external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

ข้อเสนอพิเศษ

เอ็กคลูซีฟเฉพาะคุณกับการสัมผัสเอกสิทธิ์พิเศษผ่านบัตรเครดิต ttb reserve ที่สุดของบัตรเครดิต ที่ให้คุณรับคะแนนเร็ว แลกคะแนนคุ้ม ต่อยอดความมั่งคั่งแบบไม่มีที่สิ้นสุด พบกับข้อเสนอสุดพิเศษที่ให้คุณรับสิทธิ์สมัครบัตร ttb reserve ได้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม

 

เงื่อนไขในการรับสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต ttb reserve signature หรือ ttb reserve infinite ผ่านการซื้อ ttb smart port

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่มีการลงทุนถึงตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดและมีบัตรเครดิต ttb reserve signature และบัตรเครดิต ttb reserve infinite ที่มีการเปิดใช้งานบัตรภายในวันที่ 31 ต.ค. 65
 2. สิทธิ์ในการสมัครบัตรเครดิต ttb reserve signature เมื่อมีมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 65 – 30 ก.ย. 65 ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือสิทธิ์ในการสมัครบัตรเครดิต ttb reserve infinite เมื่อมีมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
 3. ลูกค้าที่ถือและมีการเปิดใช้งานบัตรเครดิต ttb reserve signature หรือ บัตรเครดิต ttb reserve infinite อยู่แล้ว ไม่สามารถสมัครบัตรเครดิต ttb reserve signature หรือ บัตรเครดิต ttb reserve infinite กับธนาคารเพิ่มเติมได้
 4. ธนาคารจะดำเนินการโอนคะแนนสะสมแรกเข้าพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิต ttb reserve signature หรือบัตรเครดิต ttb reserve infinite 10,000 คะแนน เมื่อลูกค้ามีการเปิดใช้งานบัตรเครดิต ภายใน 60 วันนับจากเปิดใช้งาน
 5. การพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต ttb reserve signature และบัตรเครดิต ttb reserve infinite ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคาร
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข วันทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษ หรือเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า และกำหนดระยะเวลาดำเนินการโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร และคำตัดสินของธนาคารไม่ว่าประเด็นใด ๆ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ : ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน จึงอาจทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน


เงื่อนไขในการรับสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต ttb reserve signature ผ่านการซื้อประกันชีวิต

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่มีการซื้อประกันชีวิตที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 65 – 30 ก.ย. 65 เท่านั้น
 2. ลูกค้าที่มีการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ธนาคารเป็นนายหน้า ค่าเบี้ยประกันชีวิตตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ยกเว้นประกันชีวิต ทีทีบี อีแวลู เซฟเวอร์ 12/5 และประกันชีวิต ทีทีบี ซีเนียร์ เซฟเวอร์ 12/5 จะได้รับสิทธิ์ในการสมัครบัตรเครดิต ttb reserve signature
 3. การพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต ttb reserve signature ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคาร


เงื่อนไขในการรับคะแนนสะสมสูงสุด 10 เท่า

 1. รับคะแนนสะสม ttb rewards plus เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการโดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรเครดิต ttb reserve signature เมื่อลูกค้ามีการเปิดใช้งานบัตรเครดิตแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้
  • รับคะแนนสะสม x10 เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพแบบรายปี ปีแรก
   • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ : ทีทีทีบี อัลติเมท แคร์, ทีทีบี เพอร์เฟ็คต์ แคร์, ทีทีบี ซีไอ พร้อม แคร์, ทีทีบี แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค, ทีทีบี เพย์ ไลฟ์ ไฮย์ โพรเทค, ทีทีบี เพอร์เฟ็คต์ แคร์
  • รับคะแนนสะสม x10 เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อการออมทรัพย์แบบรายปี ปีแรก ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป หรือ รับคะแนนสะสม x5 เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตน้อยกว่า 500,000 บาท
   • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ : ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์
  • รับคะแนนสะสมพิเศษ x5 เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อการออมทรัพย์ แบบรายปี ปีแรก ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
   • ผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการ : ทีทีบี แฮปปี้ รีไทร์ 90, ทีทีบี อีซี่ เซฟเวอร์ 15/9 (มีเงินปันผล) , ทีทีบี มันนี เซฟเวอร์ 15/6
 2. การคำนวนคะแนนสะสมรวม / 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมยอดใช้จ่ายทุกบัตรจากบัตรหลักและบัตรเสริม หรือจากการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตด้วยเงินสด) / ยอดซื้อประกันชีวิตที่ร่วมรายการใน 1 เดือน จะคำนวณจากยอดซื้อประกันชีวิตแต่ละรอบ ณ วันสิ้นเดือน โดยนับยอดซื้อรวมตั้งแต่วันที่ 1 – วันสิ้นเดือนนั้น ๆ
 3. การรับคะแนนสะสมจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี เฉพาะปีแรก เท่านั้น โดยสามารถรวมยอดใช้จ่ายการซื้อประกันชีวิตได้หลายกรมธรรม์ในหมวดหมู่เดียวกันภายใน 1 เดือน เช่น ซื้อกรมธรรม์ ทีทีบี แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค 2 กรมธรรม์ และ ทีทีบี อัลติเมท แคร์ 1 กรมธรรม์ เป็นต้น ทั้งนี้จะคำนวณรวมยอดใช้จ่ายภายใต้ผู้ชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคนเดียวกันเพื่อรับคะแนนสะสม
 4. คะแนนสะสมปกติจะคำนวณการใช้จ่ายทุก 10 บาทจะได้รับ 1 คะแนน สำหรับคะแนนสะสม x10 จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายทุก 10 บาทจะได้รับ 10 คะแนน (รวมคะแนนสะสม ปกติ 1 คะแนนและคะแนนสะสมพิเศษ 9 คะแนน) และคะแนนสะสม x5 จะคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายทุก 10 บาทจะได้รับ 5 คะแนน (รวมคะแนนสะสมปกติ 1 คะแนน และคะแนนสะสมพิเศษ 4 คะแนน)
 5. ต้องเป็นการชื้อและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปีระหว่างวันที่ 15 มี.ค. 65 – 30 ก.ย. 65 เท่านั้น โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ต.ค. 65
 6. ต้องเป็นการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปีด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้ แต่สำหรับบัตรเครดิตทีทีบีจะยกเว้นบัตรเครดิต ทีทีบี โซ สมาร์ท และ ทีทีบี โซ ชิลล์
 7. ธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ภายใน 60 วัน หลังจากที่บริษัทประกันอนุมัติรับประกันภัยและออกกรมธรรม์ และพ้นระยะเวลาใช้สิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) 15 วัน หลังจากได้รับกรมธรรม์แล้ว
 8. การโอนคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรเครดิต ttb reserve signature หรือบัตรเครดิต ttb reserve infinite ประเภทบัตรหลัก ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะบัตรปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคารจนถึงวันที่มีการให้คะแนนสะสมพิเศษหรือมีการชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตภายในวันที่ครบกำหนดตามใบแจ้งยอด (Statement) โดยยอดซื้อประกันชีวิตตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง กรณียอดซื้อประกันชีวิตผ่านบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับคะแนนสะสม x10 และ x5 ตามเงื่อนไขที่ระบุ
 9. คะแนนสะสมไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 10. กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคะแนนสะสมที่โอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ในกรณีมีการยกเลิกกรมธรรม์ หรือยกเลิกหนังสือรับรองการประกันชีวิต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อันเป็นเหตุให้บริษัทประกันภัยต้องคืนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย


เงื่อนไขทั่วไป

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 2. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 3. ธนาคารมีสิทธิ์ระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามโครงการ หากพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติและ/หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
 5. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝาก เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ควรชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข วันทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษ หรือเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า และกำหนดระยะเวลาดำเนินการโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร และคำตัดสินของธนาคารไม่ว่าประเด็นใด ๆ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb reserve line 02-010-1428


คำเตือน

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชัน : 15 มี.ค. 65 – 30 ก.ย. 65

 

คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02-010-1428