external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

มุ่งสู่เอกสิทธิ์เหนือระดับได้เร็วกว่า

เอ็กคลูซีฟเฉพาะคุณกับการสัมผัสเอกสิทธิ์พิเศษผ่านบัตรเครดิต ttb reserve ที่สุดของบัตรเครดิต ที่ให้คุณรับคะแนนเร็ว แลกคะแนนคุ้ม
ต่อยอดความมั่งคั่งแบบไม่มีที่สิ้นสุด พบกับข้อเสนอสุดพิเศษที่ให้คุณรับสิทธิ์สมัครบัตร ttb reserve ได้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม

 

เงื่อนไขในการรับสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต ttb reserve signature หรือ ttb reserve infinite ผ่านการซื้อ ttb smart port

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่มีการลงทุนถึงตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดและมีบัตรเครดิต ttb reserve signature และบัตรเครดิต ttb reserve infinite ที่มีการเปิดใช้งานบัตรภายในวันที่ 31 ธ.ค. 66
 2. สิทธิ์ในการสมัครบัตรเครดิต ttb reserve signature เมื่อมีมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 6 ก.พ. 66 – 31 ธ.ค. 66 ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือสิทธิ์ในการสมัครบัตรเครดิต ttb reserve infinite เมื่อมีมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
 3. ลูกค้าที่ถือและมีการเปิดใช้งานบัตรเครดิต ttb reserve signature หรือ บัตรเครดิต ttb reserve infinite อยู่แล้ว ไม่สามารถสมัครบัตรเครดิต ttb reserve signature หรือ บัตรเครดิต ttb reserve infinite กับธนาคารเพิ่มเติมได้
 4. การรับคะแนนสะสมพิเศษ จากการซื้อกองทุน ttb smart port และผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ
  • กรณีลูกค้าที่มีบัตรเครดิต ttb reserve signature และบัตรเครดิต ttb reserve infinite ที่มีการเปิดใช้งานบัตรภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงทุนครบตามเงื่อนไข เพียงมียอดเงินลงทุน ttb smart port สะสมครบทุก ๆ 1,000,000 บาท ระหว่างวันที่ 26 เม.ย. 66 – 31 ต.ค. 66 รับคะแนนสะสมพิเศษ 5,000 คะแนน โดยไม่จำกัดจำนวนคะแนนสูงสุด
  • กรณีลูกค้ามีบัญชีลงทุนมากกกว่า 1 บัญชี ธนาคารจะนับยอดรวมการซื้อจากทุกบัญชีรวมกันโดยยึดหมายเลขบัตรประชาชนเป็นหลัก
  • ธนาคารจะดำเนินการโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัตรเครดิต ttb reserve signature และบัตรเครดิต ttb reserve infinite ประเภทบัตรหลัก ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับอนุมัติและเปิดใช้บัตรเครดิต โดยลูกค้าจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตที่เป็นปกติ ไม่ผิดนัดชำระหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นใดกับธนาคาร และไม่มียอดค้างชำระเกินวงเงินที่ได้รับ
 5. การพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต ttb reserve signature และบัตรเครดิต ttb reserve infinite ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคาร
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข วันทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษ หรือเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า และกำหนดระยะเวลาดำเนินการโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร และคำตัดสินของธนาคารไม่ว่าประเด็นใด ๆ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ : ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน จึงอาจทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน


เงื่อนไขในการรับสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต ttb reserve signature ผ่านการซื้อประกันชีวิต

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 เท่านั้น หากยกเลิกกรมธรรม์และไม่มียอดรวผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทางธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรเครดิต ttb reserve
 2. ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ธนาคารเป็นนายหน้าประกันชีวิต และมีค่าเบี้ยประกันชีวิตตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับสิทธิ์ในการสมัครบัตรเครดิต ttb reserve signature ยกเว้น ประกันชีวิต ทีทีบี อีแวลู เซฟเวอร์ 12/5, ประกันชีวิต ทีทีบี ซีเนียร์ เซฟเวอร์ 12/5 และ ประกันชีวิต ทีทีบี พรีเมียม เซฟเวอร์ 16/3
 3. การพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต ttb reserve signature ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคาร


เงื่อนไขในการรับคะแนนสะสมสูงสุด 8 เท่า

 1. รับคะแนนสะสม ttb rewards plus เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการโดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรเครดิต ttb reserve signature เมื่อลูกค้าเปิดใช้งานบัตรเครดิตแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้


  1.1 รับคะแนนสะสม X4 เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป

  • ทีทีบี อีซี่ เซฟเวอร์ 15/9 (มีเงินปันผล)
  • ทีทีบี โกลบอล อินเด็กซ์ พรินซิเพิล โพรเทค 15/5
  • ทีทีบี แฮปปี้ รีไทร์ 90
  • ทีทีบี มันนี เซฟเวอร์ 15/6


  1.2 รับคะแนนสะสม X8 (ไม่มียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำ)

  • ทีทีบี อัลติเมท แคร์
  • ทีทีบี ซีไอ พร้อม แคร์
  • ทีทีบี เพอร์เฟ็คต์ แคร์
  • ทีทีบี แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค
  • ทีทีบี เพย์ ไลฟ์ ไฮย์ โพรเทค


  1.3 รับคะแนนสะสม X8 เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป หรือรับคะแนนสะสม X4 เมื่อยอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตน้อยกว่า 500,000 บาท

  • ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์
  • ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ พลัส

 2. การคำนวณคะแนนสะสมรวมต่อ 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมยอดใช้จ่ายทุกบัตรจากบัตรหลักและบัตรเสริม) ต่อ ยอดซื้อประกันชีวิตที่ร่วมรายการใน 1 เดือน จะคำนวณจากยอดซื้อประกันชีวิตแต่ละรอบ ณ วันสิ้นเดือน โดยนับยอดซื้อรวมตั้งแต่วันที่ 1 – วันที่สิ้นเดือนนั้นๆ
 3. การรับคะแนนสะสมจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปีเฉพาะปีแรกเท่านั้นโดยสามารถรวมยอดใช้จ่ายการซื้อประกันชีวิตได้หลายกรมธรรม์ในหมวดหมู่เดียวกันภายใน 1 เดือน เช่น ซื้อกรมธรรม์ ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ 3 กรมธรรม์ใน 1 เดือน เป็นต้น ทั้งนี้จะคำนวณรวมยอดใช้จ่ายทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมเพื่อรับคะแนนสะสม
 4. คะแนนสะสมปกติจะคำนวณการใช้จ่ายทุก 10 บาทจะได้รับ 1 คะแนน สำหรับคะแนนสะสม x8 จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายทุก 10 บาทจะได้รับ 8 คะแนน และคะแนนสะสม x4 จะคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายทุก 10 บาทจะได้รับ 4 คะแนน ไม่รวมผลิตภัณฑ์ unit-linked
 5. ต้องเป็นการชื้อและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี เฉพาะปีแรกผ่านบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์, ทีทีบี แอปโซลูท และทีทีบี โซ ฟาสต์ที่ ทีทีบี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 1 มกราคม 2567
 6. ธนาคารจะโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ภายใน 60 วัน หลังจากที่บริษัทประกันอนุมัติรับประกันภัยและออกกรมธรรม์ และพ้นระยะเวลาใช้สิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) 15 วัน หลังจากได้รับกรมธรรม์แล้ว
 7. การโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะบัตรปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคารจนถึงวันที่มีการให้คะแนนสะสมพิเศษหรือมีการชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตภายในวันที่ครบกำหนดตามใบแจ้งยอด (Statement) โดยยอดซื้อประกันชีวิตตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง กรณียอดซื้อประกันชีวิตผ่านบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับคะแนนสะสมพิเศษ x8 และ x4 ตามเงื่อนไขที่ระบุ
 8. คะแนนสะสมไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 9. กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคะแนนสะสมที่โอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ในกรณีมีการยกเลิกกรมธรรม์ หรือยกเลิกหนังสือรับรองการประกันชีวิต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อันเป็นเหตุให้บริษัทประกันภัยต้องคืนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย


เงื่อนไขทั่วไป :

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามโครงการ หากพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติและ/หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝาก เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ควรชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข วันทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษ หรือเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า และกำหนดระยะเวลาดำเนินการโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร และคำตัดสินของธนาคารไม่ว่าประเด็นใด ๆ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb reserve line 02-010-1428
 • รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์ ttb reserve ทั้ง visa signature และ visa infinite

ระยะเวลาโปรโมชัน :
1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66 (ผ่านการซื้อประกันชีวิต)
6 ก.พ. 66 - 31 ธ.ค. 66 (ผ่านการซื้อ ttb smart port)


คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02-010-1428
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด