external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

บัญชี ทีทีบี กระแสรายวัน

บัญชี ทีทีบี กระแสรายวัน

บัญชีกระแสรายวันช่วยให้คุณจัดการเงินหมุนเวียนได้ง่ายขึ้น ลดการพกเงินสดจำนวนมาก และยังสะดวกกับการใช้เช็คในการเบิกจ่ายเงิน โดยสามารถขอเบิกเงินเกินบัญชีได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สามารถใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้

สามารถใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้ โดยธนาคารจะตัดดอกเบี้ยจากบัญชีทุกสิ้นเดือน

ตรวจสอบรายการธุรกรรมได้ง่าย

ตรวจสอบรายการธุรกรรมได้ง่ายจากใบแจ้งรายการเดินบัญชี (Statement) ทุกเดือน

สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการ ttb direct debit

สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการ ttb direct debit เพื่อตัดชำระค่าสาธารณูปโภค สินค้าและบริการต่างๆ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดบัญชี
 • สะดวกสบายในการใช้เช็คถอนเงินสด/ ชำระค่าสินค้าและบริการ
 • ลดปัญหาการคืนเช็ค เนื่องจากเงินในบัญชีไม่พอจ่ายเพราะลืมโอนเงินมาตัดเช็ค
 • ลดค่าธรรมเนียมในการสั่งโอนระหว่างบัญชี
 • ขอวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้ตามเงื่อนไขของธนาคาร โดยธนาคารจะตัดดอกเบี้ยจากบัญชีทุกสิ้นเดือน
 • สะดวกยิ่งขึ้นกับบริการ direct debit เพื่อตัดชำระค่าสาธารณูปโภค สินค้าและบริการต่าง ๆ
 • ตรวจสอบรายการธุรกรรมได้ง่ายจากใบแจ้งรายการเดินบัญชี (statement) ทุกเดือน
 • ใช้ร่วมกับบัตรเดบิต ทีทีบี ไลท์ ให้คุณสะดวกมากขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมบัตร 200 บาท/ 5 ปี และ ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีตลอดการใช้งานบัตร
 • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นตํ่า 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลทั่วไป

 • บัตรประจำตัวประชาชน

 

นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 • บอจ. 5 บัญชีผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่กระทรวงพาณิชย์รับรอง
 • รายงานการประชุมคณะกรรมการแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก หรือ หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปิดบัญชีเงินฝาก ซึ่งกำหนดผู้มีอำนาจเปิดบัญชี / สั่งจ่ายเงิน และ เงื่อนไขการสั่งจ่าย
 • สำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของบุคคล ดังต่อไปนี้
  (1) ผู้บริหารสูงสุดของนิติบุคคล
       - กรรมการบริหาร
       - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองจดทะเบียน
       - บุคคลที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ 20%ขึ้นไปหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (UBO)
  (2) ผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร
  * เอกสารอื่น ๆ ตามประเภทธุรกิจ ตามนโยบายธนาคาร

ttb touch การเงินรอบด้านของชีวิต ดีขึ้นได้

จัดการทุกบัญชีง่าย ผ่านแอป ttb touch

ทุกธุรกรรม ทำได้ด้วยตัวเอง ทุกที่ ทุกเวลา เหมือนมีสาขาอยู่ใกล้ตัว

 • เช็กยอดเงินในบัญชี
 • เปิดบัญชีใหม่
 • โอนเงิน จ่ายบิล
 • เปลี่ยนแปลงวงเงินการใช้บัตร
 • บัตรเดบิตหาย อายัดและออกบัตรใหม่ได้
 • ถอนเงินไม่ใช้บัตรได้
 • ขอออกบัตรเดบิตใหม่
 • แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวของบัญชี
 • สมัครบริการพร้อมเพย์

เปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้น
ด้วยแอป ttb touch

จัดการทุกบัญชีง่าย ผ่านแอป ttb touch

ทุกธุรกรรม ทำได้ด้วยตัวเอง ทุกที่ ทุกเวลา เหมือนมีสาขาอยู่ใกล้ตัว

 • เช็กยอดเงินในบัญชี
 • เปิดบัญชีใหม่
 • โอนเงิน จ่ายบิล
 • เปลี่ยนแปลงวงเงินการใช้บัตร
 • บัตรเดบิตหาย อายัดและออกบัตรใหม่ได้
 • ถอนเงินไม่ใช้บัตรได้
 • ขอออกบัตรเดบิตใหม่
 • แจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวของบัญชี
 • สมัครบริการพร้อมเพย์

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

5-7 นาที

10 สถานที่เที่ยวช่วงหยุดยาว เที่ยวอุ่นใจด้วยประกันอุบัติเหตุฟรี

หยุดยาวแบบนี้ ไปเที่ยวทั้งที ก็ต้องไปเที่ยวอย่างอุ่นใจ หมดกังวลเรื่องค่าใช่จ่ายที่จำเป็น ttb all free มีประกันอุบัติเหตุให้ฟรี จะเที่ยวที่ไหนก็หายห่วง

5-7 นาที

เคล็ดลับการเตรียมตัว เมื่อจะไปต่างประเทศ

เคยไหม? อยากไปเที่ยวต่างประเทศ หรืออยากไปเรียนต่อ แต่เก็บเงินเท่าไรก็ไม่ถึงเป้าหมายสักที เรามีวิธีออมเงินเพื่อพิชิตฝัน พาคุณติดปีก บินไปต่างประเทศกัน

5 นาที

First Jobber ต้องรู้ เตรียมพร้อมอย่างไรก่อนทำบัตรเครดิตใบแรก

อยากทำบัตรเครดิตใบแรกกับ ttb ให้ผ่านง่าย ได้อนุมัติไว ต้องเตรียมพร้อมอย่างไรและใช้เอกสารจำเป็นอะไรบ้าง