external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

Exclusive Hotel & Travel
code: 270385
50,000 คะแนน

Dusit Thani Hotel

code: 270385
50,000 คะแนน

ที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน ที่โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน,โรงแรมดุสิตธานี พัทยาหรือโรงแรมดุสิตดีทู หัวหิน มูลค่าสูงสุด 9,000 บาท


เงื่อนไข :

 • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ttb reserve infinite และ signature บัตรหลัก สามารถแลกได้ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 66 – 1 ธ.ค. 66 เท่านั้น และสามารถเข้าพักได้ถึง 15 ธ.ค. 66
 • ไม่สามารถใช้ได้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดยาว และวันหยุดพิเศษต่าง ๆ กรุณาตรวจสอบวันที่สามารถใช้สิทธิ์และ สำรองสิทธิ์ผ่าน ttb reserve line 02-010-1428
 • กรุณาสำรองสิทธิ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อน วันเข้ารับบริการ ทั้งนี้การสำรองการเข้ารับบริการขึ้นอยู่กับที่ว่างในช่วงเวลานั้น ๆ
 • ผู้ถือบัตรกรุณาแสดง SMS หรือ E-mail ยืนยันการสำรองบริการแก่เจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการ
 • การใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์อื่นใดเพิ่มเติม ผู้ถือบัตรต้องชำระค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น ๆ ของทางร้านได้
 • การใช้บริการที่พักดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไขที่ โรงแรมดุสิตธานี กำหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการแต่อย่างใดและไม่รับผิดชอบกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อลูกค้าแลกรับสิทธิประโยชน์นั้นแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ในทุกกรณี และหากไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยในทุกกรณี
 • สิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด และห้ามไม่ให้จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยน เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ทางธนาคารเป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษเท่านั้น
 • โรงแรมที่ให้บริการ
  • ดุสิตธานี หัวหิน
  • ดุสิตธานี พัทยา
  • ดุสิตดีทู หัวหิน
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางของธนาคาร เช่น เว็บไซต์ธนาคาร เป็นต้น
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและการบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อโรงแรมโดยตรง โทร 02-200-9999
 • ตรวจสอบคะแนนสะสมและทำรายการแลกคะแนนสะสม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ttb reserve line 02-010-1428

 

คุณสมบัติผู้ถือ
บัตรเครดิต ttb reserve

ttb reserve line

ติดต่อสอบถาม ทุกวัน
ตลอด 24 ชั่วโมง

02 010 1428