external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

บริการนวดสปา THANN_Rewards Code : 200540

Exclusive Health & Wellness
Code: 200540
300,000 คะแนน

บริการนวดสปา THANN

Code: 200540
300,000 คะแนน

Deluxe Package ห้องพัก Deluxe 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน พร้อมบริการสปา และกิจกรรมผ่อนคลาย ณ THANN Wellness Destination จ.อยุธยา


เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • Package รวมอาหาร 6 มื้อ, Spa Treatment 90 นาที 2 ครั้ง/ท่าน และกิจกรรม Wellness & Recreation Programs
 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ ttb reserve signature
 • กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันเข้ารับบริการ ทั้งนี้การสำรองการเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับที่ว่างในช่วงเวลานั้น ๆ
 • กรุณาแสดง SMS หรือ E-mail ยืนยันการสำรองบริการแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้บริการสำหรับผู้ที่มีโรคผิวหนังและสตรีมีครรภ์
 • ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองการเข้ารับบริการในวันหยุดยาว, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงเทศกาล
 • การใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์อื่นใดเพิ่มเติม ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น ๆ ของทางร้านได้
 • การใช้บริการนวดดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขที่ THANN กำหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแต่อย่างใดและไม่รับผิดชอบกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อลูกค้าแลกรับสิทธิประโยชน์นั้นแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ในทุกกรณี และหากไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยในทุกกรณี
 • สิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และห้ามไม่ให้จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยน เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ทางธนาคารเป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษเท่านั้น
 • สาขาที่ให้บริการ THANN Wellness Destination จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ตรวจสอบคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ttb reserve line 02-010-1428

 

คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02 010 1428