external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

Exclusive Health & Wellness
code: 200342
103,000 คะแนน

ชุดตรวจสุขภาพ Premium Pack

code: 200342
103,000 คะแนน

ชุดตรวจสุขภาพ Premium Pack ณ โรงพยาบาลและคลินิกในเครือ BDMS ที่ร่วมรายการ

 • รายการชุดตรวจสุขภาพ Premium Pack
  1. พบแพทย์
  2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
  3. ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS, HBA1C)
  4. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine, BUN)
  5. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT, SGOT, Alkaline phosphatase)
  6. ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
  7. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
  8. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Exam)
  9. ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ (TSH)
  10. ตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ - บี (Hepatitis B study)
  11. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-ray)
  12. การหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)
  13. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
  14. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen)
  15. อัลตร้าซาวด์อวัยวะช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)
  16. รายงานผลการตรวจสุขภาพ
  17. คูปองอาหาร
 • สิทธิประโยชน์และของสมนาคุณนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ ttb reserve signature
 • กรุณาโทรสำรองบริการโดยแจ้งชื่อโรงพยาบาลที่ท่านต้องการใช้บริการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเข้ารับบริการ ทั้งนี้การสำรองการเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับที่ว่างในช่วงเวลานั้นๆ
 • กรุณาแสดง SMS หรือ E-mail แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนรับบริการ ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการแก่ลูกค้าที่ปรากฏชื่อ และนามสกุลใน SMS ตรงกับบัตรประชาชนเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 • หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ไม่สบายหรืออยู่ในระหว่างการรักษาใด ๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
 • บริการดังกล่าวรวมค่าแพทย์อ่านผลและค่าบริการผู้ป่วยนอกแล้ว
 • ซื้อรายการตรวจเพิ่มเติมหรือแพคเกจต่าง ๆ ได้ในราคาพิเศษ ณ โรงพยาบาลที่ท่านเลือกรับบริการ การตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากในโปรแกรมดังกล่าว ผู้ถือบัตรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามราคาตรวจนั้น ๆ ตามจริง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางโรงพยาบาลกำหนด
 • เมื่อผู้ถือบัตรแลกรับสิทธิประโยชน์และ/หรือของสมนาคุณแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณในทุกกรณี และหากไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยในทุกกรณี
 • สิทธิประโยชน์และสมนาคุณนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และห้ามไม่ให้จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยน เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ทางธนาคารเป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษเท่านั้น
  การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพตามคำแนะนำของโรงพยาบาล
  1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง หากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อน ไปโดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
  2. งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
  3. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางรายการ
  4. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่น ๆ ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ
  5. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับ แขน
 • ตรวจสอบคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ttb reserve line 02-010-1428

 

คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02 010 1428