external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

บริการเครื่องรูดบัตร ทีทีบี (ttb EDC)

บริการสำหรับร้านค้าในการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตและบัตรเดบิตผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC) เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการใช้จ่าย
เพื่อซื้อสินค้าได้สะดวกและง่ายยิ่งขึ้น และช่วยสร้างความเชื่อมั่นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับร้านค้าที่มีบริการเครื่องรูดบัตร ทีทีบี ว่าได้ผ่านรับการรับรองและตรวจสอบจากสถาบันการเงินแล้ว

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 1. ไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ได้แก่ ค่าติดตั้ง ค่ามัดจำเครื่อง ค่าบริการรายเดือน และไม่ต้องมียอดการใช้งานขั้นต่ำ
 2. การทำธุรกิจเป็นเรื่องง่าย สะดวกรองรับการใช้งานทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจากทุกประเทศทั่วโลก
 3. โอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าทันที ในวันทำการถัดไป
 4. ลดความเสี่ยงและป้องกันการสูญหายจากการถือเงินสด
 5. สะดวก ใช้ได้ทุกสกุลเงินหลัก พร้อมรองรับบัตรเครดิตต่างประเทศ พร้อมแปลงสกุลเงินอัตโนมัติ
คุณสมบัติของลูกค้า
 1. ร้านค้าต้องใช้บัญชีออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อใช้ในการรับโอนเงินจากธนาคาร
 2. ต้องเป็นร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่ผิดกฎหมาย โดยต้องไม่ใช่ร้านขายสารเสพติด ไม่ใช่ธุรกิจการพนัน ไม่ใช่ธุรกิจจำหน่ายสินค้าอบายมุขหรือสื่อลามกอนาจาร ไม่ใช่ธุรกิจค้าอาวุธ ไม่ใช่สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
 3. ร้านค้ามีการจดทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนบริษัท ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีแนวโน้มการดำเนินกิจการที่ดีขึ้น
 4. สินค้าหรือบริการที่จัดจำหน่ายต้องตรงกับประเภทธุรกิจที่แจ้งจดทะเบียนบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์
 5. ร้านค้าต้องไม่อยู่ในรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมหรือติด NPL กับธนาคารและไม่เคยมีประวัติเสียหายในการเป็นสถานที่รับบัตรเครดิตกับสถาบันการเงินใดๆ มาก่อน
 6. เป็นร้านค้าที่มีสถานที่จัดจำหน่ายสินค้า หรือให้บริการเป็นหลักแหล่ง (กรณีเช่าพื้นที่ประกอบการค้าจะต้องมีระยะเวลาเช่าไม่น้อยกว่า 1 ปี และในวันที่สมัครบริการต้องเหลือระยะเวลาเช่าตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และต้องส่งเอกสารสัญญาเช่าพื้นที่เพิ่มเติม)
เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้านิติบุคคล

 1. หนังสือจดทะเบียน
 2. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 3. รูปถ่ายร้านค้า
  • รูปถ่ายหน้าสถานที่ประกอบการแสดงป้ายชื่อร้านค้าอย่างชัดเจน
  • รูปถ่ายภายในสถานที่ประกอบการ แสดงให้เห็นสินค้า/บริการ รวมทั้งสภาพภายในร้านค้า
 4. เอกสารสัญญาเช่าพื้นที่ (กรณีร้านค้าเช่าสถานประกอบการที่ใช้จำหน่ายสินค้า/ให้บริการ

หมายเหตุ : กรณีที่เป็นสำเนาเอกสาร ขอให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด