external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

บัญชี ทีทีบี กระแสรายวัน

บัญชี ทีทีบี กระแสรายวัน

บัญชีกระแสรายวันช่วยให้คุณจัดการเงินหมุนเวียนได้ง่ายขึ้น ลดการพกเงินสดจำนวนมาก และยังสะดวกกับการใช้เช็คในการเบิกจ่ายเงิน โดยสามารถขอเบิกเงินเกินบัญชีได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สามารถใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้

สามารถใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้ โดยธนาคารจะตัดดอกเบี้ยจากบัญชีทุกสิ้นเดือน

ตรวจสอบรายการธุรกรรมได้ง่าย

ตรวจสอบรายการธุรกรรมได้ง่ายจากใบแจ้งรายการเดินบัญชี (Statement) ทุกเดือน

สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการ ttb direct debit

สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการ ttb direct debit เพื่อตัดชำระค่าสาธารณูปโภค สินค้าและบริการต่างๆ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดบัญชี
 • สะดวกสบายในการใช้เช็คถอนเงินสด/ ชำระค่าสินค้าและบริการ
 • ลดปัญหาการคืนเช็ค เนื่องจากเงินในบัญชีไม่พอจ่ายเพราะลืมโอนเงินมาตัดเช็ค
 • ลดค่าธรรมเนียมในการสั่งโอนระหว่างบัญชี
 • ขอวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้ตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยธนาคารจะตัดดอกเบี้ยจากบัญชีทุกสิ้นเดือน
 • สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการ direct debit เพื่อตัดชำระค่าสาธารณูปโภค สินค้าและบริการต่าง ๆ
 • ตรวจสอบรายการธุรกรรมได้ง่ายจากใบแจ้งรายการเดินบัญชี (statement) ทุกเดือน
 • ใช้ร่วมกับบัตรเดบิต ทีทีบี ไลท์ ให้คุณสะดวกมากขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมบัตร 200 บาท/ 5 ปี และ ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดการใช้งานบัตร
 • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นตํ่า 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลทั่วไป

 • บัตรประจำตัวประชาชน

 

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 • บอจ. 5 บัญชีผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก ซึ่งกำหนดผู้มีอำนาจเปิดบัญชี / สั่งจ่ายเงิน และ เงื่อนไขการสั่งจ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของบุคคล ดังต่อไปนี้
  (1) ผู้บริหารสูงสุดของนิติบุคคล
       - กรรมการบริหาร
       - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองจดทะเบียน
       - บุคคลที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ 20%ขึ้นไปหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (UBO)
  (2) ผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
  * เอกสารอื่น ๆ ตามประเภทธุรกิจ ตามนโยบายธนาคาร

ttb touch การเงินรอบด้านของชีวิต ดีขึ้นได้

จัดการทุกบัญชีง่าย ผ่านแอป ttb touch

ทุกธุรกรรม ทำได้ด้วยตัวเอง ทุกที่ ทุกเวลา เหมือนมีสาขาอยู่ใกล้ตัว

 • เช็กยอดเงินในบัญชี
 • เปิดบัญชีใหม่
 • โอนเงิน จ่ายบิล
 • เปลี่ยนแปลงวงเงินการใช้บัตร
 • บัตรเดบิตหาย อายัดและออกบัตรใหม่ได้
 • ถอนเงินไม่ใช้บัตรได้
 • ขอออกบัตรเดบิตใหม่
 • แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวของบัญชี
 • สมัครบริการพร้อมเพย์

เปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้น
ด้วยแอป ttb touch

จัดการทุกบัญชีง่าย ผ่านแอป ttb touch

ทุกธุรกรรม ทำได้ด้วยตัวเอง ทุกที่ ทุกเวลา เหมือนมีสาขาอยู่ใกล้ตัว

 • สมัครบัตรกดเงินสดแฟลช
 • เปิดใช้งานบัตร
 • เปลี่ยนรหัสบัตร
 • ขอรหัสกดเงิน
 • อายัดบัตรและออกบัตรใหม่
 • สมัคร e-statement
 • ดูโปรโมชันผ่อนสินค้า
 • ดูรายการใช้จ่าย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

6 นาที

เปิดบัญชีออมทรัพย์กับธนาคารไหน ให้ตรงใจ ได้มากกว่าเงินออม

เปิดบัญชีกับธนาคารไหนดี เมื่อปัจจัยที่ควรคำนึงไม่ใช่แค่ดอกเบี้ย แต่สิทธิประโยชน์ พร้อมความคุ้มค่าที่จะได้รับต่างหาก

5 นาที

ตั้งเป้าหมายการออมไว้เป็นอย่างดี โอกาสพิเศษไหน ๆ ก็ไม่มีพลาด

โอกาสดี ๆ นานครั้งจะมี อยากซื้อของขวัญชิ้นใหญ่ให้คนที่รักในปีหน้า ก็ต้องเริ่มตั้งเป้าหมายออมเงินกันไว้ตั้งแต่วันนี้

5 นาที

วางแผนเที่ยวทุกเทศกาลวันหยุดแบบ เซฟ เซฟ กับ ทีทีบี ออลล์ฟรี

ได้เวลาออกไปใช้ชีวิต สนุกแบบไม่สะดุด ด้วยวิธีเที่ยวแบบเซฟ เซฟ ไม่ว่าจะเทศกาลแห่งความสุข หรือวันหยุดครั้งไหน ๆ