เงินที่หาได้ ไม่สำคัญเท่าเงินที่เก็บได้ บัญชีฝากไม่ประจำ ดอกสูง


บัญชี ทีทีบี โนฟิกซ์

เงินฝากแบบไม่ประจำ ถอนได้ ดอกสูง ออมตามเป้าหมายได้ไม่ต้องแยกหลายบัญชี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มค่า

ได้ดอกสูงตั้งแต่บาทแรก

ดูรายละเอียด
 
บัญชีออมทรัพย์
ทั่วไป
บัญชีฝากประจำ
ไม่เกิน 12 เดือน
บัญชี ทีทีบี
โนฟิกซ์
ได้ดอกเบี้ยสูง
เปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำกัดเวลา

ไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
(กรณีรับดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อปีจากทุกธนาคารรวมกัน)

คล่องตัว

ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ผ่านตู้ ATM ทีเอ็มบีธนชาต
ไม่ต้องใช้บัตร ไม่จำกัดครั้ง

ง่าย

เปิดบัญชีไม่มีขั้นต่ำ

มีตัวช่วยในการออมเงินให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น

บริการ savings goal ช่วยตอบโจทย์การออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แยกเก็บได้หลายเป้าหมายไม่ต้องแยกหลายบัญชี

ดูรายละเอียด

ตั้งเป้าหมายการออมได้ตามความต้องการ ดูแลจัดการง่ายผ่านแอป ทีทีบี ทัช
ตั้งเป้าหมายการออมได้สูงสุด 30 เป้าหมาย และ เลือกออมแบบอัตโนมัติ
หรือโอนเป็นรายครั้งก็ได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดบัญชี
 • ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีครั้งแรก หรือฝากเพิ่มครั้งต่อไป
 • ลูกค้า 1 ราย สามารถเปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น โดยอนุญาตให้เปิดเป็นบัญชีเดี่ยว หรือบัญชีร่วมก็ได้ (นับรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ บัญชีร่วม)
 • ถอนเงินหรือโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์บริการของสาขา รวมกันแล้วมากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามปกติ (หากมี) รายการละ 50 บาท
 • สามารถทำธุรกรรมการโอนเงินจากบัญชีไปยังบัญชีอื่นของธนาคารทหารไทยธนชาต ผ่านช่องทาง ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และ แอป ttb touch ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง กรณีเป็นบัญชีร่วม จะไม่สามารถโอนเงินได้ โดยสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้เพียงอย่างเดียว
 • ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเดบิตทุกประเภท
 • ไม่สามารถทำธุรกรรมทาง ATM, การชำระค่าสาธารณูปโภค (Bill Payment), การชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน
  E-Payment, การโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT/SMART) ผ่านช่องทาง ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือ แอป ttb touch ได้
 • ไม่สามารถใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ (direct debit)
 • ไม่สามารถนำไปใช้ผูกเป็นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอื่นได้ แต่สามารถเป็นบัญชีรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากอื่นได้
 • อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านที่ทำการธนาคารและผ่านทางเว็ปไซต์ของธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย

ลูกค้าทั่วไป

วงเงินฝากบาทแรก – 30 ล้านบาท

 
อัตราดอกเบี้ยปกติ 0.25%
มีการทำรายการ ทีทีบี ออลล์ฟรี 5 ครั้ง/เดือน
อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส
0.90% (0.25%+ 0.65%)
มีเงินฝาก ทีทีบี โนฟิกซ์ เฉลี่ย 2 ล้านบาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส
1% (0.25%+ 0.75%)

อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสสำหรับเงินฝากตั้งแต่ บาทแรก – 30 ล้านบาท
ส่วนเกิน 30 ล้านบาท จะได้รับเฉพาะโบนัสเท่านั้น

 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
 • อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ (ตามเงื่อนไข) จะแสดงในวันที่ 2 ของทุกเดือน
  โดยจะถูกคำนวณตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนนั้น ๆ

 

 

ลูกค้าที่มีกองทุนรวมกับทีทีบี

วงเงินฝากบาทแรก – 30 ล้านบาท

 
อัตราดอกเบี้ยปกติ 0.25%
มีการลงทุนกองทุนรวม เฉลี่ยตั้งแต่ 1 ล้าน + มีเงินฝาก ทีทีบี โนฟิกซ์ เฉลี่ย 2 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส 1.20% (0.25%+ 0.95%)
มีการลงทุนกองทุนรวม เฉลี่ยตั้งแต่ 10 ล้าน + มีเงินฝาก ทีทีบี โนฟิกซ์เฉลี่ย 2 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส 1.30% (0.25%+ 1.05%)
มีการลงทุนกองทุนรวม เฉลี่ยตั้งแต่ 20 ล้าน + มีเงินฝาก ทีทีบี โนฟิกซ์ เฉลี่ย 2 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัส 1.40% (0.25%+ 1.15%)

อัตราดอกเบี้ยรวมโบนัสสำหรับเงินฝากตั้งแต่ บาทแรก – 30 ล้านบาท
ส่วนเกิน 30 ล้านบาท จะได้รับเฉพาะโบนัสเท่านั้น

 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี ณ วันที่ 1 เมษายน 2564
 • อัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ (ตามเงื่อนไข) จะแสดงในวันที่ 2 ของทุกเดือน โดยจะถูกคำนวณตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนนั้น ๆ
เปิดบัญชี

สามารถเปิดบัญชีได้หลากหลายช่องทางที่คุณสะดวก

 • เพียงนำบัตรประชาชน ติดต่อเปิดบัญชีได้ที่ ทีเอ็มบีธนชาต ทุกสาขา
 • เปิดบัญชีด้วยตนเองผ่านแอป ทีทีบี ทัช (สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับทีทีบีอยู่แล้ว)
 • โทรหาเราเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428 ได้ตลอด 24 ชม.
การจ่ายดอกเบี้ย

คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

เอกสารการเปิดบัญชี
 • บัตรประจำตัวประชาชน
สำหรับลูกค้าธนชาต(เดิม) ที่อัปเกรดเป็นบัญชี ทีทีบี โนฟิกซ์

รายละเอียดข้อมูลบัญชี คลิก