บัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง

สร้างวินัยในการออมได้ง่าย ๆ เพื่อทำทุกเป้าหมายเป็นจริงได้เร็วขึ้น ด้วยการออมอัตโนมัติ เพื่อทำให้ฝันของคุณเป็นจริงได้อย่างง่ายๆ แต่ถ้าอยากถอนเมื่อไรก็ถอนได้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

สานฝันได้แน่นอน

กับวินัยการออมเงินทุกเดือนด้วยระบบอัตโนมัติ

สร้างฝันได้อย่างคล่องตัว

ให้คุณกำหนดจำนวนเงินฝากและวันที่หักเองได้
เมื่อครบตามเป้าหมายก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีหลักได้
โดยไม่โดนลดดอกเบี้ยและไม่มีค่าธรรมเนียม

สู่ฝันได้เร็วขึ้น

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมรับดอกเบี้ยโบนัสสำหรับ 6 เดือนแรก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดบัญชี
 • สำหรับลูกค้าทั่วไป (บุคคลธรรมดา) และต้องไม่ใช่บัญชีที่เปิดชื่อร่วมกับผู้อื่น
 • บัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง เป็นบัญชีที่ผูกคู่กับบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคาร (บัญชีหลัก) ที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ ณ วันที่เปิดบัญชี
 • ธนาคารจะโอนเงินจากบัญชีหลักไปยังบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง เป็นรายเดือน ตามรอบปฏิทินโดยอัตโนมัติ ซึ่งลูกค้าสามารถระบุวันที่และจำนวนเงินได้ ตั้งแต่ 500 - 25,000 บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ยอดเงินในบัญชีหลักจะต้องมีจำนวนเพียงพอต่อการหักโอนเงินอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนวันที่ที่ลูกค้ากำหนดไว้ กรณีที่ลูกค้ากำหนดวันโอนเงินวันที่ 31 ของทุกเดือนและในเดือนที่มีไม่ถึง 31 วัน ธนาคารจะดำเนินการหักโอนในวันที่สุดท้ายของแต่ละเดือนแทน
 • ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ที่สาขาของธนาคารทุกสาขา เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน (บัญชีหลัก) ที่ผูกคู่กับบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง
 • ลูกค้าสามารถเปลี่ยนวันที่และจำนวนเงินที่ต้องการให้หักโอนเงินโดยอัตโนมัติได้ที่สาขา หรือ ผ่านช่องทาง ทีทีบี อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และ แอป ttb touch โดยจะมีผลภายใน 2 วัน หลังจากธนาคารได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลง
 • การทำธุรกรรมผ่านบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง ลูกค้าสามารถถอนเงินจากบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง โดยเงินที่ถอนจะถูกโอนไปยังบัญชีหลักที่ลูกค้าผูกคู่ไว้เท่านั้น โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชีหลักที่ผูกคู่ กับบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง
 • ลูกค้าไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง โดยตรงได้
 • ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (direct debit) เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ค่าสาธารณูปโภค หรือชำระเงินกู้ และไม่สามารถนำไปใช้ผูกเป็นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอื่นได้ หรือทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ ผ่านบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง ได้
 • ไม่สามารถเปิดใช้บริการร่วมกับบัตรเดบิตได้
 • อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านที่ทำการธนาคารและผ่านทางเว็ปไซต์ของธนาคาร
อัตราดอกเบี้ย

ตรวจสอบได้ที่เมนู อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

การจ่ายดอกเบี้ย

คำนวณดอกเบี้ยทุกวันและจ่ายให้ปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคม

เอกสารการเปิดบัญชี
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน (บัญชีหลัก) ของ ttb ที่จะผูกคู่กับบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง