ทำความรู้จักกับ ttb wow

บางครั้ง การทำธุรกรรมการเงินก็เป็นเรื่องน่าเบื่อ จะจ่ายบิล โอนเงิน เติมเงิน ทำธุรกรรมบ่อยแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิพิเศษอะไรกลับมา

วันนี้ ttb wow จะเปลี่ยนการทำธุรกรรมของคุณให้กลายเป็นเรื่องสนุก

เพราะคุณจะได้สะสมคะแนน wow จากการทำธุรกรรมต่าง ๆ ไว้ใช้แลกของรางวัล หรือใช้แทนเงินสดผ่านบริการ pay with wow


เริ่มต้นใช้งาน wow กับ ttb

เพียงคุณมีบัญชี ttb all free และแอป ttb touch ก็สามารถร่วมสนุกกับการสะสมคะแนน wow ได้แล้ว

คุณเก็บสะสมคะแนน wow จากไหนได้บ้าง


จากการทำธุรกรรมต่าง ๆ

ลูกค้า touch แค่ทำธุรกรรมต่าง ๆ ก็สะสมคะแนน wow ได้

pay with wow ใช้คะแนน wow แทนเงินสดแลก wow


ตรวจสอบของรางวัลได้ที่เมนู ttb wow บนแอป touch

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ttb wow

  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสะสมคะแนน wow สำหรับลูกค้าที่ทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน touch ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยคะแนน wow จะถูกคำนวณและโอนเข้าบัญชีภายใน 2 วัน นับจากวันที่ทำธุรกรรม
  • ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ wow เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ wow ผ่านแอปพลิเคชัน touch มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งเท่านั้น
  • คะแนน wow มีอายุ 1 ปี โดยคะแนน wow ที่ได้รับในไตรมาสใด จะหมดอายุ ณ สิ้นไตรมาสนั้นของปีถัดไป และเมื่อคะแนน wow หมดอายุ ลูกค้าจะไม่สามารถใช้คะแนนนั้นได้ ทั้งนี้ คะแนนที่หมดอายุจะถูกหักออกจากระบบทุกสิ้นไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม)
  • การสะสมคะแนน wow แลกของรางวัล สามารถทำผ่านแอปพลิเคชัน touch เท่านั้น
  • ธนาคารจะพิจารณาและกำหนด wow id ให้ลูกค้า โดยลูกค้าไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
  • ในกรณีที่ลูกค้าทำรายการแลกของรางวัลหรือทำรายการใช้ wow แทนเงินสด (pay with wow) จะไม่สามารถยกเลิกรายการเพื่อขอคืน wow หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้ทุกกรณี คะแนน wow ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสมคะแนน การแลกของรางวัล และ/หรือ รายการสินค้าต่าง ๆ และ/หรือ จำนวน wow ที่ใช้ในการแลกของรางวัลแต่ละรายการ ตลอดจนการยกเลิกรายการ wow โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผ่านช่องทางของธนาคาร
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม และ/หรือเรียกคืนของรางวัล และ/หรือขอให้ลูกค้า wow รับผิดชอบในความเสียหายตามมูลค่าคะแนนสะสมที่ใช้แลกรับของรางวัล หรือเพิกถอนการเป็นลูกค้า wow หากพบว่าลูกค้าผู้นั้น ทุจริต ฉ้อฉล ปลอมแปลงหรือกระทำการด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ได้รับของรางวัลโดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขธนาคาร หรือทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน touch ในเชิงพาณิชย์เพื่อให้ได้มาซึ่ง wow
  • ในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ทีทีบี คอนแทค เซ็นเตอร์ 1428 หรือ www.ttbbank.com/ttbwow