external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ประกันวินาศภัยเพื่อลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี (ttb non-life business insurance)

เป็นประกันวินาศภัยเพื่อลูกค้าธุรกิจ ที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางธุรกิจ รวมถึงพนักงานภายในองค์กร ในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เพื่อช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคง โดยความคุ้มครองจะครอบคลุมถึงสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ เพิ่มความเชื่อมั่นให้ลูกค้าสามารถทำธุรกิจได้อย่างมั่นใจ โดยธนาคารร่วมมือกับพันธมิตรผู้ให้บริการด้านประกันภัยชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการออกแบบความคุ้มครองประกันภัยให้ตอบโจทย์ธุรกิจของท่าน ช่วยลูกค้าให้ก้าวผ่านอุปสรรคและความท้าทายในโลกธุรกิจไปด้วยกัน นอกเหนือจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์บริการอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่

 • ประกันภัยทรัพย์สิน
 • ประกันภัยก่อสร้างและวิศวกรรม
 • ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
 • ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
 • ประกันภัยรถยนต์กลุ่ม
 • ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย
 • ประกันภัยสำหรับพนักงาน
 • ประกันสินเชื่อการค้า
ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 1. ลูกค้าธุรกิจสามารถออกแบบประกันวินาศภัย ได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า
 2. มีบริการเสริมพิเศษ Risk Advisory Services สำหรับลูกค้าธุรกิจ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
  • บริการ Risk Engineering Consultant ช่วยป้องกันก่อนเกิดเหตุ โดยการสำรวจและประเมินความเสี่ยงภัยของสถานที่เอาประกันภัย และมีการจัดทำรายงานสำรวจภัย Risk Assessment Report รวมถึงการให้คำแนะนำ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดคิด
  • บริการที่ปรึกษาด้านสินไหมทดแทน Claim Advisory ที่ช่วยดูแลและประสานงานต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด โดยจะให้คำแนะนำเงื่อนไขความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ และวิเคราะห์สาเหตุของความสูญเสียให้แนวทางในการเรียกร้องสินไหมทดแทน รักษาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง โดยช่วยเจรจา เร่งรัดประสานงาน และเป็นตัวกลางในการติดตามการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
  • บริการด้านการดูแลผลประโยชน์แทนลูกค้า โดยผู้ชำนาญการประกันภัยในการจัดทำข้อเสนอ เจรจาต่อรองและเปรียบเทียนรายละเอียด
   ซึ่งผู้ชำนาญการจะเป็นผู้จัดทำข้อเสนอประกันภัย พร้อมให้คำแนะนำเงื่อนไขความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม เพื่อช่วยรักษา
   ผลประโยชน์ของลูกค้า
คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคล

ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด