external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง
logo ttb wow

ttb wow เปลี่ยนการทำธุรกรรม
ให้เป็นเรื่องสนุก
ผ่านแอป ttb touch

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าทีทีบี
สามารถสะสมคะแนนจากการ
ทำธุรกรรม ผ่านแอป ttb touch
เพื่อแลกของรางวัล หรือใช้แทนเงินสด

เริ่มต้นเปลี่ยนธุรกรรมเป็นเรื่องสนุก
เริ่มต้น
เปลี่ยนธุรกรรม
เป็นเรื่องสนุก
ทำกิจกรรมเพื่อเก็บคะแนน wow
ทำกิจกรรม
เพื่อเก็บคะแนน wow
แลกของรางวัลหรือใช้แทนเงินสดด้วยคะแนน wow
แลกของรางวัล
หรือใช้แทนเงินสด
ด้วยคะแนน wow

เริ่มต้นสะสมคะแนน wow ด้วยการทำธุรกรรมประจำวัน ผ่านแอป ttb touch

เริ่มต้นสะสมคะแนน wow
ด้วยการทำธุรกรรมประจำวัน
ผ่านแอป ttb touch

ช้อปออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต all free รับคะแนน wow 1% ของยอดใช้จ่าย
ช้อปออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต all free
รับคะแนน wow 1% ของยอดใช้จ่าย
ดูรายละเอียด
1% ของยอดใช้จ่าย 1% ของยอดใช้จ่าย
ระยะเวลา

1 กรกฎาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565


รายละเอียด

จำกัดสิทธิ์การรับ wow สูงสุด 300 wow ต่อเดือน


เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ชอปปิงออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต ttb all free สำหรับสินค้าในหมวดอุปโภคและบริโภคทั่วไป ที่มิใช่เพื่อการลงทุน หรือ เพื่อแสวงหาผลกำไรในเชิงพาณิชย์
 • รับคะแนน wow 1% ของยอดชำระตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อรายการ (ยอดชำระคิดเฉพาะยอดที่ตัดบัญชีสำเร็จ และลูกค้าจะได้รับคะแนน wow เป็นจำนวนเต็มปัดเศษทิ้ง) จำกัดการรับคะแนน wow สูงสุดไม่เกิน 300 wow ต่อเดือน
 • ประเภทธุรกรรมที่ไม่ร่วมโครงการ ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในหมวดการชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท (รวมถึงประกันชีวิตที่พ่วง Unit Link) ยอดซื้อกองทุนรวมทุกประเภท รายการชำระค่าภาษี และธุรกรรมในเชิงพาณิชย์ทุกประเภท
 • ลูกค้าจะได้รับคะแนน wow ภายใน 2 วันทำการหลังจากทำรายการสำเร็จ นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
 • รายการที่ทำหลังเวลา 22.00 น. ถือเป็นรายการในวันถัดไป
 • ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้คะแนน wow เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่เมนูสิทธิประโยชน์ของฉัน บนแอป ttb touch มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ เฉพาะลูกค้าที่มีสถานะการเข้าใช้งานแอป ttb touch ปกติ โดยไม่ได้ยกเลิกการติดตั้งแอป ttb touch จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้คะแนน wow เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของโครงการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางธนาคาร
 • เติมเงินด้วยบัญชีออลล์ฟรี
  เติมเงินด้วยบัญชีออลล์ฟรี
  เติมเงิน Easy Pass หรือ เติมเงิน True Wallet และ เติมเงิน Shopee Pay
  ดูรายละเอียด
  เติมเงินผ่านบัญชี all free 5wow
  ระยะเวลา

  1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565


  รายละเอียด

  จำกัดสิทธิ์การรับ wow สูงสุด 5 wow /คน/ เดือน


  เงื่อนไข
  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เติมเงิน Easy Pass ขั้นต่ำ 500 บาท หรือ เติมเงิน True Wallet ขั้นต่ำ 200 บาท หรือ เติมเงิน Shopee Pay ขั้นต่ำ 200 บาท ผ่านแอป ttb touch และเลือกหักเงินจากบัญชี ttb all free รับคะแนน wow คืน 5 wow ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
  2. จำกัดการรับคะแนน wow คืนสูงสุด 5 wow ต่อ คน ต่อ เดือน
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้คะแนน wow เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ wow บนแอป ttb touch มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง และ แอป ttb touch ต้องมีสถานะการเข้าใช้งานเป็นปกติ ไม่ได้ยกเลิกการติดตั้งแอป ttb touch จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้ wow เท่านั้น
  4. ลูกค้าจะได้รับคะแนน wow ภายใน 2 วันทำการ หลังจากลูกค้าทำรายการสำเร็จครบตามเงื่อนไข
  5. รายการที่ทำหลังเวลา 22.00 น. ถือเป็นรายการในวันถัดไป
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด และระยะเวลาของโครงการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางธนาคาร
  7. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนน wow สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1428
  จ่ายบิลค่าสาธารณูปโภค ด้วยบัญชีออลล์ฟรี
  จ่ายบิลค่าสาธารณูปโภค ด้วยบัญชีออลล์ฟรี
  จ่ายบิลค่าสาธารณูปโภค รับสูงสุด 10 wow
  ดูรายละเอียด
  เติมเงินผ่านบัญชี all free 10wow
  ระยะเวลา

  1 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565


  รายละเอียด

  จำกัดสิทธิ์การรับ wow สูงสุด ไม่เกิน 10 wow /คน/ เดือน


  เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่จ่ายบิลในหมวดสาธารณูปโภคตามที่ระบุในแอป ttb touch ผ่านบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี ตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไป โดยมียอดชำระตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป/รายการ ผ่านแอป ttb touch (ไม่รวมรายการที่หักบัญชีอัตโนมัติ) รับคะแนน wow 10 wow/ 1 สิทธิ์/เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • จำกัดคะแนน wow 10 wow ต่อ คน ต่อ เดือน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้คะแนน wow เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่เมนู "สิทธิประโยชน์ของฉัน" บนแอป ttb touch มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง และ แอป ttb touch ต้องมีสถานะการเข้าใช้งานเป็นปกติ ไม่ได้ยกเลิกการติดตั้งแอป ttb touch จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้ wow เท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับคะแนน wow เดือนละ 1 ครั้ง ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (นับเฉพาะวันทำการ) โดยจะให้คะแนน wow ครั้งแรกวันที่ 5 กันยายน 2565
 • รายการที่ทำหลังเวลา 22.00 น. ถือเป็นรายการในวันถัดไป
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด และระยะเวลาของโครงการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางธนาคาร
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนน wow สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1428
 • จ่ายดีมีคืน เมื่อจ่ายบิลสินเชื่อรถยนต์ผ่านแอป ttb touch ครบ 2/4/6 ครั้ง รับสูงสุด 120 wow
  จ่ายค่างวดสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์
  WOW! กันต่อ รับ wow กันไป เมื่อชำระค่างวดสินเชื่อรถยนต์ผ่านแอป touch ทุกๆ เดือน รับสูงสุด 10 wow
  ดูรายละเอียด
  เติมเงินผ่านบัญชี all free 10wow
  ระยะเวลา

  1 กันยายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565


  รายละเอียด

  รับสูงสุด 4 ครั้ง/ตลอดโครงการ


  เงื่อนไข
  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน ที่ทำรายการจ่ายบิลสินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว หรือสินเชื่อรถแลกเงิน ผ่านแอป ttb touch โดยเลือกหักเงินจากบัญชี ทีทีบี ออลล์ฟรี รับคะแนน wow 10 wow ต่อคน ต่อเดือน (1wow=1บาท) เพื่อใช้จ่ายแทนเงินสดหรือแลกรับของรางวัลต่าง ๆ ผ่านแอป ttb touch ที่เมนูสิทธิประโยชน์ของฉัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
  2. จำกัดคะแนน wow 10 wow ต่อ คน ต่อ เดือน และสูงสุดไม่เกิน 40 wow ต่อ คนตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565
  3. ลูกค้าที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขจะสามารถเข้าไปกดรับคะแนน wow ที่เมนูสิทธิประโยชน์ของฉัน ตั้งแต่วันที่ 5 ของเดือนถัดจากเดือนที่ทำรายการจนถึงวันที่สิ้นเดือน โดยจะสามารถกดรับคะแนน wow ของแต่ละเดือนภายในวันที่สิ้นเดือนของเดือนถัดจากเดือนที่ทำรายการเท่านั้น ดังนี้
   • จ่ายบิลสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ ภายในเดือนกันยายน 2565 กดรับคะแนน ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 -31 ตุลาคม 2565
   • จ่ายบิลสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ ภายในเดือนตุลาคม 2565 กดรับคะแนน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565
   • จ่ายบิลสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 กดรับคะแนน ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2565 -31 ธันวาคม 2565
   • จ่ายบิลสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ ภายในเดือนธันวาคม 2565 กดรับคะแนน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 -31 มกราคม 2566
  4. กรณีลูกค้าไม่กดรับคะแนน wow ตามวันที่กำหนด จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์การรับคะแนน wow ไม่สามารถเรียกร้องได้อีก
  5. รายการที่ทำหลังเวลา 22.00 น. ถือเป็นรายการในวันถัดไป
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด และระยะเวลาของโครงการโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร
  7. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคะแนน wow สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1428.
  ซื้อกองทุนรวม ttb smart port รับ 5 wow ทุก ๆ 10,000 บาท
  ซื้อกองทุนรวม ttb smart port
  ซื้อกองทุนรวม ttb smart port รับ 5 wow ทุก ๆ 10,000 บาท
  ดูรายละเอียด
  เติมเงินผ่านบัญชี all free 5wow
  ระยะเวลา

  1 มีนาคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565


  รายละเอียด

  จำกัดคะแนน wow สูงสุด 50 wow ต่อคน ต่อเดือน


  เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อกองทุนรวม ttb smart port กับธนาคาร ผ่านแอป ttb touch เท่านั้น ทุก ๆ 10,000 บาท รับคะแนน 5 wow (ลูกค้าจะได้รับคะแนน wow เป็นจำนวนเต็มเท่านั้น ปัดเศษทิ้ง) จำกัดคะแนน wow สูงสุด จำนวน 50 wow ต่อคน ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 ธันวาคม 2565
 • ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้คะแนน wow เฉพาะรายการซื้อกองทุนรวมที่มีสถานะสำเร็จและได้รับการบันทึกในระบบกลางของธนาคารเท่านั้น
 • กองทุนที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ กองทุนเปิด ttb smart port 1 preserver, กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer, กองทุนเปิด ttb smart port 3 balancer, กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer และ กองทุนเปิด ttb smart port 5 go – getter
 • ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้คะแนน wow เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ wow บนแอป ttb touch มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ เฉพาะลูกค้าที่มีสถานะการเข้าใช้งานแอป ttb touch ปกติ ไม่ได้ยกเลิกการติดตั้งแอป ttb touch จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้คะแนน wow เท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับ wow ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป (นับเฉพาะวันทำการ) หลังจากกองทุนรวมที่ทำรายการซื้อมีสถานะสำเร็จและได้รับการบันทึกในระบบกลางของธนาคารเท่านั้น โดยรายการที่ทำหลังเวลา 22.00 น. ถือเป็นรายการในวันถัดไป
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของโครงการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์รับเป็นคะแนน wow เท่านั้น โดยรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ ให้ผู้อื่นได้
 • ลูกค้าสามารถใช้คะแนน wow เพื่อใช้จ่ายแทนเงินสด (1wow = 1บาท) หรือแลกรับสิทธิพิเศษของรางวัลต่าง ๆ ผ่านเมนู wow ในแอป ttb touch
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ สอบถามข้อมูล และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ttb ทุกสาขา หรือที่ ttb investment line โทร 1428 กด # 4 ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร
 • ซื้อกองทุนรวมรับ 5 wow
  ซื้อกองทุนรวม
  ซื้อกองทุนรวมรับ 5 wow
  ดูรายละเอียด
  เติมเงินผ่านบัญชี all free 5wow
  ระยะเวลา

  1 มกราคม 2565 - 30 ธันวาคม 2565


  รายละเอียด

  ไม่จำกัดสิทธิ์การรับ wow สูงสุด


  เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อกองทุนรวมกับธนาคาร (ตามรายชื่อกองทุนที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น - คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อกองทุนรวมที่ร่วมรายการ) ( www.ttbbank.com/touch/mfwow2022) ทุก ๆ 10,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน touch เท่านั้น รับ 5 wow ต่อ 1 กองทุน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 30 ธันวาคม 2565
 • ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้คะแนน wow เฉพาะรายการซื้อกองทุนรวมที่มีสถานะสำเร็จและได้รับการบันทึกในระบบกลางของธนาคารเท่านั้น
 • ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้คะแนน wow เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ wow บนแอปพลิเคชัน touch มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ เฉพาะลูกค้าที่มีสถานะการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน touch ปกติ โดยไม่ได้ยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน touch จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้คะแนน wow เท่านั้น
 • ลูกค้าจะได้รับคะแนน wow ภายใน 5 วันทำการหลังจากกองทุนรวมที่ซื้อมีสถานะสำเร็จและได้รับการบันทึกในระบบกลางของธนาคารเท่านั้น โดยรายการที่ทำหลังเวลา 22.00 น. ถือเป็นรายการในวันถัดไป
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด และระยะเวลาของโครงการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางธนาคาร
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้กระจุกตัวในประเทศจีนและสหรัฐฯ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 • ตั้งแผนลงทุนรายเดือน ttb smart port รับ 60 wow
  ตั้งแผนลงทุนรายเดือน ttb smart port
  ตั้งแผนลงทุนรายเดือน ttb smart port รับ 60 wow
  ดูรายละเอียด
  เติมเงินผ่านบัญชี all free 60wow
  ระยะเวลา

  1 กรกฎาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2565


  รายละเอียด

  1 ครั้งต่อประเภทกองทุน ตลอดโครงการ


  เงื่อนไข
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครบริการหักบัญชีเพื่อซื้อกองทุนตามรายชื่อที่ธนาคารกำหนดแบบอัตโนมัติ และตั้งแผนลงทุนรายเดือนเป็นครั้งแรกสำเร็จ ผ่านแอปพลิเคชัน touch ในช่วงวันที่ 1 กรกฎาคม 64 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 เท่านั้น และมีการหักเงินอัตโนมัติเพื่อลงทุน(ซื้อ)ในกองทุนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน ตั้งแต่เดือนแรกที่สมัคร จนครบ 6 เดือน และมียอดเงินลงทุนรวมสะสมทั้ง 6 เดือนเป็นมูลค่า 30,000 บาทขึ้นไป รับ 60 wow ต่อ 1 กองทุน
 • ลูกค้าจะได้รับคะแนน wow ในวันที่ 2 ของเดือนถัดไปหลังจากลงทุนครบ 6 เดือน โดยจะได้รับคะแนน wow ตั้งแต่เดือน มกราคม 2565 - กรกฎาคม 2566
 • กองทุนที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้แก่ กองทุนเปิด ttb smart port preserver, กองทุนเปิด ttb smart port nurturer, กองทุนเปิด ttb smart port balancer, กองทุนเปิด ttb smart port explorer และกองทุนเปิด ttb smart port go – getter
 • ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ wow เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ wow บนแอปพลิเคชัน touch มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ เฉพาะลูกค้าที่มีสถานะการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน touch ปกติ โดยไม่ได้ยกเลิกการติดตั้งแอปพลิเคชัน touch จนถึงวันที่ธนาคารดำเนินการให้คะแนน wow เท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของโครงการ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางธนาคาร
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ทางการของต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะที่เกิดวิกฤตการณ์ที่ไม่ปกติ ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินตามระยะเวลาที่กำหนด กองทุนนี้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุนรวมนี้กระจุกตัวในประเทศจีนและสหรัฐฯ ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
 • ใช้คะแนน wow ก็ง่ายด้วยการแลกของรางวัลหรือใช้แทนเงินสด

  ใช้คะแนน wow ก็ง่าย
  ด้วยการแลกของรางวัล
  หรือใช้แทนเงินสด


  เพียงเปิด pay with wow และใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิต all free ก็เปลี่ยนคะแนน wow ที่มี เป็นเงินคืนเข้าบัญชีได้เลย และสามารถใช้ได้ทั่วโลก
  เพียงเปิด pay with wow และใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิต all free
  ก็เปลี่ยนคะแนน wow ที่มี เป็นเงินคืนเข้าบัญชีได้เลย
  และสามารถใช้ได้ทั่วโลก
  รายละเอียดเพิ่มเติม
  ใช้คะแนน wow ที่มี มาแลกของรางวัลที่โดนใจได้ทุกประเภท ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม, ช้อปปิ้ง, ออนไลน์ หรือบริจาค ก็ทำได้ง่าย ๆ ผ่านแอป ttb touch
  ใช้คะแนน wow ที่มี มาแลกของรางวัลที่โดนใจได้ทุกประเภท
  ทั้งอาหารและเครื่องดื่ม, ช้อปปิ้ง, ออนไลน์ หรือบริจาค
  ก็ทำได้ง่าย ๆ ผ่านแอป ttb touch
  ดูวิธีแลกของรางวัล

  Pay with wow

  ประหยัดทุกค่าใช้จ่าย
  ด้วยการเปลี่ยนคะแนน wow
  เป็นเงินเข้ากระเป๋า

  เพียงคุณมี
  บัตร ttb all free
  และ แอป ttb touch
  ก็เปิดใช้
  pay with wow
  ได้เลยทันที

  วิธีเปลี่ยนคะแนน wow เป็นเงินสดกับ pay with wow

  เปิดใช้งาน pay with wow
  เปิดใช้งาน
  pay with wow
  ใช้จ่ายผ่านบัตร all free ทั้งรูดบัตรหรือออนไลน์
  ใช้จ่ายผ่านบัตร all free
  ทั้งรูดบัตรหรือออนไลน์
  คะแนน wow จะถูกตัดอัตโนมัติ เป็นเงินเข้าบัญชีทันที
  คะแนน wow จะถูกตัดอัตโนมัติ
  เป็นเงินเข้าบัญชีทันที

  คำถามที่พบบ่อย

  ttb wow คืออะไร ?
  เริ่มต้นการใช้งาน

  สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าทีทีบี ที่ทำธุรกรรมผ่านแอป ttb touch

  ลูกค้าจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นสมาชิก ttb wow แล้ว ?
  บัญชีเงินฝาก

  เพียงแค่ลูกค้าเข้าไปที่เมนู สิทธิประโยชน์ของฉัน ก็เริ่มสนุกกับ ttb wow ได้แล้ว

  สามารถดูรายละเอียดของคะแนน wow ได้ที่ไหน ?
  บัตรเครดิต

  ลูกค้าสามารถเข้าไปที่แอป ttb touch และเข้าที่เมนูสิทธิประโยชน์ของฉัน จะพบคะแนน wow ทั้งหมดของลูกค้า และคลิกเพื่อดูรายละเอียดวันหมดอายุของคะแนน wow ได้

  ทำอย่างไรถึงจะได้คะแนน wow ?
  สินเชื่อรถยนต์

  ทำธุรกรรมตามภารกิจที่กำหนดผ่านแอป ttb touch

  นำคะแนน wow ไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ?
  บริการสินเชื่อ

  ได้ 2 วิธี

  • 1. ใช้แทนเงินสดกับบริการ pay with wow
  • 2. ใช้แลกของรางวัลต่าง ๆ ผ่านแอป ttb touch
  Pay with wow คืออะไร ?
  บริการกองทุน

  คือการใช้ wow แทนเงินสด โดยเปลี่ยนคะแนน wow เป็นเงินเข้าบัญชี

  หากต้องการใช้บริการ pay with wow ต้องใช้อะไรบ้าง ?
  บริการประกัน

  ลูกค้าจะต้องมี บัตร ttb all free, แอป ttb touch และมี ttb wow ก็สามารถใช้บริการ pay with wow ได้แล้ว

  ถ้าเปิดใช้ pay with wow แล้ว จะตัดคะแนน wow อย่างไร ?
  การบริการลูกค้า

  หลังจากเปิดใช้ pay with wow เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร all free คะแนน wow ทั้งหมดหรือเท่ากับยอดที่ใช้จ่ายจะถูกตัดออกไปก่อนเปลี่ยนเป็นเงินคืนเข้าบัญชี all free ตัวอย่างเช่น

  • กรณีที่ใช้จ่าย 100 บาท และมี wow 100 คะแนน : wow ทั้งหมดจะถูกตัดออกไปแล้วคืนเงินกลับเข้าบัญชีเหมือนคุณไม่ต้องจ่ายเอง
  • กรณีที่ใช้จ่าย 100 บาท และมี wow 50 คะแนน : wow ทั้งหมดจะถูกตัดออกไปแล้วคืนเงินในบัญชี 50 บาททันที
  • กรณีที่ใช้จ่าย 100 บาท และมี wow 200 คะแนน : wow จะถูกตัดไป 100 คะแนนและคุณจะเหลือ wow 100 คะแนน พร้อมเงินคืนเข้าบัญชี 100 บาททันที
  ต้องมีกี่คะแนน wow ถึงจะใช้บริการ pay with wow ได้ ?
  สิทธิประโยชน์ของฉัน

  ยอดเงินในบัญชี all free ต้องพอกับการจ่ายในแต่ละครั้ง โดยใช้จ่ายตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป และมีคะแนนตั้งแต่ 1 wow ขึ้นไป

  ถ้าซื้อของด้วยเงินสกุลอื่น จะตัดคะแนน wow อย่างไร ?
  ตั้งค่าทั่วไป

  ถ้าซื้อของด้วยเงินสกุลอื่น ยอดเงินจะถูกแปลงเป็นเงินบาทก่อน แล้วค่อยตัดคะแนน wow

  หากยอดจ่ายเป็นเศษทศนิยม จะตัดคะแนน wow อย่างไร ?
  ำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  ยอดใช้จ่ายที่เป็นเศษทศนิยม จะถูกปัดขึ้นเสมอ

  ดูรางวัลเพื่อแลกคะแนน wow ได้ที่ไหนบ้าง ?
  ำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  สามารถดูของรางวัลได้ทางแอป ttb touch

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ pay with wow เป็นอย่างไร ?
  ำถามที่พบบ่อย (FAQ)
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้งาน pay with wow สำหรับลูกค้าที่มีบัตรเดบิต all free และเปิดใช้งาน pay with wow ผ่านแอปพลิเคชัน touch เท่านั้น ซึ่งสามารถเปิดใช้งานได้มากกว่า 1 บัตรในเวลาเดียวกัน ซึ่งแต่ละบัตรจะไม่เชื่อมต่อกัน โดยลูกค้าจะต้องเปิดใช้งาน pay with wow สำหรับบัตรเดบิต all free ทุกใบที่ลูกค้าประสงค์จะใช้บริการ
  • ลูกค้าสามารถเปิดใช้งาน pay with wow ได้เมื่อลูกค้ามีคะแนน wow ตั้งแต่ 1 wow ขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2565
  • เมื่อลูกค้าเปิดใช้งาน pay with wow และทำรายการชำระเงินผ่านบัตรเดบิต all free ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป และลูกค้ามีคะแนน wow ตั้งแต่ 1 wow ขึ้นไป ธนาคารจะตัดคะแนน wow ของลูกค้าเพื่อใช้แทนเงินตามจำนวนมูลค่าจริงที่ต้องชำระค่าสินค้า โดยการชำระเงินแต่ละครั้งจะต้องใช้คะแนน wow ทั้งหมดที่มี ณ ขณะนั้น หรือไม่เกินกว่ายอดเงินที่ชำระผ่านบัตรเดบิต all free และลูกค้าจะต้องมียอดเงินในบัญชี all free เพียงพอต่อยอดเงินทั้งหมดที่ลูกค้าจะทำรายการชำระเงิน
  • หลังจากที่ลูกค้าทำรายการชำระเงิน ระบบจะตัดเงินในบัญชี all free ของลูกค้า จากนั้นจะแปลงคะแนน wow เป็นจำนวนเงิน ในอัตรา 1 wow เท่ากับ 1 บาท และธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชี all free ของบัตรเดบิตใบที่ลูกค้าใช้ชำระเงินในจำนวนเงินเท่ากับจำนวน wow ที่ใช้ไป
  • ในกรณีที่ลูกค้าเหลือคะแนนในระบบต่ำกว่า 1 wow ระบบจะปิดการใช้งาน pay with wow ให้โดยอัตโนมัติ เมื่อลูกค้ามีคะแนน wow เพิ่มขึ้นมาใหม่มากกว่าหรือเท่ากับ 1 wow และประสงค์ที่จะใช้งาน pay with wow ลูกค้าต้องเปิดใช้งาน pay with wow ผ่านแอปพลิเคชัน touch อีกครั้ง
  • ในกรณีการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ธนาคารจะแปลงค่าสกุลเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาทก่อน โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนกลางของ VISA และตัดคะแนน WOW ที่ต้องใช้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบาทนั้น
  • ในกรณีที่ยอดเงินที่ชำระเงินผ่านบัตรเดบิต all free และบริการ pay with wow ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศ มีจุดทศนิยมตั้งแต่ .01 - .99 ธนาคารจะปัดยอดเงินที่ชำระผ่านบัตรเดบิต all free และคะแนน wow ขึ้นเป็นจำนวนเต็มเสมอ
  • ในกรณีที่ลูกค้าทำรายการ pay with wow สำเร็จแล้ว ลูกค้าไม่สามารถขอคืนคะแนน wow จากธนาคารได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ สำหรับ pay with wow ได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผ่านช่องทางของธนาคาร
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข ttb wow
  คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมสะสมคะแนน wow สำหรับลูกค้าที่ทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน touch ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยคะแนน wow จะถูกคำนวณและโอน เข้าบัญชีภายใน 2 วัน นับจากวันที่ทำธุรกรรม
  • ธนาคารจำกัดสิทธิ์การให้ wow เฉพาะลูกค้าที่เคยเข้าสู่ระบบ wow ผ่านแอปพลิเคชัน touch มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งเท่านั้น
  • คะแนน wow มีอายุ 1 ปี โดยคะแนน wow ที่ได้รับในไตรมาสใด จะหมดอายุ ณ สิ้นไตรมาสนั้นของปีถัดไป และเมื่อคะแนน wow หมดอายุ ลูกค้าจะไม่สามารถใช้คะแนนนั้นได้ ทั้งนี้ คะแนนที่หมดอายุ จะถูกหักออกจากระบบทุกสิ้นไตรมาส (เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน ธันวาคม)
  • การสะสมคะแนน wow แลกของรางวัล สามารถทำผ่านแอปพลิเคชัน touch เท่านั้น
  • ธนาคารจะพิจารณาและกำหนด wow id ให้ลูกค้า โดยลูกค้าไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้
  • ในกรณีที่ลูกค้าทำรายการแลกของรางวัลหรือทำรายการใช้ wow แทนเงินสด (pay with wow) จะไม่สามารถยกเลิกรายการเพื่อขอคืน wow หรือเปลี่ยนแปลงของ รางวัลได้ ทุกกรณี คะแนน wow ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสะสมคะแนน การแลกของรางวัล และ/หรือ รายการสินค้าต่าง ๆ และ/หรือ จำนวน wow ที่ใช้ในการแลกของ รางวัล แต่ละรายการ ตลอดจนการยกเลิกรายการ wow โดยธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ผ่านช่องทางของธนาคาร
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม และ/หรือเรียกคืนของรางวัล และ/หรือขอให้ลูกค้า wow รับผิดชอบในความเสียหายตามมูลค่าคะแนนสะสมที่ใช้แลกรับของรางวัล หรือเพิกถอนการ เป็นลูกค้า wow หากพบว่าลูกค้าผู้นั้น ทุจริต ฉ้อฉล ปลอมแปลงหรือกระทำ การด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อให้ได้รับของรางวัลโดยไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขธนาคาร หรือทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน touch ในเชิงพาณิชย์เพื่อ ให้ได้มาซึ่ง wow
  • ในกรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ ทีทีบี คอนแทค เซ็นเตอร์ 1428 หรือ www.ttbbank.com/ttbwow