พีเอ แคร์ อิน คาร์

ประกันอุบัติเหตุ พีเอ แคร์ อิน คาร์

ไม่ว่าจะขับขี่หรือโดยสาร ให้คุณมั่นใจทุกการเดินทาง
คุ้มครอง 2 เท่า หากขับขี่เองยังขยายความคุ้มครองให้ผู้โดยสารอีก 4 คน ไม่ต้องสํารองจ่าย สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครอง 2 เท่า

เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคล

ขยายความคุ้มครอง

ผู้โดยสารอีก 4 คนที่นั่งมาในรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่

แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุได้ทุกครั้ง

ชดเชยรายได้

ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุดวันละ 2,000 บาท

ไม่ต้องสํารองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง จํานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
Silver Silver Plus Gold Gold Plus Platinum Platinum Plus
ความคุ้มครองสำหรับผู้เอาประกันภัย
1. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
อุบัติเหตุทั่วไป รวมถึงการถูกฆาตกรรม ถูกทําร้ายร่างกาย (ไม่รวมขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 200,000 500,000 1,000,000
ภัยก่อการร้าย - 100,000 100,000
ขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 200,000 200,000
2. ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 20,000 30,000 40,000
3. ชดเชยรายได้สูงสุดระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อวัน) สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
ห้องผู้ป่วยปกติในประเทศไทย - 300 - 500 - 1,000
ห้องผู้ป่วย ICU / CCU ในประเทศไทย - 600 - 1,000 - 2,000
ห้องผู้ป่วยปกติในต่างประเทศ - 600 - 1,000 - 2,000
4. เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ซึ่งมีสาเหตุมาจากขับขี่ หรือโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคล (เพิ่มเติมจากข้อ 1) 200,000 500,000 1,000,000
ความคุ้มครองอุบัติเหตุสําหรับผู้โดยสารในรถยนต์ที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขับขี่
เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
(สําหรับผู้โดยสารแต่ละราย โดยคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 4 คน ตลอดปีประกันภัย)
100,000
ระยะเวลาเอาประกันภัย เบี้ยประกันภัย รวมภาษีและอากร (บาท)
1 ปี - - 1,885 2,145 2,930 3,450
2 ปี 1,830 2,125 3,620 4,115 5,630 6,625
3 ปี 2,685 3,125 5,315 6,045 8,260 9,730

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 18 - 60 ปี ในวันที่ซื้อ (ต่ออายุได้ถึง 64 ปี) หรือทําประกันภัยครั้งแรก ในขณะที่ขอเอาประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่มีสวนหนึ่งสวนใดของร่างกายพิการ
  • ชําระเบี้ยครั้งเดียว
  • แผนประกันภัยนี้ไม่ครอบคลุมกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงดังต่อไปนี้ คนงานก่อสร้าง, มอเตอร์ไซค์รับจ้าง, พนักงานรับ - ส่งเอกสาร, พนักงานขับรถโดยสาร, ช่างไฟฟ้า, ช่างโรงเลื่อย, ช่างตัด - เชื่อมเหล็ก, พนักงานดับเพลิง, ลูกเรือประมง, กู้ภัย, ยาม, เหมืองแร่, ขุดเจาะน้ํามัน หรือก๊าซธรรมชาติ, นักกีฬาผาดโผน, นักกีฬาอาชีพ, หัวคะแนน, นักการเมือง หรืออาชีพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  • ไม่คุ้มครองการฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายตนเอง การแท้งลูก การทะเลาะวิวาท
  • การกระทําขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การก่ออาชญากรรม ขณะกําลังขึ้นหรือกําลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์
  • สงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การก่อการร้าย และอื่น ๆ ตามข้อยกเว้น ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุอุ่นใจ
  • ผู้ซื้อควรทําความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง
  • เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่กรมธรรม์กําหนด
รับประกันภัยโดย

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

3-5 นาที

"วางแผนส่งต่อชีวิตที่มั่นคงเพื่อลูก” เรื่องที่พ่อแม่ควรคิดไว้ตั้งแต่วันนี้ ไม่ต้องรอ

"มีลูก" แม้จะมีความสุข แต่ลึกๆ แล้ว พ่อแม่ก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้ วันนี้เรามีวิธีที่ช่วยให้พ่อแม่คลายกังวล ด้วยการวางแผนเตรียมความพร้อมสร้างอนาคตที่พอดีให้กับลูก มาฝากกัน

6-8 นาที

4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุม

มั่นใจไหมว่า...ประกันที่คุณมี พอดีกับชีวิตคุณ ? มาส่อง 4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุมกัน

6-8 นาที

คุ้มครองแบบพอดี วัยนี้ควรเลือกประกันอะไร?

ในแต่ละช่วงวัย กิจกรรม หรือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะต่างกัน จะให้ทำประกันประเภทเดียวกันก็คงจะเป็นเรื่องยาก แล้วคุณล่ะรู้ไหมว่าในแต่ละวัยนั้นควรทำประกันประเภทไหนกันบ้าง ? เพราะประเภทของประกันนั้นมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ