external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

Exclusive Health & Wellness
code: 200162
15,000 คะแนน

Hair Analysis

code: 200162
15,000 คะแนน

Hair Analysis ตรวจสุขภาพเส้นผมและหนังศีรษะโดยใช้กล้องขยายได้ตั้งแต่ 1 – 800 เท่า เพื่อทราบสาเหตุที่แท้จริงของผมร่วง ณ BDMS Wellness Clinic

 • สิทธิประโยชน์และของสมนาคุณนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ ttb reserve signature
 • กรุณาโทรสำรองบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเข้ารับบริการ ทั้งนี้การสำรองการเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับที่ว่างในช่วงเวลานั้น ๆ
 • กรุณาแสดง SMS หรือ E-mail แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนรับบริการ ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการแก่ลูกค้าที่ปรากฏชื่อ และนามสกุลใน SMS ตรงกับบัตรประชาชนเท่านั้น
 • ราคาพิเศษนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการพยาบาลคลินิก
 • สงวนสิทธิ์การให้บริการสำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 • หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ไม่สบายหรืออยู่ในระหว่างการรักษาใด ๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
 • ซื้อรายการตรวจเพิ่มเติมหรือแพคเกจต่าง ๆ ได้ในราคาพิเศษ ณ โรงพยาบาลที่ท่านเลือกรับบริการ การตรวจเพิ่มเติมนอกเหนือจากในโปรแกรมดังกล่าว ผู้ถือบัตรเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามราคาตรวจนั้น ๆ ตามจริง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทาง BDMS Wellness Clinic กำหนด
 • เมื่อผู้ถือบัตรแลกรับสิทธิประโยชน์และ/หรือของสมนาคุณแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณในทุกกรณี และหากไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยในทุกกรณี
 • สิทธิประโยชน์และสมนาคุณนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และห้ามไม่ให้จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยน เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
 • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อร้านค้าหรือผู้ให้บริการโดยตรง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ทางธนาคารเป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษเท่านั้น
 • ตรวจสอบคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ttb reserve line 02-010-1428

 

คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02 010 1428
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด