external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

พีเอ แคร์ อิน คาร์

ประกันอุบัติเหตุ พีเอ แคร์ อิน คาร์

ไม่ว่าจะขับขี่หรือโดยสาร ให้คุณมั่นใจทุกการเดินทาง
คุ้มครอง 2 เท่า หากขับขี่เองยังขยายความคุ้มครองให้ผู้โดยสารอีก 4 คน ไม่ต้องสํารองจ่าย สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครอง 2 เท่า

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคล

ขยายความคุ้มครอง

ผู้โดยสารอีก 4 คนที่นั่งมาในรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่

แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุได้ทุกครั้ง

ชดเชยรายได้

ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุดวันละ 2,000 บาท

ไม่ต้องสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Silver Silver Plus Gold Gold Plus Platinum Platinum Plus
ความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัย
1. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
อุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการถูกฆาตกรรม ถูกทําร้ายร่างกาย (ไม่รวมขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 200,000 500,000 1,000,000
ภัยก่อการร้าย - 100,000 100,000
ขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 200,000 200,000
2. ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000 30,000 40,000
3. ชดเชยรายได้สูงสุดระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
ห้องผู้ป่วยปกติในประเทศไทย - 300 - 500 - 1,000
ห้องผู้ป่วย ICU / CCU ในประเทศไทย - 600 - 1,000 - 2,000
ห้องผู้ป่วยปกติในต่างประเทศ - 600 - 1,000 - 2,000
4. เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งมีสาเหตุมาจากขับขี่ หรือโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคล (เพิ่มเติมจากข้อ 1) 200,000 500,000 1,000,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุสําหรับผู้โดยสารในรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขับขี่
เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
(สําหรับผู้โดยสารแต่ละราย โดยคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 4 คน ตลอดปีประกันภัย)
100,000
ระยะเวลาเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย รวมภาษีและอากร (บาท)
1 ปี - - 1,885 2,145 2,930 3,450
2 ปี 1,830 2,125 3,620 4,115 5,630 6,625
3 ปี 2,685 3,125 5,315 6,045 8,260 9,730

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 18 - 60 ปี ในวันที่ซื้อ (ต่ออายุได้ถึง 64 ปี) หรือทําประกันภัยครั้งแรก ในขณะที่ขอเอาประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่มีสวนหนึ่งสวนใดของร่างกายพิการ
  • ชําระเบี้ยครั้งเดียว
  • แผนประกันภัยนี้ไม่ครอบคลุมกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงดังต่อไปนี้ คนงานก่อสร้าง, มอเตอร์ไซค์รับจ้าง, พนักงานรับ - ส่งเอกสาร, พนักงานขับรถโดยสาร, ช่างไฟฟ้า, ช่างโรงเลื่อย, ช่างตัด - เชื่อมเหล็ก, พนักงานดับเพลิง, ลูกเรือประมง, กู้ภัย, ยาม, เหมืองแร่, ขุดเจาะน้ํามัน หรือก๊าซธรรมชาติ, นักกีฬาผาดโผน, นักกีฬาอาชีพ, หัวคะแนน, นักการเมือง หรืออาชีพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  • ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายตนเอง การแท้งลูก การทะเลาะวิวาท
  • การกระทําขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การก่ออาชญากรรม ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
  • สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การก่อการร้าย และอื่น ๆ ตามข้อยกเว้น ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุอุ่นใจ
  • ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่กรมธรรม์กําหนด
รับประกันภัยโดย

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย


ttb touch การเงินรอบด้านของชีวิต ดีขึ้นได้

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ มีประกันไว้อุ่นใจกว่า

เลือกความคุ้มครองอุบัติเหตุได้ตามความต้องการ สะดวก รวดเร็ว

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

เปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้น
ด้วยแอป ttb touch

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ มีประกันไว้อุ่นใจกว่า

เลือกความคุ้มครองอุบัติเหตุได้ตามความต้องการ สะดวก รวดเร็ว

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

6-8 นาที

เคล็ดไม่ลับป้องกันและรับมือ ‘มะเร็ง’ ฉบับวัยทำงาน ไม่ให้กระเป๋าฉีก

มะเร็งคือโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้วัยทำงานที่ดูเหมือนจะแข็งแรงดีก็ตาม มารู้จักวิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรค หรือวิธีรับมือ หากโรคร้ายมาเยือน

6-8 นาที

8 คำถามยอดฮิต เมื่อคิดจะซื้อประกันสุขภาพ เพื่อคุ้มครองเงินเก็บของคุณ

เมื่อค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 7% ทุกปี การมีประกันสุขภาพเป็นเกราะคุ้มครองไว้ จึงเป็นทางออกที่หลายคนมองหา

6-8 นาที

รวมเทคนิค เลือกประกันที่พอดีต้องเลือกอย่างไร

ประกันที่ดีที่สุดคือประกันที่พอดีกับชีวิต ทีทีบีรวมเทคนิคการเลือกประกันที่ใช่ พร้อมความคุ้มครองที่ตอบโจทย์ และได้ลดหย่อนภาษีประจำปี