โซลูชันบริหารจัดการมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศลแบบครบวงจร ปันบุญ โดย ทีทีบี (punboon by ttb)

โซลูชันสำหรับมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล เพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจร (Total Foundation Solution) ที่จะช่วยการบริหารเงินบริจาคที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ
การระดมทุน และการบริหารงานเอกสารต่าง ๆ โดยสามารถรับการบริจาคได้ทุกรูปแบบทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ ใช้งานง่าย ช่วยให้มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล
และผู้บริจาคได้รับความสะดวก รวดเร็ว เชื่อถือได้ เงินบริจาคส่งตรงถึงมูลนิธิทันที

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
  1. การบริหารจัดการแบบครบวงจร ตั้งแต่การระดมทุนที่เข้าถึงผู้บริจาคทุกรูปแบบ การบริหารจัดการด้านการเงิน และงานเอกสารต่าง ๆ
  2. ลดขั้นตอนการออกใบเสร็จ
  3. เพิ่มช่องทางการรับบริจาคใหม่ ๆ
  4. เข้าถึงข้อมูลผู้บริจาค ติดตามผลการบริจาคได้ตลอดเวลา โปร่งใส และตรวจสอบง่าย
  5. อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริจาคในการขอหักลดหย่อนภาษีตามโครงการ e-Donation โดยข้อมูลการบริจาคส่งถึงกรมสรรพากร
    ผ่านระบบ My Tax Account ทำให้ผู้บริจาคไม่ต้องบันทึกข้อมูลการบริจาคเงินและไม่ต้องนำส่งเอกสารการบริจาคให้กรมสรรพากร
คุณสมบัติของลูกค้า

องค์กรสาธารณกุศล และหน่วยรับบริจาคที่กฏหมายกำหนดให้นำเงินบริจาคมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้