บัญชี ทีทีบี กระแสรายวัน

บัญชี ทีทีบี กระแสรายวัน

บัญชีกระแสรายวันช่วยให้คุณจัดการเงินหมุนเวียนได้ง่ายขึ้น ลดการพกเงินสดจำนวนมาก และยังสะดวกกับการใช้เช็คในการเบิกจ่ายเงิน โดยสามารถขอเบิกเงินเกินบัญชีได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สามารถใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้

สามารถใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้ โดยธนาคารจะตัดดอกเบี้ยจากบัญชีทุกสิ้นเดือน

ตรวจสอบรายการธุรกรรมได้ง่าย

ตรวจสอบรายการธุรกรรมได้ง่ายจากใบแจ้งรายการเดินบัญชี (Statement) ทุกเดือน

สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการ ttb direct debit

สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการ ttb direct debit เพื่อตัดชำระค่าสาธารณูปโภค สินค้าและบริการต่างๆ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดบัญชี
 • สะดวกสบายในการใช้เช็คถอนเงินสด/ ชำระค่าสินค้าและบริการ
 • ลดปัญหาการคืนเช็ค เนื่องจากเงินในบัญชีไม่พอจ่ายเพราะลืมโอนเงินมาตัดเช็ค
 • ลดค่าธรรมเนียมในการสั่งโอนระหว่างบัญชี
 • ขอวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้ตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยธนาคารจะตัดดอกเบี้ยจากบัญชีทุกสิ้นเดือน
 • สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการ direct debit เพื่อตัดชำระค่าสาธารณูปโภค สินค้าและบริการต่าง ๆ
 • ตรวจสอบรายการธุรกรรมได้ง่ายจากใบแจ้งรายการเดินบัญชี (statement) ทุกเดือน
 • ใช้ร่วมกับบัตรเดบิต ทีทีบี ไลท์ ให้คุณสะดวกมากขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมบัตร 200 บาท/ 5 ปี และ ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดการใช้งานบัตร
 • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นตํ่า 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลทั่วไป

 • บัตรประจำตัวประชาชน

 

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 • บอจ. 5 บัญชีผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก ซึ่งกำหนดผู้มีอำนาจเปิดบัญชี / สั่งจ่ายเงิน และ เงื่อนไขการสั่งจ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของบุคคล ดังต่อไปนี้
  (1) ผู้บริหารสูงสุดของนิติบุคคล
       - กรรมการบริหาร
       - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองจดทะเบียน
       - บุคคลที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ 20%ขึ้นไปหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (UBO)
  (2) ผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
  * เอกสารอื่น ๆ ตามประเภทธุรกิจ ตามนโยบายธนาคาร

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

7 นาที

ชีวิตการเงินดีขึ้นก่อนสิ้นปี แค่ “เริ่ม” ปรับรายจ่าย

โค้งสุดท้ายก่อนสิ้นปี ได้เวลาทบทวนและวางแผนการรายจ่าย เตรียมพร้อมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพการเงินที่ดีในปีหน้า และอนาคต

6-8 นาที

5 เรื่องต้องรู้ไว้ก่อนเที่ยวปีใหม่ในสถานการณ์โควิด ปลอดภัย สบายกระเป๋า

รวมเรื่องที่ต้องรู้ก่อนออกท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ภายในประเทศ เพื่อการวางแผนการการเดินทางในเทศกาลแห่งความสุขที่ปลอดภัย ราบรื่น ไร้ความกังวล

6-8 นาที

มาเปลี่ยนเงินให้กลายเป็น 2 เท่า ด้วยกฎ 72 ...โดยอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

หลาย ๆ คนคงจะมีความฝันที่อยากจะเห็นเงินในบัญชีงอกเงยขึ้นมา บ้างก็ฝากประจำ บ้างก็หาบัญชีที่ดอกเบี้ยสูงๆ เวลาเห็นดอกเบี้ยที่ได้ก็ใจชื้น เคยสงสัยกันไหมว่า ถ้าเราฝากเงิน หรือกู้เงิน เงินต้นของเราจะเพิ่มขึ้นมาเป็น 2 เท่า ในระยะเวลากี่ปี? วันนี้เราพาตัวช่วยอย่าง “กฎ 72 ” มาไขข้อข้องใจให้คุณได้รู้ และคลายข้อสงสัยได้พร้อม ๆ กัน