external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

Cash Back (ส่วนลด 20%)
Code: 000041 เครดิตเงินคืนประกันภัยรถยนต์ 20%
Code: 000042 เครดิตเงินคืนประกันบ้านและประกันชีวิต 20%

Cash Back (ส่วนลด 20%)

Code: 000041 เครดิตเงินคืนประกันภัยรถยนต์ 20%
Code: 000042 เครดิตเงินคืนประกันบ้านและประกันชีวิต 20%

ใช้คะแนนเท่ากับค่าเบี้ยประกันภัย
แลกรับส่วนลด 20% เป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต เมื่อแลกคะแนนสะสม ttb reward plus เท่ากับค่าเบี้ยประกันวินาศภัย (ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยที่อยู่อาศัย และประกันสุขภาพ)


เงื่อนไขและข้อกำหนด :

 • เมื่อซื้อประกันวินาศภัยที่ร่วมรายการ และชำระค่าเบี้ยประกันวินาศภัยด้วยบัตรเครดิต ttb reserve infinite หรือ ttb reserve signature ประเภทบุคคลธรรมดา ที่เป็นบัตรหลักและมีสถานะบัตรปกติ ผ่านช่องทางที่ธนาคารกำหนด ได้แก่ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ, ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน (Private Wealth Advisor), ซื้อผ่านบริษัท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมถึงซื้อประกันออนไลน์กับ ttbbroker.com โดย บริษัท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด (สามารถดูประกันวินาศภัยที่ร่วมรายการผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร)
 • ระยะเวลาการซื้อประกันวินาศภัยและระยะเวลาการแลกคะแนน ttb reward plus ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถแลกคะแนนสะสมในบัตรเครดิตเท่ากับค่าเบี้ยประกันวินาศภัยที่ร่วมรายการภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ttb reserve infinite หรือ ttb reserve signature (บัตรหลัก) เทียบเท่ากับส่วนลด 20% ของค่าเบี้ยประกันวินาศภัย สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มียอดรวมผลิตภัณฑ์กับธนาคารตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นเงินสดเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้โดยตรง
 • สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกรับส่วนลดเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการซื้อประกันวินาศภัยที่ร่วมรายการเท่านั้น สามารถตรวจสอบคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ ttb reserve line 02-010-1428
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ โดยกรมธรรม์จะต้องยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ธนาคารโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัตรปกติตั้งแต่วันทำรายการซื้อจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนสำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันวินาศภัยผ่านบัตรเครดิต ttb reserve infinite หรือ ttb reserve signature จะเริ่มจากคะแนนขั้นต่ำ 100 คะแนน เศษของคะแนนที่ไม่ครบ 100 คะแนนจะไม่สามารถแลกรับเครดิตเงินคืนได้ (เช่น ซื้อประกันมูลค่า 19,990 บาท สามารถใช้คะแนนแลกส่วนลดได้ 19,900 คะแนน) ในกรณีผู้ถือบัตรเครดิตมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสำหรับการแลกคะแนนเท่ากับยอดชำระค่าเบี้ยประกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมได้ที่ ttb reserve line 02-010-1428
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกเป็นส่วนลดในรูปแบบของเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตนี้ ไม่สามารถแลกคืนกลับ โอนให้ผู้อื่น และ/หรือ แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือผลประโยชน์อื่นใดได้
 • ในกรณียกเลิกการซื้อประกันภัยให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทประกัน และสำหรับส่วนลดที่ได้รับเครดิตเงินคืนไปแล้วในบัตรเครดิต ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนจากยอดบัญชีของบัตรเครดิต
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลาโดยหากมีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ตรวจสอบคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ ttb reserve line 02-010-1428

 

คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02 010 1428
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด