external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

มุ่งสู่เอกสิทธิ์เหนือระดับได้เร็วกว่า

ข้อเสนอพิเศษเฉพาะคุณ สัมผัสเอกสิทธิ์พิเศษผ่านบัตรเครดิต ttb reserve ที่สุดของบัตรเครดิตสำหรับลูกค้า Wealth
ที่ให้คุณรับคะแนนเร็ว แลกคะแนนคุ้ม เพื่อต่อยอดความมั่งคั่งแบบไม่มีที่สิ้นสุด พบกับข้อเสนอสุดพิเศษที่ให้คุณรับสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต ttb reserve signature ได้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม


เงื่อนไขในการรับสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต ttb reserve signature ผ่านการซื้อประกันชีวิต

 1. รายการส่งเสริมการขายและเอกสิทธิ์พิเศษของบัตรเครดิต ttb reserve สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67 เท่านั้น หากยกเลิกกรมธรรม์ และ/หรือ มียอดรวมผลิตภัณฑ์ไม่ครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัตรเครดิต ttb reserve และ/หรือ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve
 2. เอกสิทธิ์คะแนนสะสมพิเศษรายปีของบัตรเครดิต ttb reserve จะถูกคำนวณจากยอดรวมค่าเบี้ยประกันที่ชำระภายใน 12 เดือนย้อนหลัง โดยกรมธรรม์จะต้องมีผลบังคับอยู่และพ้นระยะเวลาการขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free look period) แล้ว
 3. ผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันสามารถรับสิทธิ์สมัครบัตรเครดิต ttb reserve โดยผู้เอาประกันสามารถโอนค่าเบี้ยประกันเพื่อเป็นสินทรัพย์ของผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันได้
 4. ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ธนาคารเป็นนายหน้าประกันชีวิต และมีค่าเบี้ยประกันชีวิตตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับสิทธิ์ในการสมัครบัตรเครดิต ttb reserve signature ยกเว้น การซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ทีทีบี อีแวลู เซฟเวอร์ 12/5, ประกันชีวิต ทีทีบี ซีเนียร์ เซฟเวอร์ 12/5 และประกันชีวิต ทีทีบี พรีเมียม เซฟเวอร์ 16/3
 5. การพิจารณาอนุมัติบัตรเครดิต ttb reserve signature ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของธนาคาร


เงื่อนไขในการรับคะแนนสะสมสูงสุด 8 เท่า

 1. รับคะแนนสะสม ttb rewards plus เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ร่วมรายการโดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรเครดิต ttb reserve signature เมื่อลูกค้าเปิดใช้งานบัตรเครดิตแล้ว ตามรายละเอียด ดังนี้


  1.1 รับคะแนนสะสม X4 เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป

  • ทีทีบี อีซี่ เซฟเวอร์ 15/9 (มีเงินปันผล)
  • ทีทีบี โกลบอล อินเด็กซ์ พรินซิเพิล โพรเทค 15/5
  • ทีทีบี แฮปปี้ รีไทร์ 90
  • ทีทีบี มันนี เซฟเวอร์ 15/6


  1.2 รับคะแนนสะสม X8 (ไม่มียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำ)

  • ทีทีบี อัลติเมท แคร์
  • ทีทีบี ซีไอ พร้อม แคร์
  • ทีทีบี เพอร์เฟ็คต์ แคร์
  • ทีทีบี แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค
  • ทีทีบี เพย์ ไลฟ์ ไฮย์ โพรเทค


  1.3 รับคะแนนสะสม X8 เมื่อมียอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป หรือรับคะแนนสะสม X4 เมื่อยอดชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตน้อยกว่า 500,000 บาท

  • ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์
  • ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ พลัส

 2. การคำนวณคะแนนสะสมรวมต่อ 1 บัญชีลูกค้า (คำนวณรวมยอดใช้จ่ายทุกบัตรจากบัตรหลักและบัตรเสริม) ต่อ ยอดซื้อประกันชีวิตที่ร่วมรายการใน 1 เดือน จะคำนวณจากยอดซื้อประกันชีวิตแต่ละรอบ ณ วันสิ้นเดือน โดยนับยอดซื้อรวมตั้งแต่วันที่ 1 – วันที่สิ้นเดือนนั้นๆ
 3. การรับคะแนนสะสมจะคำนวณจากยอดใช้จ่ายชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปีเฉพาะปีแรกเท่านั้นโดยสามารถรวมยอดใช้จ่ายการซื้อประกันชีวิตได้หลายกรมธรรม์ในหมวดหมู่เดียวกันภายใน 1 เดือน เช่น ซื้อกรมธรรม์ ทีทีบี เดอะ เทรเชอร์ 3 กรมธรรม์ใน 1 เดือน เป็นต้น ทั้งนี้จะคำนวณรวมยอดใช้จ่ายทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมเพื่อรับคะแนนสะสม
 4. คะแนนสะสมปกติจะคำนวณการใช้จ่ายทุก 10 บาทจะได้รับ 1 คะแนน สำหรับคะแนนสะสม x8 จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายทุก 10 บาทจะได้รับ 8 คะแนน และคะแนนสะสม x4 จะคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายทุก 10 บาทจะได้รับ 4 คะแนน ไม่รวมผลิตภัณฑ์ unit-linked
 5. ต้องเป็นการชื้อและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบรายปี เฉพาะปีแรกผ่านบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์, ทีทีบี แอปโซลูท และทีทีบี โซ ฟาสต์ที่ ทีทีบี ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 30 มิถุนายน 2567 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
 6. ธนาคารจะโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิต (บัตรหลัก) ภายใน 60 วัน หลังจากที่บริษัทประกันอนุมัติรับประกันภัยและออกกรมธรรม์ และพ้นระยะเวลาใช้สิทธิ์ขอยกเลิกกรมธรรม์ (Free Look Period) 15 วัน หลังจากได้รับกรมธรรม์แล้ว
 7. การโอนคะแนนสะสมพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลัก ผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะบัตรปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระหนี้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคารจนถึงวันที่มีการให้คะแนนสะสมพิเศษหรือมีการชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตภายในวันที่ครบกำหนดตามใบแจ้งยอด (Statement) โดยยอดซื้อประกันชีวิตตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง กรณียอดซื้อประกันชีวิตผ่านบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับคะแนนสะสมพิเศษ x8 และ x4 ตามเงื่อนไขที่ระบุ
 8. คะแนนสะสมไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 9. กรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนคะแนนสะสมที่โอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตไปแล้ว ในกรณีมีการยกเลิกกรมธรรม์ หรือยกเลิกหนังสือรับรองการประกันชีวิต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม อันเป็นเหตุให้บริษัทประกันภัยต้องคืนค่าเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย


เงื่อนไขทั่วไป :

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามโครงการ หากพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติและ/หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
 • ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝาก เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ควรชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตและถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข วันทำการโอนคะแนนสะสมพิเศษ หรือเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า และกำหนดระยะเวลาดำเนินการโดยหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านทางช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร และคำตัดสินของธนาคารไม่ว่าประเด็นใด ๆ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb reserve line 02-010-1428
 • รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเอกสิทธิ์ ttb reserve ทั้ง visa signature และ visa infinite

ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7% - 16% ต่อปี


คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02-010-1428
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด