.31670.55120.87123.0911
EHD

กองทุนเปิด ยูโร ไฮดิวิเดนด์

611.10472021-09-221.43320.1190-1.21520.66549.598129.62635.03897.83660.7268
ERMF

กองทุนเปิด หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

689.33222021-09-230.81310.18073.44401.13081.113823.9802-4.49260.607412.3794
GBRMF

กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

314.39422021-09-230.05140.0146-0.01250.02990.18170.64540.76300.79551.9603
GC

กองทุนเปิด เกรธเธอร์ ไชน่า

621.22092021-09-172.6821-1.55183.40061.42821.805718.210415.088310.24256.3855
JB25

กองทุนเปิด JUMBO 25

639.41402021-09-231.47420.23932.37221.2139-1.339919.2423-5.29102.22848.3632
JB25 LTF

กองทุนเปิด JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว

620.98892021-09-231.47460.23262.33901.0591-1.609118.5452-5.80551.68337.9979
JB25RMF

กองทุนเปิด JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ

635.19912021-09-231.47170.23152.33071.1067-1.560218.6189-5.77881.69757.7749
JBP LTF

กองทุนเปิด JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว

617.83032021-09-231.04210.16521.69450.7855-1.188212.8608-4.50731.19556.3635
JSM

กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์

622.51132021-09-22-1.0153-2.41209.07386.10634.579718.77682.699511.139511.4327
K-ATECH

กองทุนเปิดเค เอเชีย เทคโนโลยี หุ้นทุน

69.04552021-09-21-1.2457-1.89905.7978-9.6687-----9.5423
K-CASH

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน

113.23742021-09-230.00080.00380.01970.06430.11650.25980.84170.98071.7913
K-FIXED

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้

413.00142021-09-230.0308-0.1045-0.55300.12011.17031.71572.10901.85780.9972
K-MIDSMALL

กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน

617.51252021-09-23-0.4038-0.90141.01701.91468.995345.74322.81697.23408.3858
K-STAR-A(A)

กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

642.87532021-09-231.22131.41164.35373.54983.147228.2567-0.3044-2.2032
KFAFIX-A

กองทุนเปิดกรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า

411.19932021-09-230.0170-0.0651-0.27250.12161.27602.07262.5812-2.3272
KFDYNAMIC

กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นไดนามิค

638.83762021-09-231.79460.48514.51037.071410.543949.7665-1.99447.52577.8971
KFMINCOM-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า

511.40372021-09-220.2523-0.6317-0.5017-0.49212.38468.78904.0680-3.0199
KFSMART

กองทุนเปิดกรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้

410.78232021-09-230.0019-0.00560.12260.34430.87001.34721.41821.4179
KGT5YA

กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี A

510.21362021-09-210.0274-0.1847-0.32600.26010.4712-0.7145--0.7564
KGT5YB

กองทุนเปิดเค การันตี 5 ปี B

510.04202021-09-21-0.0348-0.1164-0.35130.12960.1176-1.3052--0.1604
KT-ASEAN-A

กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า

612.28052021-09-210.1615-0.90141.97381.54461.543823.89281.62933.75603.2226
KT-ENERGY

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์

77.68952021-09-223.37991.518310.88280.793012.513457.4749-7.8797-3.6302-2.1120
KT-FINANCE

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์

723.56092021-09-21-2.5471-1.8721-1.41063.26757.874648.24899.709410.44357.4702
KTFIX-1Y3Y

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี

411.84882021-09-230.0051-0.1045-0.30380.18691.04121.68642.28541.90872.2254
KTGF1Y20

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y20

49.90702021-09-21-0.0777-1.0230-0.9805-1.0349-----0.9221
KTGF1Y21

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y21

49.92822021-09-21-0.0795-0.7488-0.6494-0.6435-----0.7200
KTGF1Y22

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y22

49.92782021-09-21-0.0785-0.7488-0.6495-0.6445-----0.6485
KTGF1Y23

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y23

49.92112021-09-21-0.0786-1.0917-1.1449------0.7801
KTGF1Y24

กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y24

49.91972021-09-21-0.0776-1.0889-1.1421------0.8199
KTSS

กองทุนเปิดกรุงไทยสะสมทรัพย์

113.12002021-09-23--0.0008-0.00080.01450.04570.12670.68090.82561.7824
KTSTPLUS-A

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดสะสมมูลค่า

410.71002021-09-230.0009-0.0149-0.01870.11030.43420.88551.31651.34751.3445
KWI ASIAN SM

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ

622.74712021-09-22-0.25390.57175.07133.259315.269239.863412.32136.93988.9584
KWI ASM RMF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ

612.64402021-09-22-0.25950.56875.14852.916414.704638.780311.61095.69953.3167
KWI FLEX RMF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

521.60102021-09-231.10510.98123.55183.13842.941313.7410-1.01781.64526.2268
KWI LTF

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ หุ้นระยะยาว

635.57022021-09-231.81621.72395.00804.50114.220725.8129-1.70993.22479.3086
KWI MONEY

กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ มันนี่ มาร์เก็ต

211.64602021-09-230.00090.00430.01890.0232-0.0052-0.05150.46480.59681.1280
MIX-D1585

กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล

59.57202021-09-230.1266-0.08350.29550.2146-0.01883.9115-1.11030.58141.8806
ONE-EUROEQ

กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้

613.88632021-09-211.4613-1.1806-1.04334.729512.400531.95649.2077-9.8696
ONE-UGG-RA

กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

639.47582021-09-220.3286-1.11324.79154.970411.750327.827028.326725.656827.6700
ONE-ULTRA

กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์

59.67922021-09-220.2797-0.65891.06080.46602.40053.3385-1.7356-0.68430.3643
PRINCIPAL APEQ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก อิควิตี้

615.57862021-09-22-0.1653-1.63662.5205-1.8368-1.647819.20368.00647.82836.3863
PRINCIPAL GSA

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ซิลเวอร์ เอจ

614.39382021-09-20-1.1924-1.2304-1.25413.16077.936826.64025.99427.53466.3044
PRINCIPAL GSCEQ-R

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

617.35982021-09-210.2564-1.50520.20382.64186.028945.03979.953810.55007.8488
PRINCIPAL KOS

กองทุนเปิดพรินซิเพิล หุ้นเกาหลี

69.30312021-09-221.1130-3.5398-1.0551-11.0968-8.432220.92470.89250.4743-0.9889
PRINCIPAL iBALANCED-R

กองทุนเปิดพรินซิเพิล บาลานซ์ อินคัม-ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

512.91882021-09-220.2188-0.41550.4018-0.33252.01687.1931-1.66381.95923.2294
PRINCIPAL iDAILY-A

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า

411.54102021-09-230.00170.00350.02600.07630.17530.35130.81610.93711.5280
PRINCIPAL iPROP-D

กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม-ชนิดจ่ายเงินปันผล

811.66032021-09-230.19420.4800-0.7786-0.89672.2618-2.44062.04763.58587.4910
SCBUSAA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ ชนิดสะสมมูลค่า

611.35392021-09-220.48771.85152.31326.418516.8542---13.5492
SVRMF

กองทุนเปิด ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ

413.20232021-09-230.0008-0.0053-0.01670.01820.04020.35120.01310.42251.6721
T-AsianProp

กองทุนเปิดธนชาตเอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้

810.16622021-09-21-1.5132-2.0965-1.2098-1.85833.428914.14263.3179-4.0300
T-BigCapLTF

กองทุนเปิดธนชาต Big Cap หุ้นระยะยาว

634.40672021-09-230.53940.27893.40142.36131.624821.4977-3.20451.53127.5776
T-CASH

กองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน

113.63462021-09-230.00150.00290.01320.07270.14690.36360.86430.96511.9488
T-CHCHALLENGE#1

กองทุนเปิดธนชาตไชน่าชาเลนจ์#1

66.39042021-09-230.9080-0.8549-0.8749-16.3670-19.1263-8.3091-7.7919-2.7286-6.8681
T-CSD

กองทุนเปิดธนชาตเจริญทรัพย์ปันผล

56.04992021-09-230.65550.34503.24942.37762.175317.3917-4.02440.47842.1742
T-DIV

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล

68.90882021-09-231.96752.36476.40293.21151.705625.0920-4.3078-0.7187
T-DIV2

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นปันผล 2

68.87452021-09-231.97182.36816.39363.15711.689025.0000-4.2664-0.4552
T-Dmixed

กองทุนเปิดธนชาต ไดนามิก มิกซ์

58.18572021-09-230.65910.32723.18282.15531.729916.5490-4.7382-0.9344-2.3091
T-EQUITY

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุน

611.11142021-09-231.04760.47023.37911.09550.648820.6205-3.09141.0608-
T-ES-CHINA A

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active

611.04512021-09-171.0189-2.3439-3.1769-15.9289-16.8197-6.9855--6.6872
T-ES-ChinaA-RMF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการเลี้ยงชีพ

68.74272021-09-170.9970-2.3500-3.3326-16.1066-16.9363----12.5695
T-ES-ChinaA-SSF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A เพื่อการออม

68.69532021-09-170.9907-2.3516-3.3286-16.0029-16.8876----13.0409
T-ES-EQDSSFX

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ

612.44202021-09-230.83800.75393.53922.82813.827826.1661--16.2204
T-ES-GCG

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth

612.79252021-09-220.4200-1.1971-1.32973.831012.371624.3560--23.1528
T-ES-GCG-RMF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

611.41342021-09-220.4064-1.2895-1.46933.469411.5908---14.1386
T-ES-GCG-SSF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Capital Growth เพื่อการออม

612.25942021-09-220.4128-1.3121-1.50323.411211.6379---22.6112
T-ES-GF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง GIS Global Bond Fund

410.11842021-09-22-0.01190.0148-0.48681.33701.7037---0.1822
T-ES-GGREEN

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

710.34062021-09-220.1666-1.2868-4.0129-0.57981.1751---3.4091
T-ES-GINNO

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation

612.29762021-09-220.96550.67042.5809-0.7482-5.1192---22.9809
T-ES-GINNO-RMF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ

69.86652021-09-220.96910.71872.6082-0.5594-3.7753----1.3311
T-ES-GINNO-SSF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการออม

69.75502021-09-220.96780.76852.8813-0.3544-4.7642----2.4442
T-ES-GSBOND

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Smart Bond

511.58852021-09-220.1391-0.08880.37420.34292.08516.1967--10.5368
T-ES-GTech

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง โกลบอล เทคโนโลยี

715.07352021-09-210.3689-1.48361.36385.164210.406725.7298--28.8120
T-ES-GTech-SSF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Technology เพื่อการออม

712.08332021-09-210.3613-1.48071.34705.115110.1345---20.8427
T-ES-NF-SSF

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง ตราสารหนี้เพื่อการออ

410.04932021-09-23-0.0010-0.0696-0.20360.23941.4190---0.4950
T-EuropeEQ

กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้

612.53592021-09-221.14820.50831.18413.36938.477729.17225.19886.12643.6353
T-FinanceTH

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นไทยไฟแนนเชียลเซ็คเตอร์

713.97342021-09-233.58423.21775.40874.2620-4.744634.77430.61514.86996.0463
T-GlobalBond

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ ฟันด์

417.10882021-09-210.0620-0.13600.15631.18042.85500.18621.67602.19413.9310
T-GlobalBondRMF

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล บอนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

411.10922021-09-22-0.0576-0.43020.02700.89091.79971.61072.5275-0.09000.9744
T-GlobalEQ

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity Fund

627.27422021-09-17-0.5564-0.73631.35048.984817.521233.324515.199714.916210.1694
T-GlobalEQRMF

กองทุนเปิดธนชาต Global Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

619.39162021-09-17-0.6328-0.70561.31668.863917.646134.457515.125914.73248.9068
T-GlobalESG

กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน

613.13552021-09-220.4750-1.6200-1.24654.272311.911526.7465--14.0457
T-GlobalEnergy

กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์

74.83252021-09-221.3804-1.45603.4797-3.05921.219019.483310.66366.6093-5.1120
T-GlobalValue

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล แวยู ฟันด์

68.62472021-09-220.1265-0.8188-0.24521.57468.385923.35985.42985.92150.0792
T-HEALTHCARE

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์

713.58912021-09-22-0.0449-0.59840.08772.23296.063717.77289.44299.32874.8786
T-HEALTHCARERMF

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ

713.54942021-09-22-0.0479-0.62850.03542.19645.973117.50629.07978.91205.0112
T-INCOMEAI

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลอินคัม ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

512.11582021-09-220.1165-0.3922-0.07421.39595.277914.89294.20293.51783.1695
T-INFRA

กองทุนเปิดธนชาตอินฟราสตรัคเจอร์ แอนด์ แน็ชเชอรัล รีซอร์ส ฟันด์ ออฟ ฟันด์

712.28582021-09-220.4168-0.9425-0.82883.52659.160924.316012.781410.64546.0612
T-IncomePropAI

กองทุนเปิดธนชาตโกลบอล อินคัม พร็อพเพอร์ตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

712.23312021-09-220.53750.1056-0.33322.734410.607718.97705.7131-4.1564
T-JapanEQ

กองทุนเปิดธนชาตเจแปน อิควิตี้

612.77802021-09-22-1.0140-2.08806.57132.3747-0.458122.30211.11155.59563.9644
T-LTFD

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นระยะยาวปันผล

622.09142021-09-230.53430.27323.36752.47281.449322.3124-2.67712.07447.8080
T-LowBeta

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta

619.16852021-09-230.03500.12753.13523.97215.947818.2985-4.1747-0.68047.0694
T-LowBetaLTFD

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta หุ้นระยะยาวปันผล

69.52712021-09-230.05880.17453.07483.69975.618417.5924-2.8613--0.0354
T-LowBetaRMF

กองทุนเปิดธนชาต Low Beta เพื่อการเลี้ยงชีพ

615.71342021-09-230.05860.17533.07863.73395.679617.7334-2.5211-0.10585.2920
T-MAP

กองทุนเปิดธนชาต Multi Asset Portfolio

515.57062021-09-220.1286-0.6026-0.28750.54954.064216.95265.99294.71193.8040
T-MONEY

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน

112.10782021-09-230.00160.00410.01820.05700.08680.16550.65380.77401.4236
T-Mixed7030

กองทุนเปิดธนชาตออพพอร์ทูนิตี้ส์ มิกซ์ 70/30

510.38932021-09-230.17450.04811.07210.86501.40856.5711-1.13920.14500.7110
T-MultiIncome

กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม

59.10732021-09-230.54760.44111.3679-0.5221-0.91936.2460---3.6067
T-NERMF

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

666.04672021-09-230.52370.28383.20862.35862.780724.8425-1.26752.942210.1723
T-NFPLUS

กองทุนเปิดธนชาตฟันดาเมนทอล พลัส

640.00982021-09-230.53170.28053.46232.78082.473926.1307-1.21163.60638.1999
T-NFRMF

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ

416.90692021-09-230.0077-0.0508-0.12880.24250.88431.50451.68871.68112.8413
T-NGRMF

กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

415.77652021-09-23--0.0703-0.2037-0.03230.2395-0.11270.76240.89712.3371
T-NMIXRMF

กองทุนเปิดธนชาตมิกซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

538.98442021-09-230.65610.34493.25162.37372.174317.5553-3.29142.07918.4302
T-NMRMF

กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ

113.95292021-09-23--0.0065-0.0172-0.0043-0.02720.07170.63240.80591.7503
T-PPSD

กองทุนเปิดธนชาตเพิ่มพูนทรัพย์ปันผล

613.41742021-09-230.56970.33883.47182.21511.329422.4023-3.26630.9530-
T-PREMIUM BRAND

กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

712.76702021-09-220.75520.07291.82372.525511.380339.755613.398412.63735.9550
T-PROPERTY

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์

810.25192021-09-230.1299-0.15480.1715-2.83480.5131-2.8632-4.0079-1.59404.0836
T-PrimeLowBeta

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

612.40052021-09-230.0379-0.58132.67616.190511.198325.63700.95532.32073.8588
T-Privilege

กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ

611.66722021-09-23-0.2693-1.04580.92302.13780.320714.62371.84392.71811.8280
T-PropInfraFlex

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิล

89.38432021-09-230.1259-0.13200.0200-2.84620.3477-3.5053-2.99010.31512.3796
T-PropertyRMF

กองทุนเปิดธนชาตพร็อพเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

811.45862021-09-230.1066-0.16380.0410-2.89160.5008-2.8982-4.2936-1.20202.4022
T-SET50

กองทุนเปิดธนชาต SET50

612.95052021-09-231.26040.31143.19702.91723.629823.4810-3.39002.98004.2143
T-SET50Acc

กองทุนเปิดธนชาต SET50 สะสมมูลค่า

69.39542021-09-231.25660.32253.19292.92383.496423.1602---2.5938
T-SET50RMF

กองทุนเปิดธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

69.50972021-09-231.26290.30593.17342.90773.594923.4401---2.6711
T-SM CAP

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap

615.94802021-09-23-1.0013-1.0216-0.1978-2.78939.302538.50005.47404.74886.9720
T-SMCapLTF

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap หุ้นระยะยาว

612.33022021-09-23-0.8635-0.9121-0.0794-3.01959.112038.46696.0293-4.5030
T-STSD

กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล

510.33362021-09-230.38180.13082.28151.73271.605713.0863-1.84260.74495.2112
T-SmartBeta

กองทุนเปิดธนชาต Smart Beta

68.85682021-09-230.79890.88054.17073.74734.463122.3416-4.2187--3.9086
T-TSARN

กองทุนเปิดธนชาตธนสาร

411.11212021-09-230.0144-0.0243-0.06120.26210.70971.05711.63301.62762.9333
T-TSB

กองทุนเปิดธนชาตธีรสมบัติ

421.75542021-09-230.0078-0.0234-0.05740.24700.68641.17471.24061.34613.4610
T-TTW1

กองทุนเปิดธนชาตทุนทวี1

58.88772021-09-230.65690.34553.27692.47082.280917.8443-3.83420.73388.7176
TBF

กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์

59.51982021-09-230.52060.03152.01131.14320.379617.9145-5.50110.00837.1477
TCMF

กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

115.22512021-09-230.00070.00590.03350.10780.19550.44400.84490.94752.0424
TEF

กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์

672.50522021-09-230.90450.05583.09642.13142.369327.1698-2.24912.71099.2797
TEF-DIV

กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - ปันผล

68.81622021-09-230.89720.05223.07972.04882.334127.3160-2.33852.60428.5733
TFIF

กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้

413.79272021-09-230.0087-0.0196-0.10360.19030.56871.4848-4.1616-1.90411.5688
TGHDIGI

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้

718.75782021-09-210.39230.54085.9918-2.87581.439027.3217--27.8561
TGINC-A

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน

512.83022021-09-210.1444-0.78490.52501.97596.884513.90758.0858-7.5918
TGOLDBULLION-H

กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-H

811.49512021-09-230.2424-0.8402-1.1191-0.92911.2320-6.883811.51323.93941.3279
TGOLDBULLION-UH

กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่ง-UH

812.18742021-09-23-0.0902-0.2733-1.39963.14068.0932-2.010113.07403.86131.8904
TGOLDRMF-H

กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-H

810.79082021-09-230.2462-0.8436-1.1306-0.89361.2451-6.816811.53713.95470.7425
TGOLDRMF-UH

กองทุนเปิดธนชาตทองคำแท่งเพื่อการเลี้ยงชีพ-UH

811.21572021-09-23-0.0882-0.2632-1.36233.10258.0063-1.936712.75753.63071.1213
TINC-A

กองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดสะสมผลตอบแทน

512.07332021-09-230.29160.08950.78721.07582.76377.73581.3629-1.6516
TISCOHD-A

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮ ดิวิเดนด์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป

618.52412021-09-233.12483.32676.94476.75674.387054.35464.32917.11616.9443
TISCOMS-A

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A

621.37292021-09-23-0.7145-0.74120.7087-0.41562.955836.04479.07059.59589.7027
TISCOSTF

กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น

112.96772021-09-230.00080.00460.02240.07640.14520.26360.67950.77871.6040
TMB-ES-APPF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

78.73122021-09-231.91550.8292-1.5826-5.6667-2.501713.8394---1.7824
TMB-ES-AUTOMATION

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics

69.93492021-09-220.9675-1.71353.4411-0.3910----0.2280
TMB-ES-CHILL

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Dynamic Leisure and Entertainment

610.26252021-09-222.21001.16324.0188-----1.9987
TMB-ES-CHINA-A

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active

610.90332021-09-220.01470.82580.8286-16.0665-16.7624-8.0139--5.7340
TMB-ES-FINTECH

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Fintech Innovation

610.10782021-09-221.39640.09901.4147-0.2290----1.9939
TMB-ES-GCG

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth

612.54152021-09-220.4324-1.2939-1.60293.365111.813023.6505--21.3267
TMB-ES-GCORE

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity

613.74092021-09-220.0830-1.70960.54074.519811.511631.7162--15.7761
TMB-ES-GENOME

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Genomic Revolution

79.03092021-09-22-0.5561-0.26281.1729-7.2555-----9.0251
TMB-ES-GINNO

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation

612.13342021-09-220.99640.81092.8655-1.0762-5.8974---21.3401
TMB-ES-GINNO-RMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation เพื่อการเลี้ยงชีพ

611.33122021-09-221.01180.89132.8473-0.7689----13.3245
TMB-ES-GSBOND

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Smart Bond

510.34952021-09-220.1413-0.07240.56850.03581.73605.7766--2.0870
TMB-ES-IALLO

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation

510.99712021-09-220.1421-0.68550.25162.07365.923717.2061--4.7979
TMB-ES-INTERNET

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet

69.74162021-09-221.5893-0.23551.80690.9346-----1.6715
TMB-T-ES-APlus

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง Active Bond Plus

410.08362021-09-220.20670.0159-0.04660.25250.2047---0.8360
TMB-T-ES-DPLUS

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส

410.51362021-09-230.0009-0.0019-0.01620.07140.26220.70590.9842-1.0813
TMB-T-ES-IPLUS

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนชาต อีสท์สปริง อินคัม พลัส

411.55532021-09-230.0026-0.0164-0.04240.09270.37350.91081.24781.29611.7201
TMB-THAICG

กองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย

68.80642021-09-231.00240.98624.25352.38331.736428.7222-4.1918--3.1208
TMB50

กองทุนเปิดทหารไทย SET50

697.44982021-09-231.25200.31273.17052.95283.698122.6490-3.59082.786911.7521
TMB50DV

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

68.09932021-09-231.25010.31213.16792.97493.717222.6653-3.56642.84808.2295
TMB50RMF

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ

640.69232021-09-231.25210.29853.10752.77523.346021.7297-4.32442.00518.1894
TMBAALF

กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว

513.28812021-09-230.58210.05951.21100.90132.16049.3626-2.65191.55673.0510
TMBAAMF

กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง

512.99782021-09-230.35050.00690.64810.58661.63036.4756-0.11051.80432.8120
TMBAASF

กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น

512.83612021-09-230.1858-0.03580.22250.29931.34304.32551.00351.81272.6762
TMBABRMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

410.83382021-09-230.0101-0.0729-0.13920.24150.87902.02091.7842-1.6711
TMBAGLF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity

615.89112021-09-220.0082-3.4017-0.0855-5.5091-8.146114.49589.70596.68636.9469
TMBAGLRMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

614.64532021-09-220.0075-3.4493-0.1391-5.6274-8.223714.31379.59916.59986.4430
TMBASIAB

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond

411.15472021-09-220.0045-1.1809-1.5785-2.0598-1.6609-1.03273.5821-2.2948
TMBBFRMF

กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

412.87672021-09-230.0078-0.0675-0.10710.27260.93592.07942.05271.82462.3243
TMBCB

กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์

417.33892021-09-23-0.0046-0.0847-0.2359-0.05650.33970.64250.78580.92472.5307
TMBCHEQ

กองทุนเปิดทหารไทย China Equity Index

67.51002021-09-23-0.0200-0.1091-0.2431-8.3017-4.51498.870611.791710.7262-2.0200
TMBCOF

กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity

619.01992021-09-220.0116-0.31031.5640-15.9531-23.6691-17.94456.60759.35719.7020
TMBCORMF

กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ

617.21192021-09-220.0128-0.28971.6039-15.9185-23.6164-17.75706.43209.23989.2891
TMBEAE

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity

69.19422021-09-220.9686-2.23721.8658-6.7014-7.495615.8368-0.1623--1.4062
TMBEAERMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

68.12252021-09-220.9546-2.22691.8061-6.3797-7.083316.2333-0.1106--5.5620
TMBEBF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Bond

510.83982021-09-22-0.0258-0.81250.76510.68643.76895.02363.8631-1.8845
TMBEG

กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท

615.72382021-09-220.58400.2825-1.93592.955711.918732.56179.87749.62036.3667
TMBEGRMF

กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ

614.94072021-09-220.58500.2664-1.99222.690911.386431.73369.14808.89265.6295
TMBEMEQ

กองทุนเปิดทหารไทย Emerging Markets Equity Index

612.75532021-09-221.3443-0.55123.0415-1.07652.205123.99197.46035.84591.7382
TMBGDF

กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล

410.17692021-09-22-0.01970.0374-0.15991.03551.39790.78473.65132.27922.3270
TMBGER

กองทุนเปิดทหารไทย German Equity

615.22272021-09-220.9858-0.6403-1.8270-0.56765.702222.60067.36257.22787.1529
TMBGF

กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund

413.83612021-09-22-0.0253-0.0405-0.24220.87561.10860.36853.54642.26692.9467
TMBGINCOME

กองทุนเปิดทหารไทย Global Income

512.39992021-09-220.0629-0.08220.81791.20882.83047.18404.68493.77314.1100
TMBGINCOMERMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ

512.14112021-09-220.0635-0.07080.83801.27462.97627.41014.59553.77413.8598
TMBGINFRA

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity

613.31912021-09-22-0.07950.1986-3.31241.58579.986116.05344.13395.95925.7997
TMBGOLD

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ ฟันด์

823.03102021-09-22-0.24990.2756-0.70754.50638.9255-2.279813.31213.40675.4305
TMBGOLDS

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์

811.56642021-09-23-0.5246-0.8708-1.0725-1.02431.2190-7.383610.73983.15111.3955
TMBGOLDSRMF

กองทุนเปิดทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

811.51632021-09-23-0.5114-0.8907-1.1052-1.01081.2832-7.047910.96713.27501.3581
TMBGPROP

กองทุนเปิดที่เอ็มบี Global Property

810.86322021-09-220.7587-1.0286-1.1574-2.04078.745133.24993.2048-2.1828
TMBGPROPRMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ

811.35852021-09-220.7656-0.9989-1.1126-1.97808.642833.10173.3449-3.5843
TMBGQG

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

621.51242021-09-220.7272-1.15150.93044.915012.444325.647014.501014.469312.5033
TMBGQGRMF

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

620.08902021-09-220.7316-1.17280.89804.994412.540325.785014.509514.585812.0776
TMBGRMF

กองทุนเปิดทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ

412.17692021-09-22-0.0255-0.0566-0.30780.76130.90570.02143.06201.66761.8764
TMBGRR

กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น

59.33382021-09-22-0.0225-1.10930.5927-2.3160-2.56176.33170.91100.98600.5312
TMBINCOME

กองทุนเปิดทหารไทย อินคัมพลัส

510.19372021-09-230.0118-0.0353-0.19680.22910.65960.9627-0.33650.20910.3691
TMBINDAE

กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity

614.57402021-09-220.3284-0.69646.804415.073023.722461.068916.8264-12.1602
TMBJE

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity

616.24002021-09-23-0.1261-1.95497.68372.57061.962025.75607.853912.11467.6452
TMBJERMF

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ

614.10572021-09-23-0.0758-1.94437.63602.66462.702725.25937.450911.60695.7805
TMBJPNAE

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

613.23042021-09-22-1.1181-2.28016.91492.2323-0.958922.32481.62865.63405.1607
TMBMF

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดี

122.05182021-09-230.00040.00270.01090.02630.06350.13580.66480.77393.2959
TMBMRMF

กองทุนเปิดทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ

113.05352021-09-230.00080.00230.00770.01760.02910.01920.48660.55061.5033
TMBOIL

กองทุนเปิดทหารไทยออย์ฟันด์

84.66182021-09-221.96641.528916.45778.466930.923792.13621.23257.0664-6.4809
TMBPIPF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ อินคัม พลัส เฟล็กซิเบื้ล

810.85022021-09-230.45740.6316-0.4483-0.32463.24131.27803.62974.91056.4940
TMBPIPRMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริงพรอพเพอร์ตี้แอนด์อินฟราสตรัคเจอร์อินคัมพลัสเฟล็กซิเบื้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

815.51212021-09-230.45130.6410-0.4997-0.10373.32032.72303.80725.01486.2763
TMBTM

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

113.87902021-09-230.00070.00360.01660.04400.07570.17030.70780.81891.6959
TMBTMSMV

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance

611.18992021-09-23-0.2594-0.00980.81630.56805.164317.17661.4845-2.3093
TMBTMSMVLTF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว

611.14192021-09-23-0.2426-0.00630.78330.49434.996416.92991.7270-2.2672
TMBTMSMVRMF

กองทุนเปิดทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ

611.12972021-09-23-0.2429-0.00091.18000.54665.092316.99101.6986-2.2447
TMBUS500

กองทุนเปิดทหารไทย US500 Equity Index

630.19002021-09-221.0064-1.6779-1.22664.466212.811333.000313.775814.065213.6554
TMBUS500RMF

กองทุนเปิดทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ

628.35112021-09-220.9960-1.7310-1.19924.096512.204732.088613.165813.382712.8319
TMBUSBLUECHIP

กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity

625.32252021-09-22-0.1857-1.22560.41445.549116.148130.038417.501119.085818.3827
TMBUSO

กองทุนเปิดทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์

612.33832021-09-21-0.2329-2.1996-3.64092.31369.547236.55365.77279.87782.2040
TMBWDEQ

กองทุนเปิดทหารไทย World Equity Index

621.02862021-09-220.52100.48020.27568.103418.603340.765013.378211.87185.4044
TSF-A

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A

685.08192021-09-231.03230.70024.576410.21449.039559.632218.559217.521312.9968
UAI

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอเชีย แปซิฟิก อินคัม ฟันด์

511.27402021-09-210.1688-2.3321-0.0868-1.7884-0.532013.73863.75812.77621.9143
UCI

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์

611.11252021-09-171.5573-1.1106-1.8018-4.99462.1942---11.1306
UDB-N

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

611.54722021-09-220.0156-0.1176-0.08221.92244.38713.65445.4955-4.1155
UDBC3Y3

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไดนามิค บอนด์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 3Y3

510.71912021-09-210.03360.12050.09431.54992.75612.7570--3.6207
UES

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูโรเปี้ยน สมอล แคป ฟันด์

613.79232021-09-221.1336-0.2553-0.91814.492712.141638.69697.29158.46535.5775
UESG

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อิควิตี้ ซัสเทนเนเบิล โกลบอล ฟันด์

612.36282021-09-220.8031-0.6421-1.45323.88129.940427.1030--21.7958
UEV

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์

611.17352021-09-221.4371-3.09781.07838.903512.9469---11.8267
UFIN-A

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)

611.53532021-09-210.2974-0.5303-0.45480.19633.99383.85522.49892.86502.8793
UFIN-N

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เฟล็กซิเบิ้ล อินคัม ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)

611.53542021-09-210.2974-0.5312-0.45560.19543.99373.85522.49922.86522.8794
UGBF-A

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

511.42882021-09-210.0981-1.1093-0.00700.62425.64329.88911.00911.47862.3991
UGBF-N

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

511.43012021-09-210.0972-1.1100-0.00790.62335.64259.88901.01261.48072.4012
UGBFRMF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล บาลานซ์ ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

510.69402021-09-210.1114-0.98970.02341.01936.275810.40450.9442-1.3673
UGD

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดูเรเบิ้ล อิควิตี้ ฟันด์

614.59622021-09-220.7239-1.0118-0.70410.20044.954320.51827.49567.03776.6811
UGH

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์

717.77662021-09-22-0.0495-0.27660.14310.03324.237115.48128.67928.24608.5203
UGH-SSF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

717.77242021-09-22-0.0500-0.27720.14310.03264.2370---12.8084
UGQG

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์

615.41402021-09-220.6846-1.19800.93515.159712.507725.2041--16.6374
UGQG-SSF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม

615.41112021-09-220.6847-1.19820.93535.159312.507025.1795--17.0502
UGQGRMF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

616.25392021-09-220.6920-1.12001.02435.238712.619424.9243--19.1030
UGSE

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ซีเคียวริตี้ อิควิตี้ ฟันด์

617.49172021-09-210.0881-1.69231.66527.554516.334535.691314.460412.342910.1083
UHCRMF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

714.74402021-09-22-0.0461-0.20580.29860.11274.396315.33359.22748.68696.5971
UJSMRMF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

611.57762021-09-22-0.9581-2.18739.21546.18344.569318.1737--6.3026
UOBEQ-SSF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออม

612.25752021-09-230.76620.21673.31241.96402.396728.1763--15.0093
UOBEQ-SSFX

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ตราสารทุน เพื่อการออมพิเศษ

612.25742021-09-230.76620.21673.31331.96402.395928.1753--15.0086
UOBLTF

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว

638.98712021-09-230.79110.24813.36961.94842.431627.8165-4.47022.38208.3926
UOBLTF-D

กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผล

638.75122021-09-230.79100.24813.36961.94842.431627.8167---3.8308
UOBSD-SSF

กองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม

112.92442021-09-230.00080.00540.02240.06190.11230.2373--0.2475
USHY

กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์

512.44652021-09-220.15690.05791.03911.34933.57768.21353.90243.91343.0191
USHY-A

กองทุนเปิด ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ - ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

512.44652021-09-220.15690.05871.03911.35013.57768.21443.90243.91343.1877
VALUE-D LTF

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว

623.90402021-09-230.99240.93784.38113.75364.927827.0979-3.77161.83069.2092
VFOCUS-D

กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกัส อิควิตี้ ปันผล

67.41502021-09-230.83500.52874.14033.14643.560830.0165-4.20551.95835.3313
tsp1-preserver

กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver

410.01542021-09-210.0250-0.1197-0.23110.2783----0.1760
tsp2-nurturer

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer

510.12252021-09-210.1910-0.19230.20491.5561----1.2645
tsp3-balancer

กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer

510.18732021-09-210.3853-0.59130.56072.3458----1.9077
tsp4-explorer

กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer

510.19572021-09-21-0.7264-0.85380.77592.5095----1.9835
tsp5-gogetter

กองทุนเปิด ttb smart port 5 go-getter

610.29172021-09-21-0.9404-1.01471.05953.7930----2.9314

หมายเหตุ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน /ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ใน ตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความ เสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน โดยเฉพาะ นโยบายการลงทุนความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน/ เงื่อนไขการจัดอันดับกองทุนกรณีที่เป็นกองทุน LTF RMF ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย / วิธีการให้เรตติ้งของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ ตลอดจนการวิเคราะห์อื่นๆจัดทำขึ้นตามวิธีการของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ โดยมี วัตถุประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน บริษัทมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายกองทุน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ / ผู้ลงทุนควรใช้วิจารณญาณ และความ รอบคอบในการพิจารณา /ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

;