external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งอ้างอิงกับดัชนี/ หน่วยลงทุน ETF

9 พ.ค. 2567

Index Linked Note คืออะไร?

Index Linked Note หรือ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอ้างอิงดัชนี ให้ผลตอบแทนอ้างอิงผลการดำเนินงานของดัชนีการลงทุนสำคัญๆทั่วโลก เช่น S&P500, CSI300 และ SET50 เป็นต้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้น พร้อมกับคุ้มครองเงินต้นในเวลาเดียวกัน

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • คุ้มครองเงินต้น 100% เมื่อถือจนครบอายุ
  • สร้างโอกาส รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไป
  • ทางเลือกกระจายการลงทุน

สนใจลงทุนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ทีทีบีทุกสาขา หรือ ติดต่อที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุนของท่าน หรือติดต่อ Investment line โทร. 1428 กด # 4
(จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 – 17:30 น. ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)

พิเศษยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า ttb reserve
เพิ่มโอกาสรับคะแนนสะสมประจำปีสูงสุด 180,000 คะแนน เมื่อมียอดรวมทุกผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 7 - 16 % ต่อปี

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง Index linked note

หมายเหตุ:

  • การลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลสำคัญ ลักษณะและหลักทรัพย์อ้างอิงของหุ้นกู้อนุพันธ์แฝงจากหนังสือชี้ชวน และ Fact Sheet ก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลตอบแทนกรณีที่มีกำไรจากการลงทุนจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร


คำเตือน:
ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน / การลงทุนหรือใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมีความแตกต่างจากการลงทุนหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป/ผู้ลงทุนมีความจำเป็นในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนการลงทุน