external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

Financial Growth
code: 000109
เท่ากับค่าเบี้ยประกันภัย

Cash Back (ส่วนลด 20%)

code: 000109
เท่ากับค่าเบี้ยประกันภัย

แลกรับส่วนลด 20% เป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต เมื่อแลกคะแนนสะสม ttb reward plus เท่ากับค่าเบี้ยประกันวินาศภัย (ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยที่อยู่อาศัย และประกันสุขภาพ)


เงื่อนไข และข้อกำหนด

 • เมื่อซื้อประกันวินาศภัยที่ร่วมรายการ และชำระค่าเบี้ยประกันวินาศภัยด้วยบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ ttb reserve signature ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ที่เป็นบัตรหลัก และมีสถานะบัตรปกติ  ผ่านช่องทางที่กำหนดทุกช่องทางของธนาคาร ได้แก่ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ, ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน (Private Wealth Advisor) , ซื้อผ่านบริษัท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร รวมถึงซื้อประกันออนไลน์กับ TobJod โดย บริษัท ทหารไทยธนชาต โบรกเกอร์ จำกัด
 • ระยะเวลาแลกคะแนน ttb reward plus ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถแลกคะแนนสะสมในบัตรเครดิตเท่ากับค่าเบี้ยประกันวินาศภัยที่ร่วมรายการภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย โดยจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต เทียบเท่ากับส่วนลด 20% ของค่าเบี้ยประกันวินาศภัย โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นเงินสดเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้โดยตรง
 • สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกรับส่วนลดเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทำรายการซื้อประกันวินาศภัยที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยลูกค้าตรวจสอบคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ ttb reserve line 02-010-1428
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ได้รับการอนุมัติ โดยกรมธรรม์จะต้องยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ ณ วันที่ธนาคารโอนเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ ttb reserve signature (บัตรหลัก) ไม่เกิน 20% ของค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ต่อท่าน ต่อ 1 กรมธรรม์ โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นเงินสดเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันได้โดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรที่มีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นเครดิตเงินคืนสำหรับการชำระค่าเบี้ยประกันวินาศภัยผ่านบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ ttb reserve signature จะเริ่มจากคะแนนขั้นต่ำ 100 คะแนน เศษของคะแนนที่ไม่ครบ 100 คะแนนจะไม่สามารถแลกรับเครดิตเงินคืนได้ ในกรณีผู้ถือบัตรเครดิตมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสำหรับการแลกคะแนนเท่ากับยอดชำระค่าเบี้ยประกัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการ
 • คะแนนสะสมที่ใช้แลกเป็นส่วนลดในรูปแบบของเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตนี้ไม่สามารถแลกคืนกลับ โอนให้ผู้อื่น และ/หรือ แลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือผลประโยชน์อื่นใดได้
 • ในกรณียกเลิกการซื้อประกันภัยให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทประกัน และสำหรับส่วนลดที่ได้รับเครดิตเงินคืนไปแล้วในบัตรเครดิต ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนจากยอดบัญชีของบัตรเครดิต
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลาโดยหากมีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ในกรณีที่มีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ตรวจสอบคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ ttb reserve line 02-010-1428

 

คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02 010 1428
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด